divendres, 15 de març de 2019

De Bradley Manning a Chelsea Manning


De Bradley Manning a Chelsea Manning

Singular i anguniosa vida la d’aquest/aquesta soldat. El maig del 2017 va ser excarcerat, després de passar set anys a la presó, per gràcia del president Barak Obama tres dies abans que deixés la presidència dels Estats Units. De no haver estat tant pel raciocini com pels bons sentiments d’aquell, Manning encara restaria a la presó complint els 35 anys a què havia estat condemnat. En l’entretant, mentre complia la pena, Bradley havia aconseguit ser reconegut com a Chelsea, i com a tal ha tornat a la presó dos anys més tard.
El motiu esgrimit pel tribunal ha estat el de que s’ha negat a declarar davant un jutge federal per la divulgació de secrets militars l’any 2010. Manning ha adduït que no vol reiterar el que ja va dir el 2013, en un procés que li va valer la terrible condemna.
La justícia no el deixa en pau des que el 2010 va proporcionar al web Wikileaks milers de documents classificats com a secrets de guerra referits a l’Afganistan i l’Iraq. No eren documents dels quals la cúpula militar pogués sentir-se orgullosa, de manera que el pes de la llei establerta va caure sobre Manning, així com sobre Julian Assange, fundador de Wikileaks i refugiat des del 2012 a l’ambaixada de l’Equador a Londres. No és desitjable la perspectiva de passar-se anys i anys tancat en un immoble, però sempre és millor que la de patir pena de presó, i a més a més en unes condicions inhumanes com les que va patir Manning durant els primers mesos d’empresonament.
Ara ha tornat a la reclusió, no se sap per quant de temps i amb quin escenari. Alhora es desconeix fins quan estarà Assange confinat. L’únic cert és que les denúncies incòmodes per al poder publicades per Wikileaks no han conduït a cap persecució, detenció o expulsió. El càstig és nomé per als denunciants.

De Bradley Manning a Chelsea Manning

Singular y angustiosa vida la de este/esta soldado. En mayo de 2017 fue excarcelado, después de pasar siete años en prisión, por gracia del presidente Barak Obama tres días antes de que dejara la presidencia de los Estados Unidos. De no haber sido tanto por el raciocinio como por los buenos sentimientos de aquel, Manning aún estaría en la cárcel cumpliendo los 35 años a que había sido condenado. En el ínterin, mientras cumplía la pena, Bradley había conseguido ser reconocido como Chelsea, y como a tal ha vuelto a la cárcel dos años más tarde.
El motivo esgrimido por el tribunal ha sido el de que se ha negado a declarar ante un juez federal por la divulgación de secretos militares en 2010. Manning ha aducido que no quiere reiterar lo que ya dijo en 2013, en un proceso que le valió la terrible condena.
La justicia no le deja en paz desde que en 2010 proporcionó a la web Wikileaks miles de documentos clasificados como secretos de guerra referidos a Afganistán e Irak. No eran documentos de los que la cúpula militar pudiera sentirse orgullosa, de forma que el peso de la ley establecida cayó sobre Manning así como sobre Julian Assange, fundador de Wikileaks y refugiado desde 2012 en la embajada del Ecuador en Londres. No es apetecible la perspectiva de pasarse años y años encerrado en un inmueble, pero siempre es mejor que la de sufrir pena de cárcel, y además en unas condiciones inhumanas como las que sufrió Manning durante los primeros meses de encarcelamiento.
Ahora ha regresado a la reclusión, no se sabe por cuánto tiempo y en qué escenario. También se desconoce hasta cuándo permanecerá Assange confinado. Lo único cierto es que las denuncias incómodas para el poder publicadas por Wikileaks no han conducido a persecución, detención o expulsión algunas. El castigo es solo para los denunciantes.

divendres, 8 de març de 2019

Publicidad gratuita para Fairy - Publicitat gratuïta per a Fairy


                                          Publicitat gratuïta per a Fairy


Als fabricants del rentavaixelles Fairy els ha tocat la rifa. Es troba en boca de tothom sense que els hi costi ni un euro. En aquests moments, és com si no existís cap altre detergent per a la cuina. Quan el senyor Enric Millo va declarar al Tribunal Suprem que en alguns col·legis electorals de l’1 d’octubre s’havia llançat Fairy al terra perquè els policies rellisquessin, va fer un enorme regal als seus productors, la companyia Procter & Gamble. Podia haver-se limitat a dir que s’havia vessat detergent, sense citar una marca en concret, però no va ser així. Donem per fet que ell no coneix cap altre netejador.
Presa com a una ocurrència, a les xarxes socials la gent s’ha mort de riure. Comentaris, acudits, muntatges fotogràfics. Tot molt divertit, malgrat que concerneixi a un procés del qual depèn la llibertat, és a dir, el benestar futur de dotze persones. Però el cert és que Fairy s’ha convertit en el rentaplats sense rival. Els de Procter & Gamble s’estaran fregant les mans.
Per curiositat, valdria la pena realitzar un sondeig als supermercats per tal de comprovar quant han augmentat les vendes del rentaplats Fairy en detriment dels restants. Les desgràcies d’uns poden, de retruc, convertir-se en una joia per a d’altres.

Publicidad gratuita para Fairy

A los fabricantes del lavavajillas Fairy les ha tocado la lotería. Se halla en boca de todo el mundo sin que les cueste ni un euro. Ya es como si no existiera ningún otro detergente para la cocina. Cuando el señor Enric Millo declaró en el Tribunal Supremo que en algunos colegios electorales del 1 de octubre se había echado Fairy en el suelo para que los policías resbalasen, hizo un enorme regaló a sus productores, la compañía Procter & Gamble. Podía haberse limitado a decir que se había derramado detergente, sin citar una marca en concreto, pero no lo hizo. Demos por supuesto que él no conoce otro limpiador.
Tomada como ocurrencia, en las redes sociales la gente se ha partido de risa. Comentarios, chistes, montajes fotográficos. Todo muy divertido, aunque concierna a un proceso del que pende la libertad, eso es, el bienestar futuro de doce personas.  Pero lo cierto es que Fairy se ha convertido en el lavavajillas sin rival. Los de Procter & Gamble se estarán relamiendo de gusto.
Por curiosidad, valdría la pena realizar un sondeo en los supermercados para comprobar cuánto han aumentado las ventas del lavavajillas Fairy en detrimento de los demás. Las desgracias de unos pueden, de rebote, convertirse en una gozada para otros.


       

divendres, 1 de març de 2019

La generación del Mobile World Congress - La generació del Mobile World Congress


 La generació del Mobile World Congress

                A cada celebració, el Mobile World Congress reuneix un major nombre d’assistents. Aquest any 2019, han estat 109.000 els participants, procedents de 200 països. Empresaris, nous emprenedors, tècnics, científics, usuaris curiosos, esnobs ansiosos de l’última moda, fanàtics dels avenços tecnològics. De tot hi ha hagut al recinte firal, tots han segellat l’èxit del conclave de la tecnologia digital. I en el conjunt d’imatges, les més nombroses, sobresortints, eren les joves. Madurs alguns fabricants, pocs entre la immensa majoria de congressistes desbordants de joventut. Dels que van néixer i van créixer amb l’univers Internet en marxa, alimentant-se d’ordinadors portàtils, tauletes, telèfons mòbils intel·ligents, navegadors de diverses tipologies, xarxes socials a elegir.
                Són la generació que més diferències ha establert amb l’anterior i la que en gran manera ho evidencia amb el seu comportament. És així donat que bastants dels seus components caminen pel carrer, viatgen amb metro o amb autobús amb el mòbil a la mà. El seu lleure consisteix a utilitzar les xarxes socials; la seva complaença depèn de ser aplaudits per amics i coneguts; fan cas omís de les ones considerades pernicioses que emeten els mòbils i són capaços de dormir amb el seu sota el coixí. Una generació als hàbits de la qual es van integrant amb rapidesa adolescents, pre adolescents, nens, conformant una onada cada vegada més matinera. La infantesa ja és tecnològica, l’invent ja és aquí per quedar-se. Si algú pretén saber com serà la vida dels éssers humans d’ara endavant, ho tindrà difícil. Serà diferent de l’actual, però ignorem les seves característiques concretes.
                En el Mobile World Congress tan sols una peculiaritat ha persistit entre tants canvis. La presència masculina ha estat molt superior a la femenina.                         

