dissabte, 11 de setembre de 1993

Qui Són, Què Fan, Què Volen Els Afiliats A CC.OO Del Baix Llobregat

QuiQui Són, Què Fan, Què Volen Els Afiliats A CC.OO Del Baix Llobregat.