divendres, 28 de desembre de 2018

Amanuenses del siglo XXI - Amanuenses del segle XXI


                                Amanuenses del segle XXI

Quan la quantitat d’analfabets era considerable, els amanuenses es dedicaven a escriure cartes i altres documents en nom d’aquells. Era un ofici necessari i reconegut socialment quan saber llegir i escriure venia a ser privilegi d’uns quants. Actualment, entre nosaltres l’ensenyament obligatori i gratuït inclou per complet la població, i no obstant això, resulta que hi ha persones que no saben escriure, o almenys consideren que no ho fan bé. Per això a Barcelona han sorgit dues dones amanuenses en ple segle XXI.
El passat ha tornat en forma d’encàrrecs d’àvies per als seus nets, fills per als seus pares, amants per al seu amor. Les noves amanuenses fins i tot decoren les missives per tal de fer-les més atractives. És obvi que no tothom sap dibuixar, però, escriure? Potser costa d’embastar les idees, potser es tracta de no estar segurs amb l’ortografia, tal vegada és que es té mala lletra. Al capdavall, és possible que en realitat sigui un efecte col·lateral de WhatsApp, omnipresent per a comunicacions ràpides, curtes, amb abreviatures a preu fet i amb l’auto atorgament de cometre faltes d’ortografia sense rubor.
Persones que es mutilen a si mateixes com a escrivents constitueixen las parroquianes d’aquestes dues amanuenses contemporànies inserides en una societat instruïda. No absolutament, segons es constata. En qualsevol cas, que la seva feina d’amanuenses faci feliços tant els remitents de les seves cartes com els receptors resulta plausible. Alhora que sorprenent a les portes de l’any 2019.

  Amanuenses del siglo XXI

Cuando la cantidad de analfabetos era considerable, los amanuenses se dedicaban a escribir cartas y otros documentos en nombre de aquellos. Era un oficio necesario y reconocido socialmente cuando saber leer y escribir venía a ser privilegio de unos pocos. Actualmente, entre nosotros la enseñanza obligatoria y gratuita abarca al completo la población, y no obstante, resulta que hay personas que no saben escribir, o al menos consideran que no lo hacen bien. De ahí que en Barcelona hayan surgido dos mujeres amanuenses en pleno siglo XXI.
El pasado ha regresado en forma de encargos de abuelas para sus nietos, hijos para sus padres, amantes para su amor. Las nuevas amanuenses incluso decoran las misivas para hacerlas más atractivas. Es obvio que no todo el mundo sabe dibujar, pero, ¿escribir? Quizás cuesta hilvanar las ideas, tal vez se trata de no andar seguro con la ortografía, o es que se tiene mala letra. A fin de cuentas, es posible que en realidad sea un efecto colateral de WhatsApp, omnipresente para comunicaciones rápidas, cortas, con abreviaturas a destajo y con la auto otorgación de cometer faltas de ortografía sin rubor.
Personas que se mutilan a sí mismas como escribientes son las parroquianas de estas dos amanuenses contemporáneas insertas en una sociedad instruida. No absolutamente, según se constata. En cualquier caso, que su trabajo de amanuenses haga felices tanto a los remitentes de sus cartas como a los receptores resulta plausible. A la vez que sorprendente a las puertas del año 2019.

divendres, 21 de desembre de 2018

Reflexiones ante el asesinato de Laura Luelmo - Reflexions davant l’assassinat de Laura Luelmo