La generación del Mobile World Congress

                En cada celebración, el Mobile World Congress reúne un mayor número de asistentes. Este año 2019, han sido 109.000 los participantes, procedentes de 200 países. Empresarios, nuevos emprendedores, técnicos, científicos, usuarios curiosos, snobs ansiosos de la última moda, fanáticos de los avances tecnológicos. De todo ha habido en el recinto ferial, todos han sellado el éxito del cónclave de la tecnología digital. Y en el conjunto de imágenes, las más numerosas, sobresalientes, eran las jóvenes. Maduros algunos fabricantes, pocos entre la inmensa mayoría de congresistas rebosantes de juventud. De los que nacieron y crecieron con el universo Internet en marcha, alimentándose de ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles inteligentes, navegadores de diversas tipologías, redes sociales a elegir.
                Son la generación que más diferencias ha establecido con la anterior y la que en mayor medida lo evidencia con su comportamiento. Es así porque bastantes de sus componentes andan por la calle, viajan en metro o en autobús con el móvil en la mano. Su ocio consiste en utilizar las redes sociales; su complacencia depende de ser aplaudidos por amigos y conocidos; hacen caso omiso de las ondas consideradas perniciosas que emiten los móviles y son capaces de dormir con el suyo bajo la almohada.  Una generación a cuyos hábitos se van integrando con rapidez adolescentes, preadolescentes, niños, conformando una ola cada vez más tempranera. La infancia ya es tecnológica, el invento ya está aquí para quedarse. Si alguien pretende saber cómo será la vida de los seres humanos en adelante, lo tendrá difícil. Será distinta de la actual, pero ignoramos sus características concretas.
                En el Mobile World Congress tan solo una peculiaridad ha persistido entre tantos cambios. La presencia masculina ha sido muy superior a la femenina.

divendres, 22 de febrer de 2019

Prejuicios contra la política - Prejudicis contra la política


     Prejudicis contra la política

 “Què és la política?”, es va preguntar Hannah Arendt l‘any 1950. Als seus manuscrits, encara molt afectada pels recents bombardejos amb la bomba atòmica, afirma que, “amb la crisi del món modern, més que aquest és el mateix home el que està fora de sí”.  I observa com creixen els prejudicis contra la política per part dels qui no són polítics. Emperò, els prejudicis estan lluny de ser judicis, i considera que sorgeixen del temor que la Humanitat provoqui la seva pròpia destrucció per causa de la política i els mitjans violents posats al seu abast.
 No obstant això, addueix Arendt, els prejudicis contra la política interior són tan antics com la democràcia parlamentària, la qual prometia representar el poble sencer i salvaguardar els seus interessos, sense que ho hagi fet. Respecte de la política exterior, el desencant apareix amb l’expansió imperialista de finals del segle XIX, quan els Estats estenen la dominació europea arreu del món, no en nom de la democràcia sinó per interessos econòmics.
 Quan Donald Trump d’una banda i Vladimir Putin d’una altra estan tensant la corda de l’armament, inclòs el nuclear, i l’amenaça d’un enfrontament bèl·lic ens sobrevola, la desconfiança vers la política detectada per Arendt es reforça. Tot i això, ella no es va rendir, alimentant l’esperança que els éssers humans serien raonables i sabrien desfer-se de la mala política. Ho farien mitjançant un govern mundial que dissoldria la maquinària dels Estats i resoldria els conflictes polítics i econòmics substituint els exèrcits per cossos policials.
Així ho escriu, així ho desitja, i al seu torn tem que aquesta esperança resulti utòpica si per política s’entén una relació entre dominadors i dominats, com és comú.
                                              
  Prejuicios contra la política

                “¿Qué es la política?”, se preguntó Hannah Arendt en 1950. En sus manuscritos, todavía muy afectada por los recientes bombardeos con la bomba atómica, sostiene que, “en la crisis del mundo moderno, más que este es el mismo hombre el que está fuera de quicio”.  Y observa cómo crecen los prejuicios contra la política por parte de quienes no son políticos. Empero, los prejuicios están lejos de ser juicios, y considera que surgen del temor de que la Humanidad provoque su propia destrucción por causa de la política y los medios violentos puestos a su alcance.
                No obstante, aduce Arendt, los prejuicios contra la política interior son tan antiguos como la democracia parlamentaria, la cual prometía representar al pueblo entero y salvaguardar sus intereses, sin que lo haya hecho. En cuanto a la política exterior, el desencanto aparece con la expansión imperialista de finales del siglo XIX, cuando los Estados extienden la dominación europea por todo el mundo, no en nombre de la democracia sino por intereses económicos.
                Cuando Donald Trump por un lado y Vladimir Putin por otro están tensando la cuerda del armamento, incluido el nuclear, y la amenaza de un enfrentamiento bélico nos sobrevuela, la desconfianza respecto de la política detectada por Arendt se refuerza. Sin embargo, ella no se rindió, albergando la esperanza de que los seres humanos serían razonables y sabrían deshacerse de la mala política. Lo harían mediante un gobierno mundial que disolvería la maquinaria de los Estados y resolvería los conflictos políticos y económicos sustituyendo los ejércitos por cuerpos policiales.
Así lo escribe, así lo desea, y a su vez teme que esta esperanza resulte utópica si por política se entiende una relación entre dominadores y dominados, como es común.

divendres, 15 de febrer de 2019

Peter Benenson dixit


Peter Benenson dixit

El fundador d’Amnistia Internacional va escriure: “Fins que no hagi estat posat en llibertat l’últim pres de consciència, fins que no hagi estat tancada l’última cambra de tortura, fins que no s’hagi fet realitat per a les persones del món la Declaració Universal dels Drets Humans, no haurem fet la nostra feina”.
Nascut a Londres el 1921 i mort el 2005, socialista, catòlic i titulat en Història, a Peter Benenson el va impactar una crònica del diari The Observer de l’any 1961. A la dictadura portuguesa d’Oliveira Salazar, dos estudiants havien estat condemnats a set anys de presó per advocar per la llibertat. Immediatament va publicar un article titulat “Els presos oblidats” en el qual sol·licitava als lectors que enviessin cartes a favor dels estudiants i demanant la seva excarceració. Els va anomenar “presos de consciència” per tal com no havien exercit ni emparat cap violència.
La resposta popular va esdevenir massiva. Més de mil persones van escriure al diari, iniciant-se així un activisme social que va donar lloc al naixement d’Amnistia Internacional. Al cap de poc temps, la lluita contra la injustícia, contra la violació dels drets humans arrelava amb delegacions en diversos països. I així fins avui mateix. Les investigacions, les denúncies, les missives enviades conformen un activisme global present a 150 països i integrat per set milions de persones. 
La feina encara no s’ha acabat, segons ho va concebre Berenson, atès que encara existeixen reus per la seva ideologia moral, religiosa o política no-violenta. Tot i això, la tasca segueix el seu camí, i bé, indubtablement.

