divendres, 27 d’abril de 2018

No hay “manadas” de mujeres - No hi ha “manades” de dones


                        No hi ha “manades” de dones

Us podeu imaginar cinc dones acorralant un home, empentant-lo cap a un racó i agredint-lo sexualment una a una? Bé, imaginar ens podem imaginar qualsevol cosa, atès que la fantasia no té portes, sols que hi ha imaginacions totalment allunyades de la realitat. L’esmentada en seria una, mera fantasia. En canvi, pel que fa als homes no és simple fantasia, com es va fer palès durant els sanfermines  de Pamplona de l’any 2016.
Gran indignació va provocar en el seu dia l’assalt sexual d’una dona per part de cinc homes, i gran indignació ha provocat la recent sentència a només 9 anys de presó per als autoproclamats “La Manada”, fatxendes en quadrilla per delinquir. Tots els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials en primer pla, estan clamant contra el feble càstig  imposat. Alarma social, en efecte, tot i que, més enllà d’aquest episodi en concret cal una reflexió que entronca amb la pregunta de l’inici. Per què els homes sí i les dones no?
Implícitament s’admet que ells, per naturalesa, tenen l’instint sexual més desbocat que no pas elles, de tal manera que, malgrat la socialització que se’ls hi ha aplicat segle darrera segle, encara hi ha mascles que es comporten com els animals dits irracionals. Persegueixen les femelles i, hala, a copular! Malgrat que pot semblar una evidència, no és pas correcte adjudicar el qualificatiu de bèsties als assetjadors i als violadors.
Entre les bèsties, els mascles no copulen si la femella no ho vol; gairebé sempre empren arts de seducció per convèncer-la; si són refusats, acaten i es retiren. Només a l’homo sapiens se li ha hagut d’anar ensenyant que les dones no són de la seva propietat, i alguns dels seus components encara no ho han aprés. Espècie autoproclamada sapiens sense ser-ho.

No hay “manadas” de mujeres

¿Pueden ustedes imaginarse a cinco mujeres acosando a un hombre, empujándolo hacia un rincón y agrediéndolo sexualmente una a una? Bueno, imaginar nos podemos imaginar cualquier cosa, dado que la fantasía no tiene puertas, lo que ocurre es que hay imaginaciones totalmente alejadas de la realidad. La mencionada sería una de ellas, mera fantasía. En cambio, en cuanto a los hombres no es simple fantasía, como se hizo patente durante los sanfermines de Pamplona del año 2016.
Gran indignación provocó en su día el asalto sexual de una mujer por parte de cinco hombres, y gran indignación ha provocado la reciente sentencia a solo 9 años de prisión para los autoproclamados “La Manada”, fachendas en cuadrilla para delinquir. Todos los medios de comunicación, con las redes sociales en primer plano, están clamando contra el flaco castigo impuesto. Alarma social, en efecto, aunque más allá de este episodio en concreto es necesaria una reflexión que entronca con la pregunta del inicio. ¿Por qué los hombres sí y las mujeres no?
Implícitamente se admite que ellos, por naturaleza, tienen los instintos sexuales más desbocados que ellas, de tal manera que, no obstante la socialización que se les ha aplicado siglo tras siglo, todavía hay machos que se comportan como los animales dichos irracionales. Persiguen a las hembras y ¡hala, a copular! Aunque pueda parecer una evidencia, no es correcto adjudicar el calificativo de bestias a los asediadores y a los violadores.
Entre las bestias, los machos no copulan si la hembra no lo desea; casi siempre utilizan artes de seducción para convencerla; si son rehusados, acatan y se retiran. Tan solo al homo sapiens se le ha debido ir enseñando que las mujeres no son de su propiedad, y algunos de sus componentes todavía no lo han aprendido. Especie autoproclamada sapiens sin serlo.
divendres, 20 d’abril de 2018

Luto por David Buckle - Dol per David Buckle


                            Dol per David Buckle

A Nova York, un home es va cremar amb combustibles fòssils la matinada del proppassat dissabte. Es deia David Buckle i era un reconegut advocat defensor dels que pateixen, o patien, exclusió social. Va lluitar durant dècades a favor dels drets al complet dels homosexuals, i darrerament havia centrat el seu activisme a conscienciar contra el canvi climàtic.
Terrible suïcidi als 60 anys d’edat, i explicacions enviades a diversos mitjans de comunicació: “La pol·lució devasta el nostre planeta, el fa inhabitable a través de l’aire, el sòl, l’aire, l’aigua i el clima. Molts humans respiren ara aire insà, contaminat per combustibles fòssils i molts moren prematurament”, deia en forma de testament. I ell moria també prematurament. Per què? “Tinc l’esperança que aquesta mort pugui servir als altres”, afirmava. Però, ¿serà així?
De ben segur que David Buckler servia molt millor la Humanitat viu que no pas ho pugui fer la seva mort. Per descomptat que al President del seu país, Donald Trump, l’importa un rave la seva immolació. Tan dolorós fet no l’impulsarà a retornar al sí dels acords de la Conferència de París de l’any 2015 sobre el canvi climàtic, dels quals es va retirar el juny de 2017. Quant a la resta de gent, la immensa majoria ni tan sols s’assabentarà del seu sacrifici.
Aflicció per un home bo que va triar una mort abans de temps, innecessària, inoportuna. Hagués pogut seguir ajudant per mitjà de l’ecologisme, empenyent cap a un món millor. Tal vegada ja estava massa cansat.  

