divendres, 7 de maig de 2021

Reunificación de las familias que Trump separó - Reunificació de les famílies que Trump va separar

 

                 Reunificació de les famílies que Trump va separar 

Entre els records repugnants que Donald Trump deixarà per a la Història, el de milers de nens separats de pare i mare a la frontera amb Mèxic. Més de tres anys han estat confinats als Estats Units mentre que els seus progenitors eren deportats. Criatures de diverses edats, familiars destrossats. Plors, enyorament, angoixa, més de mil dies d’horror que al cruel president no l’han pertorbat. Ha estat necessari que perdés les eleccions perquè un altre dirigent, més humà, comenci a girar la truita.

D’antuvi només quatre famílies han estat reunificades, en resten unes mil a l’espera de que els fills els siguin restituïts. Costa de creure que en un país avançat com el nord-americà, al segle vint, s’hagi pogut dur a terme una maldat com aquesta. Però així ha estat. D’éssers despietats n’hi ha hagut i n’hi haurà, malauradament. El més terrible és que aquests agafin les regnes d’un govern. 

              Reunificación de las familias que Trump separó 

Entre los recuerdos repugnantes que Donald Trump dejará para la Historia, el de miles de niños separados de padre y madre en la frontera con México. Más de tres años han estado confinados en Estados Unidos mientras que sus progenitores eran deportados. Criaturas de diversas edades, parientes destrozados. Lloros, añoranza, angustia, más de mil días de horror que al cruel presidente no lo han perturbado. Ha sido necesario que perdiera las elecciones para que otro dirigente, más humano, empiece a dar la vuelta a la tortilla.

En principio, solo cuatro familias han sido reunificadas, quedan unas mil a la espera de que los hijos les sean restituidos. Cuesta creer que en un país adelantado como el norteamericano, en el siglo veinte, se haya podido llevar a cabo semejante maldad. Pero así ha sido. Seres despiadados los ha habido y habrá, desgraciadamente. Lo más terrible es que estos tomen las riendas de un gobierno.

divendres, 30 d’abril de 2021

India no tiene oxígeno para los enfermos pero tiene la bomba atómica - L’Índia no té oxigen per als malalts però té la bomba atòmica

 

            L’Índia no té oxigen per als malalts però té la bomba atòmica 

De totes les aberracions que existeixen en aquest món, l’Índia se’n duu la palma. Assolada per la Covid-19, amb els hospitals saturats, els morts a centenars, els crematoris desbordats i improvisats al carrer, els malalts moren a la intempèrie sense una bombona d’oxigen. Només els rics poden obtenir-ne, a més de 500 euros al mercat negre.

El sistema sanitari indi és vergonyós, no hi ha diners per salvar la gent però sí que s’han invertit milions en armament nuclear. L’Índia és una potència atòmica des del llunyà 1974, col·locant-se automàticament entre els grans, segons el càlcul insensat en vigor. Els intocables persisteixen; el fanatisme hinduista, també; i una quarta part de la població pateix fam segons la ONU; no obstant, té 150 ogives nuclears amb un cost de milions de rupies.

Encara hi ha persones que canten les belleses de l’Índia, no sols arquitectòniques sinó culturals. Inadmissible. On no hi ha justícia social no pot haver-hi bellesa.

      India no tiene oxígeno para los enfermos pero tiene la bomba atómica 

De todas las aberraciones que existen en este mundo, India se lleva la palma. Asolada por la Covid-19, con los hospitales saturados, los muertos a centenares, los crematorios desbordados e improvisados en plena calle, los enfermos mueren a la intemperie sin una bombona de oxígeno. Tan solo los ricos pueden obtenerla, a más de 500 euros en el mercado negro.

El sistema sanitario indio es vergonzoso, no hay dinero para salvar a la gente pero se han invertido millones en armamento nuclear. India es una potencia atómica desde el lejano 1974, colocándose automáticamente entre los grandes, según el cálculo insensato en vigor. Los intocables persisten; el fanatismo hinduista, también; y una cuarta parte de la población padece hambre severa según la ONU; sin embargo, tiene 150 ojivas nucleares con un coste de millones de rupias.

Todavía hay personas que cantan las bellezas de India, no solo arquitectónicas sino culturales. Inadmisible. Donde no hay justicia social no puede haber belleza.

divendres, 23 d’abril de 2021

El presidente de Chad muere en el campo de batalla como los reyes de antes - El president del Txad mor al camp de batalla com els reis d’abans

 

            El president del Txad mor al camp de batalla com els reis d’abans 

Idriss Déby no es va limitar a ordenar la guerra des del seu despatx, com fan tots els governants actuals, sinó que va anar al camp de batalla, i allí ha mort. El president del Txad ha perdut la vida enfrontant-se entre els seus soldats a un grup rebel del nord de país. Feia anys i panys que això no es veia, des de l’Edat Mitjana, quan els reis comandaven les seves tropes.

Al segle XII, Alfons I d’Aragó, el Bataller, va morir el 1134 durant el setge de Fraga. També Ricard III d’Anglaterra va sucumbir en combat l’any 1485. Jaume I el Conqueridor (1208-1276) va tenir més sort, atès que tot i comandar sempre els seus exercits no hi va deixar la pell. Un darrer exemple de dirigents que donaven la cara, i si de cas estaven disposat a donar la vida, el trobem en Francesc Josep I d’Àustria, que va estar al caire de la mort l’any 1859, a la batalla de Solferino.