Peter Benenson dixit

El fundador de Amnistía Internacional escribió: “Hasta que no haya sido puesto en libertad el último preso de conciencia, hasta que no haya sido cerrada la última cámara de tortura, hasta que no se haya hecho realidad para las personas del mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no habremos hecho nuestro trabajo.”
Nacido en Londres en 1921 y fallecido en 2005, socialista, católico y titulado en Historia, a Peter Benenson le impactó una crónica del diario The Observer del año 1961. En la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, dos estudiantes habían sido condenados a siete años de cárcel por abogar por la libertad. De inmediato publicó un artículo titulado “Los presos olvidados” en el cual solicitaba a los lectores que enviaran cartas en favor de los estudiantes y pidiendo su excarcelación. Los llamó “presos de conciencia” por cuanto no habían ejercido ni amparado violencia alguna.
La respuesta popular resultó masiva. Más de mil personas escribieron al periódico, iniciándose así un activismo social que dio lugar al nacimiento de Amnistía Internacional. Al poco tiempo, la lucha contra la injusticia, contra la violación de los derechos humanos cuajaba en delegaciones en diversos países. Y así hasta hoy mismo. Las investigaciones, las denuncias, las misivas enviadas conforman un activismo global presente en 150 países e integrado por siete millones de personas.  
El trabajo aún no ha terminado, según lo concibió Berenson, puesto que aún existen reos por su ideología moral, religiosa o política no violenta. Sin embargo, la labor sigue su camino, y bien, indudablemente.

divendres, 8 de febrer de 2019

Cuando las mujeres pueden mandar - Quan les dones poden manar


   Quan les dones poden manar

A l’Edat Mitjana ja hi va haver dones que van saber governar adequadament, quan les circumstàncies ho van permetre, quan van obligar a que agafessin les regnes. Un paradigma el trobem en Emersenda de Carcassona, nascuda al Llenguadoc el 972 i morta a Sant Quirze de Besora el 1058. Casada amb el comte Borrell III, després de la seva mort al camp de batalla i atès que el seu fill era menor d’edat, ella va assumir el  el govern dels comtats de Barcelona, Girona i Osona l’any 1017. Una de les seves decisions va ser la d’encunyar mancusos, la primera moneda d’or cristiana després de patir durant quatre segles les incursions musulmanes. També va impulsar la Pau i Treva de Déu, un moviment social promogut per l’Església i els camperols en contra dels abusos comesos pels nobles feudals. El seu primer govern, no obstant això, va durar poc, ja que el 1023 Berenguer Ramon I va reclamar els seus drets. 
A tall de retir temporal, va romandre a l’ombra fins que la malaurada mort del jove comte, el 1035, la va conduir de nou a exercir el poder. Així, als 63 anys d’edat, després que la seva nora contragués nou matrimoni i perdés les seves prerrogatives, va reprendre el govern fins que un altre home, el seu net Ramon Berenguer I, va assolir el 1043 la majoria d’edat.
De no haver enviudat, el seu nom no hauria passat a la història; de no haver estat castigada la seva nora amb l’expulsió dinàstica, ella no hauria renovat el comandament. Dones sempre a mercè de les lleis dictades pels homes.
Tanmateix, a Emersenda encara l’esperava un altre tràfec. El 1054, el seu net s’havia enamorat d’una altra dona, Almodis de la Marca, la qual cosa l’havia induït a abandonar la seva esposa. La repudiada va obtenir el favor d’Emersenda per aconseguir del Papa l’excomunió dels adúlters, si bé més tard els bisbes catalans van apostar per la parella i van assolir que l’esposori de Ramon Berenguer I fos declarat nul per raó de consanguinitat. Aquesta vegada, Emersenda va ser la perdedora, i Almodis es va convertir en esposa legítima.
Ja anciana, sentint la proximitat de la mort, Emersenda es va reconciliar amb el seu net i amb Almodis. Els va vendre el seu patrimoni per mil unces d’or, va distribuir aquests diners entre les esglésies dels tres comtats i va demanar de ser enterrada a l’atri de la catedral de Girona. Comptava 86 anys d’edat, una altra indubtable proesa en aquella època.

Cuando las mujeres pueden mandar

En la Edad Media ya hubo mujeres que supieron gobernar adecuadamente, cuando las circunstancias lo permitieron, cuando obligaron a que tomaran las riendas. Un paradigma lo encontramos en Emersenda de Carcasona, nacida en el LLenguadoc en 972 y fallecida en Sant Quirze de Besora en 1058. Casada con el conde Borrell III, tras su muerte en el campo de batalla y dado que su hijo era menor de edad, ella asumió el gobierno de los condados de Barcelona, Girona i Osona en 1017. Una de sus decisiones fue la de acuñar mancusos, la primera moneda de oro cristiana después de sufrir durante cuatro siglos las incursiones musulmanas. También impulsó la Pau i Treva de Déu, un movimiento social promovido por la Iglesia y los campesinos en contra de los abusos cometidos por los nobles feudales. Su primer gobierno, no obstante, duró poco, ya que en 1023 Berenguer Ramon I reclamó sus derechos.
A guisa de retiro temporal, permaneció en la sombra hasta que el malhadado fallecimiento del joven conde en 1035 la condujo de nuevo a ejercer el poder. Así, a los 63 años de edad, después de que su nuera contrajera nuevo matrimonio y perdiera sus prerrogativas, reemprendió el gobierno hasta que otro varón, su nieto Ramon Berenguer I, alcanzó en 1043 la mayoría de edad.  
De no haber enviudado, su nombre no habría pasado a la historia; de no haber sido castigada su nuera con la expulsión dinástica, ella no habría renovado el mando. Mujeres siempre al albur de las leyes dictadas por los hombres.
Por lo demás, a Emersenda aún le aguardaba otro trance. En 1054, su nieto se había enamorado de otra mujer, Almodis de la Marca, lo cual le había inducido a abandonar a su esposa. La repudiada obtuvo el favor de Emersenda para conseguir del Papa la excomunión de los adúlteros, si bien más tarde los obispos catalanes apostaron por la pareja y lograron que el desposorio de Ramon Berenguer I fuera declarado nulo por razón de consanguinidad. Esta vez, Emersenda fue la perdedora, y Almodis se convirtió en esposa legítima.
Ya anciana, percibiendo la cercanía de la muerte, Emersenda se reconcilió con su nieto y con Almodis. Les vendió su patrimonio por mil onzas de oro, distribuyó este dinero entre las iglesias de los tres condados y pidió ser enterrada en el atrio de la catedral de Girona. Contaba 86 años de edad, otra indudable proeza en aquella época.

divendres, 1 de febrer de 2019

El triunfo del on line - El triomf de l’on line


El triomf de l’on line

Sense treva, com un corc, internet va transformant tots els àmbits humans. L’economia, les relacions personals, l’ensenyament. En aquest últim camp, la pròxima desaparició d’una prestigiosa escola d’idiomes esdevé altament simptomàtica. L’Institut d’Estudis Nord-Americans (IEN), present a Barcelona des del 1961, tancarà les seves portes el proper mes de juny. L’actual serà l’últim curs, i amb això es perdrà una referència en l’aprenentatge de l’anglès.
Durant cinquanta-vuit anys, l’escola ha rebut alumnes de totes les edats mentre que anava transformant els seus mètodes d’ensenyament adaptant-los als instruments que anaven sorgint. Al factor humà se li van anar addicionant successivament enregistraments en forma de cassets, CDs, audiovisuals, fins que l’ensenyament virtual ha vingut a vèncer per complet.
Al·lega la direcció de l’IEN que la competència de les ofertes en línia ha estat decisiva. A la més clàssica per ràdio s’han afegit les assequibles per mòbil o per tauleta. Professors i professores des de l’aire, veus amb o sense rostre, a qualsevol hora, en qualsevol lloc. Sense paper i sense bolígraf, triomfant sense pal·liatius. Les eines intel·ligents, la intel·ligència artificial substituint impunement les relacions humanes tangibles, sense que sigui previsible una marxa enrere.  