Luto por David Buckle

En Nueva York, un hombre se quemó con combustibles fósiles la madrugada del pasado sábado. Se llamaba David Buckle y era un reconocido abogado defensor de los que padecen, o padecían, exclusión social. Luchó durante décadas en favor de los derechos al completo de los homosexuales, y últimamente había centrado su activismo en concienciar contra el cambio climático.
Terrible suicidio a los 60 años de edad, y explicaciones enviadas a varios medios de comunicación: “La polución devasta nuestro planeta, lo hace inhabitable a través del aire, el suelo, el aire, el agua y el clima. Muchos humanos respiran ahora aire insano, contaminado por combustibles fósiles y muchos mueren prematuramente”, decía a modo de testamento. Y él moría también prematuramente. ¿Por qué? “Tengo la esperanza de que esta muerte pueda servir a los otros”, afirmaba. Sin embargo, ¿será así?
A buen seguro que David Buckler servía mucho mejor a la Humanidad vivo que lo pueda hacer su muerte. Por supuesto que al Presidente de su país, Donald Trump, le importa un rábano su inmolación. Tan doloroso trance no le impulsará a regresar al seno de los acuerdos de la Conferencia de París del año 2015 sobre el cambio climàtico, de los cuales se retiró en junio del 2017. En cuanto al resto de la gente, la inmensa mayoría ni siquiera se enterará de su sacrificio.
Aflicción por un hombre bueno que eligió una muerte antes de tiempo, innecesaria, inoportuna. Hubiera podido seguir ayudando por medio del ecologismo, empujando hacia un mundo mejor. Tal vez ya estaba demasiado cansado.

divendres, 13 d’abril de 2018

Lo que la historia enseña - El que la història ensenya


                     El que la història ensenya

La Revolució francesa de 1789 va obrir la porta, però va ser el segle XIX el que va aprofitar aquesta apertura, la va aprofundir i ens va aportar els beneficis socials de què ara gaudim. No va ésser fàcil, ni els activistes van pagar preus baixos per les seves gosadies. Als EUA i a Europa, amb Gran Bretanya al capdavant, potents moviments socials, a vegades amb la col·laboració de parlamentaris reformistes, van empènyer canvis legislatius a favor de les classes subordinades. Res no va ésser, no és, planer, una obvietat que cal tenir present en moments com els actuals, quan els treballadors en general pateixen incessants retallades en els seus drets. La precarietat, els baixos salaris, l’atur s’acarnissen en las capes populars dos-cents anys més tard que els rebesavis es deixessin la pell per tal d’aconseguir una societat més justa.
Valgui esmentar el Cartisme britànic, un moviment social y polític que va quallar amb la publicació de la Carta del Poble. Era l’any 1838, i entre les reivindicacions hi figurava el sufragi universal i no pas censatari; només masculí, és clar, però ja era un pas endavant. També es propugnaven les votacions secretes, que no fos necessari tenir propietats per a ésser parlamentari, la implantació de la jornada laboral de deu hores. Reivindicacions que, tot i no reeixir plenament fins el segle XX, van obrir pas a avenços com el sufragi femení o la separació entre l’Església i l’Estat.
Quan sembla que tornem enrere, recordar les lluites dels avantpassats potser pot  desmoralitzar front les pèrdues que s’estan patint, o tal vegada pot encoratjar.