Reflexions davant l’assassinat de Laura Luelmo

L’assassí de la desventurada Laura Luelmo és un delinqüent habitual, reincident no sols en robatoris amb violència sinó, horripilant, en assassinat. Després de complir 17 anys de presó per la mort d’una dona de 82 anys, l’octubre d’aquest any surt en llibertat i només dos mesos més tard assassina a una altra dona. La reflexió que acudeix a la ment és de caràcter metafísic, d’una banda, i penitenciari, per una altra.
Com s’explica el mal en l’ésser humà? Diversos filòsofs han intentat indagar en la naturalesa humana a fi de descobrir on resideixen l’instint i la capacitat de fer mal. També els científics estant cercant al cervell quina part predisposa, suposadament, a la bondat o a la maldat. Ni uns ni d’altres no han arribat encara a trobar cap explicació.
Trepitjant terra ferma, endinsant-nos en el sistema penitenciari, l’únic que cap deduir de la reincidència d’un criminal com Bernardo Montoya és que la rehabilitació que s’atribueix a la presó com a principal missió no ha funcionat. En molts altres casos tampoc no ho ha fet, tot i que no resultin tan escandalosos i esgarrifosos com aquest en qüestió.
Hem de preguntar-nos en què falla la reinserció dels delinqüents a la societat. Potser els programes establerts no són correctes, potser siguin els professionals encarregats de desenvolupar-los els que fallen, potser es descuida el seguiment després de la posada en llibertat. Comptar amb la família, amb feina, amb bones companyies en lloc de trobar-se amb possibles rebutjos, atur, retorn al clan de sempre.
També és possible que no existeixi cap mètode vàlid per aconseguir una modificació en la naturalesa perversa d’algunes persones. Potser es tracta de conèixer més a fons l’índole dels empresonats per poder determinar amb coneixement de causa si ja poden o no sortir al carrer. 

Reflexiones ante el asesinato de Laura Luelmo

El asesino de la desventurada Laura Luelmo es un delincuente habitual, reincidente no solo en robos con violencia sino, horripilante, en asesinato. Tras cumplir 17 años de prisión por la muerte de una mujer de 82 años, en octubre de este año sale en libertad y solo dos meses más tarde asesina a otra mujer. La reflexión que acude a la mente es de carácter metafísico, por un lado, y penitenciario, por otro.
¿Cómo se explica el mal en el ser humano? Diversos filósofos han intentado indagar en la naturaleza humana a fin de descubrir dónde residen el instinto y la capacidad de hacer daño. También los científicos andan buscando en el cerebro qué parte de él predispone, supuestamente, a la bondad o a la maldad. Ni unos ni otros han alcanzado todavía a hallar alguna explicación.
Pisando tierra firme, adentrándonos en el sistema penitenciario, lo único que cabe deducir de la reincidencia de un criminal como Bernardo Montoya es que la rehabilitación que se atribuye a la cárcel como principal misión no ha funcionado. En otros muchos casos tampoco lo ha hecho, aunque no resulten tan escandalosos y escalofriantes como el de marras.
Hemos de preguntarnos en qué falla la reinserción de los delincuentes en la sociedad. Tal vez los programas establecidos no son correctos, quizás sean los profesionales encargados de desarrollarlos los que fallan, acaso se descuida el seguimiento después de la puesta en libertad. Contar con la familia, con trabajo, con buenas compañías en lugar de hallarse con posibles rechazos, desempleo, vuelta al clan de siempre.
También es posible que no exista ningún método válido para lograr una modificación en la naturaleza perversa de algunas personas. Acaso se trate de conocer más a fondo la índole de los encarcelados para poder determinar con conocimiento de causa si ya pueden o no salir a la calle.

divendres, 14 de desembre de 2018

El gozo en un pozo - Un goig sense alegria


Un goig sense alegria

Bona part de nens i xicots s’apliquen dia sí l’altre també a jugar a futbol perseguint el somni de convertir-se en famosos i acabalats jugadors. S’imaginen essent contractats pels grans clubs, aconseguint aplaudiments i, sobretot, guanyant grans sumes de diners. Res de dedicar-se a oficis o professions, sinó xuta que xuta la pilota. Després, la realitat acostuma a ser molt diferent. Gairebé ningú no arriba a jugar a la primera divisió. Allò que s’imposa són salaris baixos, mentre que alguns ni tan sols cobren.
Aital és el cas de la plantilla del CF Reus Deportiu. Són 16 els jugadors que no han percebut ni un euro des del mes d’agost passat. És molt de temps el transcorregut. Ells no cobren i l’equip està a punt de ser castigat a abandonar la segona divisió. Així, doncs, no és or tot el que lluu. Podríem trobar una analogia amb allò del somni americà, aquell en el qual tothom assoleix els seus objectius sempre i quan inverteixi esforços i valentia.
Mentre que en aquell país no es compleix indefectiblement la quimera, tampoc en el futbol no es materialitza indefectiblement la il·lusió alimentada des de la infantesa. El més freqüent consisteix en butxaques buides, aprenentatges i estudis no empresos, i a la fi, un goig sense alegria.