El triunfo del on line

Sin tregua, como una carcoma, internet va transformando todos los ámbitos humanos. La economía, las relaciones personales, la enseñanza. En este último terreno, la próxima desaparición de una afamada escuela de idiomas resulta altamente sintomática. El Instituto de Estudios Norteamericanos (IEN), presente en Barcelona desde 1961, cerrará sus puertas el próximo mes de junio. El actual será el último curso, y con ello se perderá una referencia en el aprendizaje del inglés.
Durante cincuenta y ocho años, la escuela ha recibido alumnos de todas las edades en tanto iba transformando sus métodos de enseñanza adaptándolos a los instrumentos que iban surgiendo. Al factor humano se le fueron adicionando sucesivamente grabaciones en forma de cassettes, CDs, audiovisuales, hasta que la enseñanza virtual ha venido a vencer por completo.
Alega la dirección del IEN que la competencia de las ofertas en línea ha sido decisiva. A la más clásica por radio se han sumado las asequibles por móvil o por tableta. Profesores y profesoras desde el aire, voces con o sin rostro, a cualquier hora, en cualquier lugar. Sin papel y sin bolígrafo, triunfando sin paliativos. Las herramientas inteligentes, la inteligencia artificial sustituyendo impunemente las relaciones humanas palpables, sin que sea previsible una marcha atrás.

divendres, 25 de gener de 2019

¿Y los usuarios, qué? - I els usuaris, què?


I els usuaris, què?

Mentre que els objectes del desig, els usuaris, queden al marge, el joc es troba entre taxistes i vehicles de transport amb conductor (VTC). Tots volen guanyar-se el pa, els clàssics taxistes millor que els innovadors conductors dels VTC, bastant més explotats que els altres.
D’antuvi, les empreses de VTC han tergiversat, manipulat la idea primigènia d’economia col·laborativa. Actualment són un tipus de corporacions que contracten a plaer persones que estaven sense feina a les quals retribueixen al seu gust. Com es regula aquesta relació laboral? Segurament, a l’usuari comú aquest aspecte no l’amoïna, atès que acostuma a imperar l’individualisme i que l’altre se las compongui. El que sí importa, o almenys hauria d’importar, és conèixer quins impostos paguen les empreses de VTC i on els abonen. Aquest detall interessa tots, es tracti d’indiferents, egoistes o conscienciats.
També importa, i molt, diferenciar un conductor amb carnet de taxista, que requereix una prova específica per exercir, d’un conductor aleatori que podria ser tant vostè com jo. Pujar al cotxe amb qualsevol desconegut sense acreditació assegut al volant, per força ha de ser més barat que fer-ho en un taxi.
Resulta, doncs, que els usuaris dels VTC no indaguen sobre el tema dels impostos, que, per altra banda, pertoca a tota la ciutadania; no s’interessen per les condicions contractuals dels conductors; no tenen en compte la seva pròpia seguretat a l’utilitzar el servei.  Tot plegat d’acord amb la superficialitat i el desgavell en què vivim. Les vagues ens descomponen, però no s’entra en el fons de la qüestió.                               

¿Y los usuarios, qué?

Mientras que los objetos del deseo, los usuarios, quedan al margen, el juego anda entre taxistas y vehículos de transporte con conductor (VTC). Todos quieren ganarse el pan, los clásicos taxistas mejor que los innovadores conductores de los VTC, bastante más explotados que aquellos.
De buenas a primeras, las empresas de VTC han tergiversado, manipulado la idea primigenia de economía colaborativa. Actualmente son un tipo de corporaciones que contratan a placer a personas que estaban sin trabajo a las cuales retribuyen a su antojo. ¿Cómo se regula esta relación laboral? Seguramente, al usuario común semejante aspecto le tiene sin cuidado, dado que suele imperar el individualismo y que el otro se las componga. Lo que sí importa, o al menos debería importar, es conocer qué impuestos pagan las empresas de VTC y dónde los abonan. Este detalle interesa a todos, se trate de indiferentes, egoístas o concienciados.
También importa, y mucho, diferenciar un conductor con carnet de taxista, que requiere una prueba específica para ejercer, de un conductor aleatorio que podría ser tanto usted como yo. Subirse al coche con cualquier desconocido sin acreditación sentado al volante, por fuerza ha de ser más barato que hacerlo en un taxi.
Resulta, pues, que los usuarios de los VTC no indagan sobre el tema de los impuestos, lo cual, por lo demás, atañe a toda la ciudadanía; no se interesan por las condiciones contractuales de los conductores; no tienen en cuenta su propia seguridad al utilizar el servicio. Todo en consonancia con la superficialidad y el desbarajuste en que vivimos. Las huelgas nos descomponen, pero no se entra en el fondo de la cuestión.

divendres, 18 de gener de 2019

Presupuestos armamentistas - Pressupostos armamentistes


                               Pressupostos armamentistes

No és una inexactitud. Als pressupostos que el Govern d’Espanya pretén aprovar, la partida assignada al que eufemísticament es denomina Defensa suma més que les destinades a Sanitat i Serveis socials, Educació i Cultura juntes. Addicionin vostès: 4.292, 2.722 i 953 milions d’euros respectivament, total 7.967 davant els 8.537 milions per a Defensa. No és una expectativa que mereixi aplaudiments. Curiós, tot i això, que l’oposició clami contra aquests pressupostos no precisament per aital malbaratament militarista.
De fet, tot té una explicació. N’hi ha prou amb observar el creixement de la inversió armamentista en els exercicis de governs anteriors: 5.758 milions d’euros l’any 2017 i 8.401 milions l’any 2018. Val a comprovar que en els pressupostos per al 2019 “només” augmenta en un 1,6%. D’altra banda, Espanya també és un contribuent de l’OTAN amb un 0,92% del seu PIB.
Pel que sembla, s’ha de considerar normal atorgar a l’Exèrcit uns voluminosos recursos que van en detriment d’altres inversions públiques. En realitat, les equacions són dues. Més diners per a l’Exèrcit, menys per a Sanitat, Educació, Infraestructures, Investigació, Cultura… Menys diners per a necessitats socials, més diners per a la fabricació d’instruments per a la Guerra. 
O bé es dona un tomb a la mentalitat general que sosté l’armamentisme, o es continuarà fent palès que l’Homo sapiens és una espècie estúpida.
  
Presupuestos armamentistas

No es una inexactitud. En los presupuestos que el Gobierno de España pretende aprobar, la partida asignada a lo que eufemísticamente se denomina Defensa suma más que las destinadas a Sanidad y Servicios sociales, Educación y Cultura juntas. Adicionen ustedes: 4.292, 2.722 y 953 millones de euros respectivamente, total 7.967 frente a los 8.537 millones para Defensa. No es una expectativa que merezca aplauso. Curioso, sin embargo, que la oposición clame contra estos presupuestos no precisamente por semejante despilfarro militarista.
De hecho, todo tiene una explicación. Basta con observar el crecimiento de la inversión armamentista en los ejercicios de gobiernos anteriores: 5.758 millones de euros el año 2017 y 8.401 millones el año 2018. Vale comprobar que en los presupuestos para 2019 “solo” aumenta en un 1,6%. Por otra parte, España también es un contribuyente de la OTAN con un 0,92% de su PIB.
A lo que parece, hay que considerar normal otorgar al Ejército unos voluminosos recursos que van en detrimento de otras inversiones públicas. En realidad, las ecuaciones son dos. Más dinero para el Ejército, menos para Sanidad, Educación, Infraestructuras, Investigación, Cultura… Menos dinero para necesidades sociales, más dinero para la fabricación de herramientas para la Guerra.  
O se da un vuelvo a la mentalidad general que sostiene al armamentismo, o se continuará haciendo patente que el Homo sapiens es una especie estúpida.
divendres, 11 de gener de 2019

¿Un embarazo sin protuberancia? - Un embaràs sense protuberància?


Un embaràs sense protuberància?

Pel que sembla, a la dona en coma que recentment ha donat a llum no se li havia inflat el ventre. La perplexitat i l’escàndol han sorgit quan a la clínica Hisenda HealthCare, situada a Phoenix, EUA, una pacient en estat vegetatiu ha parit un nen. Ningú no havia advertit el menor símptoma fins que la pacient va començar a gemegar, una cosa que, fora d’això, contradiu probablement les condicions atribuïdes a l’estat de coma. Enmig d’una sorpresa majúscula, les infermeres van ajudar el naixement d’una criatura saludable. Immediatament, a la sorpresa hi va seguir la indignació davant la indubtable violació de què havia estat objecte la partera, així com l’exigència de desemmascarar l’agressor. Res no s’ha dit, amb tot, sobre l’inexplicable desconeixement de l’estat de gestació de la mare.
L’empresa encarregada del centre, que compte amb 74 habitacions, declara que els malalts reben totes les atencions degudes, entre elles la higiene, dutxa inclosa. Llavors, o bé la dona en qüestió no gaudia dels acompliments programats o bé els seus nou mesos d’embaràs van esdevenir totalment inversemblants. Un fetus al ventre sense ocupar lloc, sense engreixar-se i malgrat tot naixent saludable?
Cap comentari no s’ha difós sobre això, que se sàpiga. Com si fos normal que ningú no advertís la gestació. Ni metges, ni infermers, ni familiars. Tot ben misteriós, inexplicable.