Lo que la historia enseña

La Revolución francesa de 1789 abrió la puerta, pero fue el siglo XIX el que aprovechó esta apertura, la profundizó y aportó los beneficios sociales de que ahora disfrutamos. No fue fácil, ni los activistas pagaron precios bajos por sus osadías. En EE.UU. y en Europa, con Gran Bretaña al frente, potentes movimientos sociales, a veces con la colaboración de parlamentarios reformistas, empujaron cambios legislativos a favor de las clases subordinadas. Nada fue, nada es, sencillo, una obviedad que hay que tener presente en momentos como los actuales, cuando los trabajadores en general sufren incesantes recortes en sus derechos. La precariedad, los bajos salarios, el paro se ensañan en las capas populares doscientos años más tarde que los tatarabuelos se dejaran la piel a fin de conseguir una sociedad más justa.
Valga mencionar el Cartismo británico, un movimiento social y político que cuajó con la publicación de la Carta del Pueblo. Corría el año 1838, y entre las reivindicaciones figuraba el sufragio universal y no censitario; sólo masculino, claro está, pero ya era un paso adelante. También se propugnaban las votaciones secretas, que no fuera necesario tener propiedades para ser parlamentario, la implantación de la jornada laboral de diez horas. Reivindicaciones que, pese a no triunfar plenamente hasta el siglo XX, condujeron a avances como el sufragio femenino o la separación entre la Iglesia y el Estado.
Cuando sentimos que volvemos atrás, recordar las luchas de los antepasados acaso puede desmoralizar frente las pérdidas que se están sufriendo, o tal vez puede estimular.

divendres, 6 d’abril de 2018

Las multinacionales en el punto de mira - Les multinacionals al punt de mira


                                Les multinacionals al punt de mira

Quan comprem roba o aparells tecnològics, ¿ens preguntem quina mena de treball hi ha darrera? Si ho féssim amb plena consciència, no seriem capaços de comprar-los. Amb la mateixa força amb què ens vam esgarrifar l’any 2013, quan a Bangla Desh es van produir 1.127 morts en l’ensorrament d’un taller tèxtil on es treballava en pèssimes condicions, ens n’oblidem poc després. De manera que tot segueix igual. Mentre que els empresaris transnacionals exploten directament, nosaltres ho fem indirectament amb la nostra indiferència de consumidors.
Des de fa temps, hi ha altes instàncies que intenten establir controls sobre la voracitat lucrativa de moltes companyies. En una data tan llunyana com l’any 1974, el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides va crear una Comissió per posar-hi límits, endebades atès que el lobby empresarial la va avortar. Quatre dècades més tard,  és el Consell de Drets Humans de les mateixes Nacions Unides el que ha engegat l’aprovació d’un Tractat que obligui les multinacionals a respectar els drets laborals i socials del treballadors. Sous dignes, sindicats, assegurances, locals ben condicionats. Quants governs hi votaran a favor? Vet aquí un element crucial, perquè si al 1974 van ésser les empreses multinacionals les opositores, ara són els països els que prenen partit. Els més poderosos, amb els EUA al capdavant, ja han avisat que qualsevol resolució no esdevindrà vinculant per als governs que hi votin en contra.
Queda tot dit, doncs, per part de les multinacionals i els seus governs acòlits. No pas per part dels consumidors. Ja seria hora de que la reflexió social conduís a boicotejar els productes obtinguts i comercialitzats a costa dels miserables. Sous més elevats, preus més alts  i menys articles a l’armari i a la butxaca. Equilibri a l’economia i a la consciència personal.
  

Las multinacionales en el punto de mira

Cuando compramos ropa o aparatos tecnológicos, ¿nos preguntamos qué tipo de trabajo esconden? Si lo hiciéramos con plena conciencia, no seríamos capaces de comprarlos. Con igual fuerza con que nos estremecimos en el año 2013, cuando en Bangladesh se produjeron 1.127 muertos en el derrumbe de un taller textil donde se trabajaba en pésimas condiciones, nos olvidamos de ello poco después. De forma que todo sigue igual. Mientras que los empresarios transnacionales explotan directamente, nosotros lo hacemos indirectamente con nuestra indiferencia de consumidores.
Desde hace tiempo, hay altas instancias que intentan establecer controles sobre la voracidad lucrativa de muchas compañías. En una fecha tan lejana como el año 1974, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó una Comisión para poner límites, aunque en balde ya que el lobby empresarial la abortó. Cuatro décadas más tarde, es el Consejo de Derechos Humanos de las mismas Naciones Unidas el que ha emprendido la aprobación de un Tratado que obligue a las multinacionales a respetar los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Sueldos dignos, sindicatos, seguros, locales bien acondicionados. ¿Cuántos gobiernos votarán a favor? He aquí un elemento crucial, porque si en 1974 fueron las empresas multinacionales las opositoras, ahora son los países los que toman partido. Los más poderosos, con EE.UU. al frente, ya han avisado de que cualquier resolución no será vinculante para los gobiernos que voten en contra.
Queda todo dicho, pues, por parte de las multinacionales y sus gobiernos acólitos. No por parte de los consumidores. Ya va siendo hora de que la reflexión social conduzca a boicotear los productos obtenidos y comercializados a costa de los miserables. Sueldos más elevados, precios más altos y menos artículos en el armario y en el bolsillo. Equilibrio en la economía y en la conciencia personal.