dimarts, 19 de novembre de 2013El trist final de Nelson Mandela

         Després de passar 27 anys a la presó, condemnat per la seva lluita contra l’apartheid, el seu triomf i el de tot Sud-àfrica va ser l’abolició de la segregació racial. El 1994 va ser elegit primer president negre del país, i l’any anterior li havia estat atorgat el Premi Nobel de la Pau. Quan el 1999 no es va presentar a la reelecció, tenia 77 anys d’edat i, tot i estar retirat de la política, va continuar actiu en nombrosos assumptes nacionals i internacionals.
                Semblava que la seva vida emprenia un merescut camí de benestar físic i anímic, tot superant les xacres pròpies de la seva edat. Tanmateix, als 95 anys una infecció pulmonar l’ha conduït a una situació intolerable. Després de passar tres mesos hospitalitzat, ara resideix al seu domicili en unes condicions llastimoses. Els tubs que li mantenen els pulmons lliures de líquid l’impedeixen de parlar, i la seva habitació és una còpia d’un buc d’una UVI.
                Qui dels seus parents se l’estima tan poc que, quan ell no pot decidir per si mateix, el fa sofrir? Ningú no pot fer res per impedir-ho? Per alliberar-lo d’una presó encara més perversa que la que va patir a la seva joventut? Potser un clamor internacional en favor seu aconseguiria per a ell una mort digna.


                                               El triste final de Nelson Mandela 

                Después de pasar 27 años en prisión, condenado por su lucha contra el apartheid, su triunfo y el de toda Sudáfrica fue la abolición de la segregación racial. En 1994 fue elegido primer presidente negro del país, y el año anterior le había sido otorgado el Premio Nobel de la Paz. Cuando en 1999 no se presentó a la reelección, contaba 77 años de edad y, pese a estar retirado de la política, continuó activo en numerosos asuntos nacionales e internacionales.
                Parecía que su vida emprendía un merecido camino de bienestar físico y anímico, soportando los achaques propios de su edad. Sin embargo, a los 95 años una afección pulmonar le ha conducido a una situación intolerable. Tras pasar tres meses hospitalizado, ahora reside en su domicilio en unas condiciones lamentables. Los tubos que le mantienen los pulmones libres de líquido le impiden hablar, y su habitación es una copia de un buc de la UVI.
                ¿Quién de sus parientes le quiere tan poco que, cuando él no puede decidir por sí mismo, le hace sufrir? ¿Nadie puede hacer nada para impedirlo? ¿Para liberarlo de una prisión todavía más perversa que la que padeció en su juventud? Quizás un clamor internacional en favor suyo lograría para él una muerte digna.

dilluns, 29 d’abril de 2013Més incultes que Franco

Vet aquí que aquest govern espanyol ver a ser més inculte que els governs de Franco. És conegut el menyspreu franquista vers la cultura. Al dictador mai no se’l va veure assistir a una representació teatral o a un concert. Ell i la seva muller només feien acte de presencia a les corrides de toros o als partits de futbol. Ara, varies dècades després de la seva mort, successors seus exhibeixen el mateix tarannà pel que fa a l’activitat cultural. Sense sentir-se incòmodes, graven el sector cultural amb un 21% d’IVA i col·loquen a artistes i empresaris en una situació de precarietat. En canvi, el toreig només paga un 4% d’IVA. Queda clar, doncs, quin tipus de “cultura” protegeixen els nostres mandataris.
Per altra banda, s’ha comprovat que aquesta pujada de l’IVA no ha servit per recaptar més impostos, tal com van dir que pretenien, sinó al contrari, degut al descens d’espectadors als cines, teatres, etc. Però no obstant aquest evidència, el govern no ha fet cap pas enrere. Front aital actitud, val a dubtar que el seu objectiu fos exactament el de recaptar més diners. Potser el que realment es vol es perjudicar la cultura, considerada font de crítica i de pensament lliure.

Más incultos de Franco
                Hete aquí que este gobierno español viene a ser más inculto que los gobiernos de Franco. Conocido es el menosprecio franquista hacia la cultura. Al dictador nunca se le vio assistir a una representación teatral o a un concierto. Él y su mujer solo hacían acto de presencia en las corrides de toros o en los partidos de fútbol. Actualmente, dècades después de su muerte, sucesores suyos exhiben idéntico talante respecto de la actividad cultural. Sin el menor reparo, gravan el sector cultural con un 21% de IVA y colocan a artistes y empresarios en una precaria situación. En cambio, el toreo solo paga un 4% de IVA. Queda claro, pues, que tipo de “cultura” protegen nuestros mandatarios.
                Por otro lado, se ha comprobado que esta subida del IVA no ha servido para recaudar más impuestos, tal como dijeron se pretendía, sino al contrario, debido al descenso de espectadores en cines, teatros, etc. Pero no obstante tal evidencia, el gobierno no ha hecho ningún paso atrás. Ante tal actitud, cabe dudar de que su objetivo fuera exactamente el de recaudar más dinero. Quizás lo que realmente se quiere es perjudicar la cultura, considerada fuente de crítica y de pensamiento libre.