¿Un embarazo sin protuberancia?

Según parece, a la mujer en coma que recientemente ha dado a luz no se le había hinchado el vientre. La perplejidad y el escándalo han surgido cuando en la clínica Hacienda HealthCare, sita en Phoenix, EE.UU., una paciente en estado vegetativo ha parido un niño. Nadie había advertido el menor síntoma hasta que la paciente comenzó a gemir, algo que, por lo demás, contradice probablemente las condiciones atribuidas al estado de coma. En medio de una sorpresa mayúscula, las enfermeras ayudaron al nacimiento de una criatura saludable. De inmediato, al asombro le siguió la indignación ante la indudable violación de que había sido objeto la parturienta, así como la exigencia de desenmascarar al agresor. Nada se ha dicho, sin embargo, sobre el inexplicable desconocimiento del estado de gestación de la madre.
La empresa encargada del centro, que cuenta con 74 habitaciones, declara que los enfermos reciben todos los cuidados debidos, entre ellos la higiene, ducha incluida. Entonces, o bien la mujer en cuestión no gozaba de las atenciones programadas o bien sus nueve meses de embarazo resultaron totalmente inverosímiles. ¿Un feto en el vientre sin ocupar lugar, sin engordar y sin embargo naciendo saludablemente?
Ningún comentario se ha difundido al respecto, que se sepa. Como si fuera normal que nadie advirtiera la gestación. Ni médicos, ni enfermeros, ni familiares. Todo misterioso, inexplicable.
divendres, 4 de gener de 2019

¿Quién vota a Bolsonaro y demás? - Qui vota Bolsonaro i d’altres?


Qui vota Bolsonaro i d’altres?

Sí, ¿qui són els votants de l’extrema dreta? Aquí i més enllà, Bolsonaro i els altres, governants que prometen, executen polítiques contràries als interessos de la immensa majoria. Tal vegada la dreta, i encara menys l’extrema, defensarà els interessos de la gent corrent? Treballadors, aturats, classe baixa, necessitats… Votants que sumen un important percentatge, indispensable per guanyar unes eleccions.
La gent està despistada o és que realment li sembla bé que Bolsonaro faci una purga ideològica dels funcionaris que no pensen com ell? Primer seran ells, després podrà ser qualsevol. ¿Els sembla bé que governi a favor dels interessos dels terratinents i en contra dels agricultors, els indígenes, els ecologistes defensors del medi ambient?
Interrogants aplicables, alhora i amb matisos diversos, als votants de Trump o de Salvini. Més a prop i encara sense governar, als votants de Vox. Si la meitat de la població amb dret a vot és femenina, podria ser que el 50% dels sufragis obtinguts procedissin de dones. Desitgen aquestes que les polítiques a favor de protegir-les del masclisme siguin derogades? Moltes preguntes, poques respostes satisfactòries.
 Tant si és que no ho preveien com si allò a què realment donen suport els votants són les pràctiques polítiques que van en contra dels drets d’homes i dones corrents, caldrà suposar que no estaven ben informats. Que no s’han procurat anàlisis contrastades, que no s’han aturat a pensar. Potser és que tanta distracció ambiental, tants jocs virtuals, tantes xarxes socials, tanta pressa per conèixer tot sense aprofundir en res deixa desvalguda gran part de la població. Tan desvalguda que uns quants, més sagaços i menys distrets, remenen les cireres amb enorme facilitat.
               
¿Quién vota a Bolsonaro y demás?

Sí, ¿quiénes son los votantes de la extrema derecha? Aquí y más allá, Bolsonaro y los demás, gobernantes que prometen, ejecutan políticas contrarias a los intereses de la inmensa mayoría. ¿Acaso la derecha, y aún menos la extrema, defenderá los intereses de la gente de a pie? Trabajadores, parados, clase baja, necesitados… Votantes que suman un importante porcentaje, indispensable para ganar unas elecciones.
¿La gente anda despistada o realmente le parece bien que Bolsonaro haga una purga ideológica de los funcionarios que no piensan como él? Primero serán ellos, después podrá ser cualquiera. ¿Les parece bien que gobierne en favor de los intereses de los terratenientes y en contra de los agricultores, los indígenas, los ecologistas defensores del medio ambiente?
Interrogantes aplicables, asimismo y con matices diversos, a los votantes de Trump o de Salvini. Más cerca y aún sin gobernar, a los votantes de Vox. Si la mitad de la población con derecho a voto es femenina, podría ser que el 50% de los sufragios obtenidos procedieran de mujeres. ¿Desean estas que las políticas en favor de protegerlas del machismo sean derogadas?
Muchas preguntas, pocas respuestas satisfactorias.
                Tanto si no lo preveían como si lo que realmente apoyan los votantes son las prácticas políticas que van en contra de los derechos de hombres y mujeres corrientes, habrá que suponer que no estaban bien informados. Que no se han procurado análisis contrastados, que no se han detenido a pensar. Quizás es que tanta distracción ambiental, tantos juegos virtuales, tantas redes sociales, tanta premura para conocer todo sin profundizar en nada deja desvalida a gran parte de la población. Tan desvalida que unos pocos, más sagaces y menos distraídos, se adueñan del cotarro con suma facilidad.divendres, 28 de desembre de 2018

Amanuenses del siglo XXI - Amanuenses del segle XXI


                                Amanuenses del segle XXI

Quan la quantitat d’analfabets era considerable, els amanuenses es dedicaven a escriure cartes i altres documents en nom d’aquells. Era un ofici necessari i reconegut socialment quan saber llegir i escriure venia a ser privilegi d’uns quants. Actualment, entre nosaltres l’ensenyament obligatori i gratuït inclou per complet la població, i no obstant això, resulta que hi ha persones que no saben escriure, o almenys consideren que no ho fan bé. Per això a Barcelona han sorgit dues dones amanuenses en ple segle XXI.
El passat ha tornat en forma d’encàrrecs d’àvies per als seus nets, fills per als seus pares, amants per al seu amor. Les noves amanuenses fins i tot decoren les missives per tal de fer-les més atractives. És obvi que no tothom sap dibuixar, però, escriure? Potser costa d’embastar les idees, potser es tracta de no estar segurs amb l’ortografia, tal vegada és que es té mala lletra. Al capdavall, és possible que en realitat sigui un efecte col·lateral de WhatsApp, omnipresent per a comunicacions ràpides, curtes, amb abreviatures a preu fet i amb l’auto atorgament de cometre faltes d’ortografia sense rubor.
Persones que es mutilen a si mateixes com a escrivents constitueixen las parroquianes d’aquestes dues amanuenses contemporànies inserides en una societat instruïda. No absolutament, segons es constata. En qualsevol cas, que la seva feina d’amanuenses faci feliços tant els remitents de les seves cartes com els receptors resulta plausible. Alhora que sorprenent a les portes de l’any 2019.