El gozo en un pozo

Una buena parte de niños y muchachos se aplican día tras día a jugar a fútbol persiguiendo el sueño de convertirse en famosos y ricos jugadores. Se imaginan siendo contratados por los grandes clubs, cosechando aplausos y, sobre todo, ganando grandes sumas de dinero. Nada de dedicarse a oficios o profesiones, sino dale que dale al balón. Luego, la realidad suele ser muy otra. Casi nadie alcanza a jugar en primera división. Lo que se impone son sueldos bajos, en tanto que algunos ni siquiera cobran.
Tal es el caso de la plantilla del CF Reus Deportiu. Son 16 los jugadores que no han percibido ni un euro desde el pasado mes de agosto. Es mucho tiempo el transcurrido. Ellos no cobran y el equipo está en un tris de ser castigado a abandonar la segunda división. Así, pues, no es oro todo lo que reluce. Podríamos hallar una analogía con aquello del sueño americano, aquel en el cual todo el mundo alcanza sus objetivos siempre y cuando invierta esfuerzos y valentía.
Mientras que en aquel país no se cumple indefectiblemente la quimera, tampoco en el fútbol se materializa indefectiblemente la ilusión alimentada desde la infancia.  Lo más frecuente consiste en bolsillos vacíos, aprendizajes y estudios no emprendidos, y a fin de cuentas, el gozo en un pozo.

divendres, 7 de desembre de 2018

De Marte al cerebro humano - De Mart al cervell humà


                                De Mart al cervell humà

La NASA està sondejant Mart, però també hauria de sondejar el cervell humà per tal de descobrir en què ha fallat l’evolució al fer que en tants éssers humans hi càpiga tanta maldat.
Per desgràcia, disposem de milers de proves, tant històriques com actuals, que certifiquen la capacitat humana per infligir dany als seus semblants. Prenguem com a paradigma del present la massacre de què estan essent víctimes els rohingyas, un grup ètnic birmà de religió islàmica del qual ja he tractat en un altre bloc. Des d’agost del 2017, les forces de seguretat de Birmania han aniquilat persones, habitatges i viles. A partir de llavors, gairebé un milió de rohingyas vien refugiats a Bangla Desh en condicions deplorables, com era d’esperar. Allà resulten visibles, tot i això, per a la comunitat internacional semblen invisibles. Així ho fan patent Metges sense Fronteres a l’escriure a la seva revista del mes de novembre sobre “Els llimbs rohingyas”.
Sí, en els llimbs de la indiferència general es troben persones que, tal com una expatriada relata, van viure l’assalt de l’Exèrcit, la crema de cases, l’assassinat de nombrosos habitants. Ella va ser testimoni també, durant el seu camí de fugida, de com degollaven davant els seus ulls a 11 persones, com tiraven a un pantà un nadó que plorava, com en llançaven un altre en una casa en flames.
Els avenços científics i tecnològics ens permetran conèixer l’Univers, no obstant això, la naturalesa humana continua essent un enigma. Com s’explica que càpiga tanta perversitat al cap, el cor, o onsevulga que sigui, dels terrícoles? La ciència hauria de dedicar enormes esforços a descobrir-ho. Després, potser seria possible eradicar el mal.