  Amanuenses del siglo XXI

Cuando la cantidad de analfabetos era considerable, los amanuenses se dedicaban a escribir cartas y otros documentos en nombre de aquellos. Era un oficio necesario y reconocido socialmente cuando saber leer y escribir venía a ser privilegio de unos pocos. Actualmente, entre nosotros la enseñanza obligatoria y gratuita abarca al completo la población, y no obstante, resulta que hay personas que no saben escribir, o al menos consideran que no lo hacen bien. De ahí que en Barcelona hayan surgido dos mujeres amanuenses en pleno siglo XXI.
El pasado ha regresado en forma de encargos de abuelas para sus nietos, hijos para sus padres, amantes para su amor. Las nuevas amanuenses incluso decoran las misivas para hacerlas más atractivas. Es obvio que no todo el mundo sabe dibujar, pero, ¿escribir? Quizás cuesta hilvanar las ideas, tal vez se trata de no andar seguro con la ortografía, o es que se tiene mala letra. A fin de cuentas, es posible que en realidad sea un efecto colateral de WhatsApp, omnipresente para comunicaciones rápidas, cortas, con abreviaturas a destajo y con la auto otorgación de cometer faltas de ortografía sin rubor.
Personas que se mutilan a sí mismas como escribientes son las parroquianas de estas dos amanuenses contemporáneas insertas en una sociedad instruida. No absolutamente, según se constata. En cualquier caso, que su trabajo de amanuenses haga felices tanto a los remitentes de sus cartas como a los receptores resulta plausible. A la vez que sorprendente a las puertas del año 2019.

divendres, 21 de desembre de 2018

Reflexiones ante el asesinato de Laura Luelmo - Reflexions davant l’assassinat de Laura Luelmo


Reflexions davant l’assassinat de Laura Luelmo

L’assassí de la desventurada Laura Luelmo és un delinqüent habitual, reincident no sols en robatoris amb violència sinó, horripilant, en assassinat. Després de complir 17 anys de presó per la mort d’una dona de 82 anys, l’octubre d’aquest any surt en llibertat i només dos mesos més tard assassina a una altra dona. La reflexió que acudeix a la ment és de caràcter metafísic, d’una banda, i penitenciari, per una altra.
Com s’explica el mal en l’ésser humà? Diversos filòsofs han intentat indagar en la naturalesa humana a fi de descobrir on resideixen l’instint i la capacitat de fer mal. També els científics estant cercant al cervell quina part predisposa, suposadament, a la bondat o a la maldat. Ni uns ni d’altres no han arribat encara a trobar cap explicació.
Trepitjant terra ferma, endinsant-nos en el sistema penitenciari, l’únic que cap deduir de la reincidència d’un criminal com Bernardo Montoya és que la rehabilitació que s’atribueix a la presó com a principal missió no ha funcionat. En molts altres casos tampoc no ho ha fet, tot i que no resultin tan escandalosos i esgarrifosos com aquest en qüestió.
Hem de preguntar-nos en què falla la reinserció dels delinqüents a la societat. Potser els programes establerts no són correctes, potser siguin els professionals encarregats de desenvolupar-los els que fallen, potser es descuida el seguiment després de la posada en llibertat. Comptar amb la família, amb feina, amb bones companyies en lloc de trobar-se amb possibles rebutjos, atur, retorn al clan de sempre.
També és possible que no existeixi cap mètode vàlid per aconseguir una modificació en la naturalesa perversa d’algunes persones. Potser es tracta de conèixer més a fons l’índole dels empresonats per poder determinar amb coneixement de causa si ja poden o no sortir al carrer. 

Reflexiones ante el asesinato de Laura Luelmo

El asesino de la desventurada Laura Luelmo es un delincuente habitual, reincidente no solo en robos con violencia sino, horripilante, en asesinato. Tras cumplir 17 años de prisión por la muerte de una mujer de 82 años, en octubre de este año sale en libertad y solo dos meses más tarde asesina a otra mujer. La reflexión que acude a la mente es de carácter metafísico, por un lado, y penitenciario, por otro.
¿Cómo se explica el mal en el ser humano? Diversos filósofos han intentado indagar en la naturaleza humana a fin de descubrir dónde residen el instinto y la capacidad de hacer daño. También los científicos andan buscando en el cerebro qué parte de él predispone, supuestamente, a la bondad o a la maldad. Ni unos ni otros han alcanzado todavía a hallar alguna explicación.
Pisando tierra firme, adentrándonos en el sistema penitenciario, lo único que cabe deducir de la reincidencia de un criminal como Bernardo Montoya es que la rehabilitación que se atribuye a la cárcel como principal misión no ha funcionado. En otros muchos casos tampoco lo ha hecho, aunque no resulten tan escandalosos y escalofriantes como el de marras.
Hemos de preguntarnos en qué falla la reinserción de los delincuentes en la sociedad. Tal vez los programas establecidos no son correctos, quizás sean los profesionales encargados de desarrollarlos los que fallan, acaso se descuida el seguimiento después de la puesta en libertad. Contar con la familia, con trabajo, con buenas compañías en lugar de hallarse con posibles rechazos, desempleo, vuelta al clan de siempre.
También es posible que no exista ningún método válido para lograr una modificación en la naturaleza perversa de algunas personas. Acaso se trate de conocer más a fondo la índole de los encarcelados para poder determinar con conocimiento de causa si ya pueden o no salir a la calle.

divendres, 14 de desembre de 2018

El gozo en un pozo - Un goig sense alegria


Un goig sense alegria

Bona part de nens i xicots s’apliquen dia sí l’altre també a jugar a futbol perseguint el somni de convertir-se en famosos i acabalats jugadors. S’imaginen essent contractats pels grans clubs, aconseguint aplaudiments i, sobretot, guanyant grans sumes de diners. Res de dedicar-se a oficis o professions, sinó xuta que xuta la pilota. Després, la realitat acostuma a ser molt diferent. Gairebé ningú no arriba a jugar a la primera divisió. Allò que s’imposa són salaris baixos, mentre que alguns ni tan sols cobren.
Aital és el cas de la plantilla del CF Reus Deportiu. Són 16 els jugadors que no han percebut ni un euro des del mes d’agost passat. És molt de temps el transcorregut. Ells no cobren i l’equip està a punt de ser castigat a abandonar la segona divisió. Així, doncs, no és or tot el que lluu. Podríem trobar una analogia amb allò del somni americà, aquell en el qual tothom assoleix els seus objectius sempre i quan inverteixi esforços i valentia.
Mentre que en aquell país no es compleix indefectiblement la quimera, tampoc en el futbol no es materialitza indefectiblement la il·lusió alimentada des de la infantesa. El més freqüent consisteix en butxaques buides, aprenentatges i estudis no empresos, i a la fi, un goig sense alegria.

El gozo en un pozo

Una buena parte de niños y muchachos se aplican día tras día a jugar a fútbol persiguiendo el sueño de convertirse en famosos y ricos jugadores. Se imaginan siendo contratados por los grandes clubs, cosechando aplausos y, sobre todo, ganando grandes sumas de dinero. Nada de dedicarse a oficios o profesiones, sino dale que dale al balón. Luego, la realidad suele ser muy otra. Casi nadie alcanza a jugar en primera división. Lo que se impone son sueldos bajos, en tanto que algunos ni siquiera cobran.
Tal es el caso de la plantilla del CF Reus Deportiu. Son 16 los jugadores que no han percibido ni un euro desde el pasado mes de agosto. Es mucho tiempo el transcurrido. Ellos no cobran y el equipo está en un tris de ser castigado a abandonar la segunda división. Así, pues, no es oro todo lo que reluce. Podríamos hallar una analogía con aquello del sueño americano, aquel en el cual todo el mundo alcanza sus objetivos siempre y cuando invierta esfuerzos y valentía.
Mientras que en aquel país no se cumple indefectiblemente la quimera, tampoco en el fútbol se materializa indefectiblemente la ilusión alimentada desde la infancia.  Lo más frecuente consiste en bolsillos vacíos, aprendizajes y estudios no emprendidos, y a fin de cuentas, el gozo en un pozo.

divendres, 7 de desembre de 2018

De Marte al cerebro humano - De Mart al cervell humà


                                De Mart al cervell humà

La NASA està sondejant Mart, però també hauria de sondejar el cervell humà per tal de descobrir en què ha fallat l’evolució al fer que en tants éssers humans hi càpiga tanta maldat.
Per desgràcia, disposem de milers de proves, tant històriques com actuals, que certifiquen la capacitat humana per infligir dany als seus semblants. Prenguem com a paradigma del present la massacre de què estan essent víctimes els rohingyas, un grup ètnic birmà de religió islàmica del qual ja he tractat en un altre bloc. Des d’agost del 2017, les forces de seguretat de Birmania han aniquilat persones, habitatges i viles. A partir de llavors, gairebé un milió de rohingyas vien refugiats a Bangla Desh en condicions deplorables, com era d’esperar. Allà resulten visibles, tot i això, per a la comunitat internacional semblen invisibles. Així ho fan patent Metges sense Fronteres a l’escriure a la seva revista del mes de novembre sobre “Els llimbs rohingyas”.
Sí, en els llimbs de la indiferència general es troben persones que, tal com una expatriada relata, van viure l’assalt de l’Exèrcit, la crema de cases, l’assassinat de nombrosos habitants. Ella va ser testimoni també, durant el seu camí de fugida, de com degollaven davant els seus ulls a 11 persones, com tiraven a un pantà un nadó que plorava, com en llançaven un altre en una casa en flames.
Els avenços científics i tecnològics ens permetran conèixer l’Univers, no obstant això, la naturalesa humana continua essent un enigma. Com s’explica que càpiga tanta perversitat al cap, el cor, o onsevulga que sigui, dels terrícoles? La ciència hauria de dedicar enormes esforços a descobrir-ho. Després, potser seria possible eradicar el mal.

De Marte al cerebro humano

La NASA está sondeando Marte, pero también debería sondear el cerebro humano a fin de descubrir en qué ha fallado la evolución al hacer que en tantos seres humanos quepa tanta maldad.
Por desgracia, disponemos de millares de pruebas, tanto históricas como actuales, que certifican la capacidad humana para infligir daño a sus semejantes. Tomemos como paradigma del presente la masacre de que están siendo víctimas los rohingyas, un grupo étnico birmano de religión islámica del cual ya he tratado en otro blog. Desde agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Birmania han aniquilado personas, viviendas y aldeas. A partir de entonces, casi un millón de rohingyas viven refugiados en Bangladesh en condiciones deplorables, como era de esperar. Allí resultan visibles, sin embargo, para la comunidad internacional parecen invisibles. Así lo hacen patente Médicos sin Fronteras al escribir en su revista del mes de noviembre sobre “El limbo rohingya”.
Sí, en el limbo de la indiferencia general se hallan personas que, tal cómo una expatriada relata, vivieron el asalto del Ejército, la quema de casas, el asesinato de numerosos habitantes. Ella fue testigo también, en su camino de huida, de cómo degollaban ante sus ojos a 11 personas, cómo tiraban a una ciénaga un bebé que lloraba, cómo echaban a otro en una casa en llamas.
Los avances científicos y tecnológicos nos permitirán conocer el Universo, no obstante, la naturaleza humana continúa siendo un arcano. ¿Cómo se explica que quepa tanta perversidad en la cabeza, el corazón, o donde quiera que sea, de los terrícolas? La ciencia tendría que dedicar enormes esfuerzos a descubrirlo. Luego, tal vez sería dable erradicar el mal.
dissabte, 1 de desembre de 2018

Comprar o no cerca de casa - Comprar o no prop de casa-


Comprar o no prop de casa

Sembla que comprar per internet ens converteix en més moderns, més joves, gent més cool. Deu ser aquest el motiu pel qual, posant un exemple, es generen a Catalunya 39 milions de desplaçaments anuals per lliurar la multitud de compres realitzades on line. El 85% d’aquests subministraments s’efectuen a domicili, sigui el particular o en el lloc de treball, la resta es fan en punts de recollida. És a dir, un 15% dels compradors han de desplaçar-se per obtenir la seva comanda. En aquest cas, quin és l’avantatge efectiu de fer l’encàrrec per internet?
Interrogacions a part, existeix una constatació que s’erigeix en inqüestionable: els milions de viatges per al repartiment provoquen un trànsit i una contaminació mediambiental insostenibles. Tot i això, malgrat resultar tan obvi, només un 30% dels compradors en línia es mostra conscient de les conseqüències nefastes d’aquest tipus de consum.
Davant el creixent augment del repartiment de mercaderies, la Generalitat catalana propugna la instal·lació de punts de recollida a fi de restringir en un 25% els lliuraments a domicili. Un pedaç, en llenguatge col·loquial, atès que la quantitat de desplaçaments motoritzats continuarà essent descomunal i, per tant, en extrem contaminant.
A tot això, per què no es compra a prop de casa? No esdevé fàcil entendre per què la gent no va a la botiga del costat, mira, remena, elegeix, es comunica de viva veu, se’n porta la mercaderia, tret que pesi massa. Confiem en que el seny retorni, en que les botigues de barri no morin i, en especial, en que la salut de l’aire no desaparegui i amb ella la salut dels mortals.  
                   
Comprar o no cerca de casa

Parece que comprar por internet nos convierte en más modernos, más jóvenes, gente más cool. Será este el motivo por el cual, poniendo un ejemplo, se generan en Catalunya 39 millones de desplazamientos anuales para entregar la multitud de compras realizadas on line. El 85% de estos suministros se efectúan a domicilio, sea el particular o en el lugar de trabajo, el resto se hacen en puntos de recogida. Es decir, un 15% de los compradores han de desplazarse para obtener su pedido. En este caso, ¿cuál es la ventaja efectiva de hacer el encargo por internet?
Interrogaciones aparte, existe una constatación que se erige en incuestionable: los millones de viajes para el reparto provocan un tránsito y una contaminación medioambiental insostenibles. Sin embargo, pese a resultar tan obvio, solamente un 30% de los compradores en línea se muestra consciente de las consecuencias nefastas de este tipo de consumo.
Ante el creciente aumento del reparto de mercancías, la Generalitat catalana propugna la instalación de puntos de recogida a fin de restringir en un 25% las entregas a domicilio. Paños calientes, en lenguaje coloquial, puesto que la cantidad de desplazamientos motorizados continuará siendo descomunal y, por lo tanto, en extremo contaminante.
A todo eso, ¿por qué no se compra cerca de casa? No es fácil entender por qué la gente no va a la tienda de al lado, mira, remueve, elige, se comunica de viva voz, se lleva la mercancía consigo, a no ser que pese demasiado. Confiemos en que la sensatez retorne, en que las tiendas de barrio no mueran y, en especial, en que la salud del aire no desaparezca y con ella la salud de los mortales.

divendres, 23 de novembre de 2018

Cuando no se quiere volver a casa - Quan no es vol tornar a casa


                                Quan no es vol tornar a casa

Els exiliats rohingyes es neguen a ser repatriats. Dels 700.000 que van fugir a Bangla Desh el 2017, víctimes de la neteja ètnica empresa a la seva Birmània natal, a 2.250 d’ells se’ls ha convidat a tornar. Ningú no ho ha acceptat. Prefereixen malviure en els camps de refugiats del país veí, una actitud que la mateixa ONU entén al considerar que cap cosa que digui el govern birmà no acredita que els rohingyes es trobarien sans i estalvis.
Al dolor d’haver d’abandonar casa i país se suma el dolor de no atrevir-se a tornar davant el fundat temor d’ésser enganyats. Un engany traduït en trobar-se de nou perseguits fins a ésser exterminats. Bangla Desh, per la seva part, s’ha compromès a no obligar cap dels refugiats a tornar en contra de la seva voluntat.
Mentrestant, Aung San Suu Kyi, des de la seva Oficina de la Presidència birmana, resta impertèrrita, tot i que de moment ja ha perdut un dels seus nombrosos guardons. El passat 11 de novembre li va ser comunicat que Amnistia Internacional li retirava el Premi Ambaixadora de Consciència que li va ser atorgat el 2009. Argumenta l’ONG que Aung San Suu Kyi, al permetre les injustícies comeses contra la minoria rohignya, ha deixat de ser un emblema en la defensa dels drets humans.
La política birmana té altres distincions, entre elles, el premi Sakharov, dedicat als qui defensen la llibertat de pensament. Li va ser concedit el 1990, i l’any següent va rebre el Nobel de la Pau. No se sap quant trigaran aquestes institucions a desposseir-la d’aitals distincions. Com més es demorin, més gran serà la devaluació dels premis.