De Marte al cerebro humano

La NASA está sondeando Marte, pero también debería sondear el cerebro humano a fin de descubrir en qué ha fallado la evolución al hacer que en tantos seres humanos quepa tanta maldad.
Por desgracia, disponemos de millares de pruebas, tanto históricas como actuales, que certifican la capacidad humana para infligir daño a sus semejantes. Tomemos como paradigma del presente la masacre de que están siendo víctimas los rohingyas, un grupo étnico birmano de religión islámica del cual ya he tratado en otro blog. Desde agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Birmania han aniquilado personas, viviendas y aldeas. A partir de entonces, casi un millón de rohingyas viven refugiados en Bangladesh en condiciones deplorables, como era de esperar. Allí resultan visibles, sin embargo, para la comunidad internacional parecen invisibles. Así lo hacen patente Médicos sin Fronteras al escribir en su revista del mes de noviembre sobre “El limbo rohingya”.
Sí, en el limbo de la indiferencia general se hallan personas que, tal cómo una expatriada relata, vivieron el asalto del Ejército, la quema de casas, el asesinato de numerosos habitantes. Ella fue testigo también, en su camino de huida, de cómo degollaban ante sus ojos a 11 personas, cómo tiraban a una ciénaga un bebé que lloraba, cómo echaban a otro en una casa en llamas.
Los avances científicos y tecnológicos nos permitirán conocer el Universo, no obstante, la naturaleza humana continúa siendo un arcano. ¿Cómo se explica que quepa tanta perversidad en la cabeza, el corazón, o donde quiera que sea, de los terrícolas? La ciencia tendría que dedicar enormes esfuerzos a descubrirlo. Luego, tal vez sería dable erradicar el mal.
dissabte, 1 de desembre de 2018

Comprar o no cerca de casa - Comprar o no prop de casa-


Comprar o no prop de casa

Sembla que comprar per internet ens converteix en més moderns, més joves, gent més cool. Deu ser aquest el motiu pel qual, posant un exemple, es generen a Catalunya 39 milions de desplaçaments anuals per lliurar la multitud de compres realitzades on line. El 85% d’aquests subministraments s’efectuen a domicili, sigui el particular o en el lloc de treball, la resta es fan en punts de recollida. És a dir, un 15% dels compradors han de desplaçar-se per obtenir la seva comanda. En aquest cas, quin és l’avantatge efectiu de fer l’encàrrec per internet?
Interrogacions a part, existeix una constatació que s’erigeix en inqüestionable: els milions de viatges per al repartiment provoquen un trànsit i una contaminació mediambiental insostenibles. Tot i això, malgrat resultar tan obvi, només un 30% dels compradors en línia es mostra conscient de les conseqüències nefastes d’aquest tipus de consum.
Davant el creixent augment del repartiment de mercaderies, la Generalitat catalana propugna la instal·lació de punts de recollida a fi de restringir en un 25% els lliuraments a domicili. Un pedaç, en llenguatge col·loquial, atès que la quantitat de desplaçaments motoritzats continuarà essent descomunal i, per tant, en extrem contaminant.
A tot això, per què no es compra a prop de casa? No esdevé fàcil entendre per què la gent no va a la botiga del costat, mira, remena, elegeix, es comunica de viva veu, se’n porta la mercaderia, tret que pesi massa. Confiem en que el seny retorni, en que les botigues de barri no morin i, en especial, en que la salut de l’aire no desaparegui i amb ella la salut dels mortals.  
                   
Comprar o no cerca de casa

Parece que comprar por internet nos convierte en más modernos, más jóvenes, gente más cool. Será este el motivo por el cual, poniendo un ejemplo, se generan en Catalunya 39 millones de desplazamientos anuales para entregar la multitud de compras realizadas on line. El 85% de estos suministros se efectúan a domicilio, sea el particular o en el lugar de trabajo, el resto se hacen en puntos de recogida. Es decir, un 15% de los compradores han de desplazarse para obtener su pedido. En este caso, ¿cuál es la ventaja efectiva de hacer el encargo por internet?
Interrogaciones aparte, existe una constatación que se erige en incuestionable: los millones de viajes para el reparto provocan un tránsito y una contaminación medioambiental insostenibles. Sin embargo, pese a resultar tan obvio, solamente un 30% de los compradores en línea se muestra consciente de las consecuencias nefastas de este tipo de consumo.
Ante el creciente aumento del reparto de mercancías, la Generalitat catalana propugna la instalación de puntos de recogida a fin de restringir en un 25% las entregas a domicilio. Paños calientes, en lenguaje coloquial, puesto que la cantidad de desplazamientos motorizados continuará siendo descomunal y, por lo tanto, en extremo contaminante.
A todo eso, ¿por qué no se compra cerca de casa? No es fácil entender por qué la gente no va a la tienda de al lado, mira, remueve, elige, se comunica de viva voz, se lleva la mercancía consigo, a no ser que pese demasiado. Confiemos en que la sensatez retorne, en que las tiendas de barrio no mueran y, en especial, en que la salud del aire no desaparezca y con ella la salud de los mortales.