Cuando no se quiere volver a casa

Los exiliados rohingyas se niegan a ser repatriados. De los 700.000 que huyeron a Bangladesh en 2017, víctimas de la limpieza étnica emprendida en su Birmania natal, a 2.250 de ellos se les ha invitado a regresar. Nadie ha aceptado. Prefieren malvivir en los campos de refugiados del país vecino, una actitud que la propia ONU entiende al considerar que nada de lo que diga el gobierno birmano acredita que los rehingyas se hallarían a salvo.
Al dolor de tener que abandonar morada y país se suma el dolor de no atreverse a volver ante al fundado temor de ser engañados. Un engaño traducido en verse de nuevo perseguidos hasta ser exterminados. Bangladesh, por su parte, se ha comprometido a no obligar a ninguno de los refugiados a regresar en contra de su voluntad.
Entretanto, Aung San Suu Kyi, desde su Oficina de la Presidencia birmana, permanece impertérrita, aunque por el momento ya ha perdido uno de sus numerosos galardones. El pasado 11 de noviembre le fue comunicado que Amnistía Internacional le retiraba el Premio Embajadora de Conciencia que le fue otorgado en 2009. Argumenta la ONG que Aung San Suu Kyi, al permitir las injusticias cometidas contra la minoría rohignya, ha dejado de ser un emblema en la defensa de los derechos humanos.
La política birmana posee otras distinciones, entre ellas, el premio Sakharov, dedicado a quienes defienden la libertad de pensamiento. Le fue concedido en 1990, y al año siguiente recibió el Nobel de la Paz. No se sabe cuánto tardarán estas instituciones en desposeerla de tales distinciones. Cuanto más se demoren, mayor será la devaluación de los premios.


divendres, 16 de novembre de 2018

China se quita la careta a su pesar - La Xina es treu la careta malgrat tot


                   La Xina es treu la careta malgrat tot

La República Popular de la Xina està detenint activistes comunistes. Més flagrant contradicció és impossible. El sistema polític i econòmic què es fa dir popular, i com a tal es defineix seguidor del marxisme, actua com un pare devorant els seus fills. Fatídic per a aquests, aclaridor a la fi, o una vegada més, de l’autèntic caràcter del règim xinès.
Almenys dotze estudiants acabats de llicenciar i activistes a favor dels drets dels treballadors han desaparegut del mapa. Emetre proclames en defensa de la classe obrera, promoure els sindicats, està essent castigat per un partit que s’autodenomina comunista. Des de fa dècades, és aquesta una de les estafes estatals més enormes. Un sistema autocràtic que reivindica Karl Marx en tant que practica una salvatge economia capitalista. Així és la Xina actual, i així la pateixen els milions de treballadors que no participen en absolut del desenvolupament industrial que ha convertit el país en una potència planetària.
Difícil els resultarà als descontents millorar les seves condicions de vida, com difícil els resultarà desemmascarar de forma fructífera el govern que els explota. De fet, és de comú coneixement que la República Popular de la Xina ostenta una apel·latiu fraudulent, però això no importa als estrats dirigents mundials. Són afers interns, tal com se sol dir. En conseqüència, torçar l’assumpte des de dins pot costar dècades de suor i llàgrimes, de detencions, desaparicions i víctimes mortals.

China se quita la careta a su pesar

La República Popular China está deteniendo a activistas comunistas. Más flagrante contradicción parece imposible. El sistema político y económico que se hace llamar popular, y como a tal se define seguidor del marxismo, actúa como un padre devorando a sus hijos. Fatídico para estos, clarificador al fin, o una vez más, del auténtico carácter del régimen chino.
Al menos doce estudiantes recién licenciados y activistas a favor de los derechos de los trabajadores han desaparecido del mapa. Emitir proclamas en defensa de la clase obrera, promover los sindicatos, está siendo castigado por un partido que se autodenomina comunista. Desde hace décadas, es esta una de las mayores estafas estatales. Un sistema autocrático que reivindica Karl Marx en tanto practica una salvaje economía capitalista. Así es la China actual, y así la padecen los millones de trabajadores que no participan en absoluto del desarrollo industrial que ha convertido el país en una potencia planetaria.
Difícil les resultará a los descontentos mejorar sus condiciones de vida, como difícil les resultará desenmascarar de forma fructífera al gobierno que les explota. De hecho, es de común conocimiento que la República Popular China ostenta un apelativo fraudulento, pero esto no importa en los estratos dirigentes mundiales. Son asuntos internos, tal como suele decirse. En consecuencia, torcer el asunto desde dentro puede costar décadas de sudor y lágrimas, de detenciones, desapariciones y víctimas mortales.

divendres, 9 de novembre de 2018

Por un bocadillo - Per un entrepà


Per un entrepà

Un home catalogat com a persona amb risc d’exclusió social va robar un entrepà en una fleca de Barcelona el mes de març proppassat. Al cap de pocs minuts va ser detingut pels Mossos d’Esquadra, no sabem si després de donar-li temps de gaudir del seu furt. Sigui com sigui, ara està essent jutjat i sembla que les coses continuen pintant malament per a ell. A la Fiscalia li ha disgustat tant la seva acció que demana per a ell ni més ni menys que quatre anys i deu mesos de presó. L’acusat al·lega que ho va fer perquè estava famolenc, però és evident que aquesta circumstància no desperta la misericòrdia dels acusadors.
Un simple entrepà pot portar males conseqüències, mentre que l’associació d’idees condueix a comparar aital fet amb allò de Por un piojo que Luis Coloma va escriure el 1893. Un mer insecte li va reportar a la insignificant Teresa un excel·lent matrimoni, essent així que el ric Condesito només es va fixar en ella al descobrir a la seva mantellina un “feliç poll”, segons descripció del narrador. El que va d’un tros de pa a un insecte, d’una de dissortada a una benaurada oportunitat.
Mentre espera sentència, l’acusat potser cavil·la sobre dos aspectes de l’incident. Si per un entrepà poden caure-li més de quatre anys de presó, quants anys els correspondrien a tots els que han robat per valor de milions d’entrepans i caminen lliures per arreu? I un segon aspecte, plenament pràctic. Si entra a la presó, almenys menjarà cada dia.                                       

Por un bocadillo

Un hombre catalogado como persona con riesgo de exclusión social robó un bocadillo en una panadería de Barcelona el pasado mes de marzo. A los pocos minutos fue detenido por los Mossos d’Esquadra, no sabemos si tras darle tiempo de gozar de su hurto. Sea como fuere, está siendo juzgado y tal parece que las cosas siguen pintando mal para él. A la Fiscalía le ha disgustado tanto su acción que pide para él ni más ni menos que cuatro años y diez meses de cárcel. El acusado alega que lo hizo porque estaba hambriento, pero es evidente que esta circunstancia no despierta la misericordia de los acusadores.
Un simple bocadillo puede acarrear malas consecuencias, en tanto que la asociación de ideas conduce a comparar tal hecho con aquello de Por un piojo que Luis Coloma escribió en 1893. Un mero insecto le reportó a la insignificante Teresa un excelente matrimonio, siendo así que el rico Condesito solo se fijó en ella al descubrir en su mantilla un “feliz piojo”, según descripción del narrador. Lo que va de un pedazo de pan a un insecto, de una desdichada a una bienhadada oportunidad.
Mientras aguarda sentencia, el acusado quizás cavile sobre dos aspectos del incidente. Si por un bocadillo pueden caerle más de cuatro años de cárcel, ¿cuántos años les corresponderían a todos los que han robado por valor de millones de bocadillos y andan libres por ahí? Y un segundo aspecto, plenamente práctico. Si entra en prisión, al menos comerá cada día.