Ara ja no, fins a l’excepció d’Idriss Déby. Ara tots els capitost donen ordres des de la seva oficina, indemnes i segurs de que els xais els obeiran.

         El presidente de Chad muere en el campo de batalla como los reyes de antes 

Idris Deby no se limitó a ordenar la guerra desde su despacho, como hacen todos los gobernantes actuales, sino que fue al campo de batalla, y allí ha muerto. El presidente de Chad ha perdido la vida enfrentándose entre sus soldados a un grupo rebelde del norte de país. Hacía siglos que eso no se veía, desde la Edad Media, cuando los reyes capitaneaban sus tropas.

En el siglo XII, Alfons I de Aragó, el Bataller, murió en 1134 durante el asedio de Fraga. También Ricardo III de Inglaterra sucumbió en combate el año 1485. Jaume I el Conqueridor (1208-1276) tuvo más suerte, dado que a pesar de encabezar siempre sus ejércitos no pereció. Un último ejemplo de dirigentes que daban la cara, y si caso estaban dispuesto a dar la vida, lo hallamos en Francisco José I de Austria, el cual al borde estuvo de la muerte en el año 1859, en la batalla de Solferino.

Ahora ya no, hasta la excepción de Idris Deby. Ahora todos los cabecillas dan órdenes desde su oficina, indemnes y seguros de que los borregos les obedecerán.

divendres, 16 d’abril de 2021

Remedios contra el sentimiento de soledad - Remeis contra el sentiment de soledat

 

                        Remeis contra el sentiment de soledat

 

El fet de sentir-se sol o sola a casa és dur, sobretot en temps de pandèmia. Un remei podem trobar-lo mirant al nostre voltant, on de segur que hi descobrirem vida. Més enllà de comptar amb una mascota o algun animal engabiat, hi ha  ocells que volen a prop, insectes alats, plantes que mai no resten quietes. Són éssers vius als quals podem resseguir amb la mirada, comprendre’ls.

Si es té la sort de disposar d’una terrassa, els pardals ara sí ara no hi faran acte de presencia, així com les merles, més grans, tan vistós el mascle, merlot negre amb el bec de color taronja. També ens visitaran els borinots rossos o negres, brunzidors entre la polígala i altres plantes, uns insectes grans donant fe de vida, i alhora les abelles, més petites, libant incansables per després proveir-nos de mel. Quanta vida i quanta companyonia.

I les plantes, sempre callades i sense parar de  moure’s. Ara una fulla que creix, una altra que brota, una poncella que aviat es convertirà en flor. A fora o a l’interior, les tenim a la vora, éssers vius que mai ens abandonen.

Mentre esperem una companyia humana, siguem conscients d’altres vides. Estimem-les i compartim amb elles els pas dels dies.

 

    Remedios contra el sentimiento de soledad

 

El hecho de sentirse solo o sola en casa es duro, sobre todo en tiempo de pandemia. Un remedio podemos encontrarlo mirando a nuestro alrededor, donde a buen seguro descubriremos vida. Más allá de contar con una mascota o algún animal enjaulado, hay pájaros que vuelan cerca, insectos alados, plantas que nunca están quietas. Son seres vivos a los cuales podemos seguir con la mirada, comprenderlos.

Si se tiene la suerte de disponer de una terraza, los gorriones ahora sí ahora también harán acto de presencia, a la vez que los mirlos, más grandes, tan vistoso el macho, negro con el pico de color naranja. También nos visitarán los moscardones rubios o negros, zumbadores entre la polígala y otras plantas, insectos grandes dando fe de vida, y al mismo tiempo las abejas, más pequeñas, libando incansables para después proveernos de miel. Cuánta vida y cuánta complicidad.

Y las plantas, siempre calladas y sin cesar de moverse. Ahora una hoja que crece, otra que brota, un capullo que pronto se convertirá en flor. Fuera o en el interior, las tenemos cerca, seres vivos que nunca nos abandonan.

Mientras esperamos una compañía humana, seamos conscientes de otras vidas. Amémoslas y compartamos con ellas el transcurso de los días.

divendres, 9 d’abril de 2021

 

                                 Som a l’era dels grafòmans 

Vaig descobrir aquesta paraula, grafòman, fa tot just unes setmanes. Va ser en un article publicat en una acreditada revista de caire cultural, i l’autora tractava d’aquest mot amb un clar menyspreu. Consultant el diccionari, vaig confirmar que la grafomania és la dèria d’escriure, i naturalment, grafòmans i grafòmanes són las persones addictes a la ploma, que es deia abans, al teclat que cal dir actualment.

De seguida se’m va acudir que l’articulista queia en contradicció, sent ella mateixa la que de costum s’esplaia en diverses publicacions. Els grafòmans només ho són perquè no tenen el mateix talent que ella? Són maniàtics perquè escriuen sense cap vàlua? Doncs, sí que n’és d’ufana la senyora.

Consideracions a part, agafant al vol el vocable recent descobert per mi, m’adono que tots plegats, en els nostres costums quotidians, ens hem convertit en grafòmans. WhatsApps amunt i avall, un rere l’altre, obviant que molt sovint amb una trucada de telèfon tot esdevindria més fàcil i més ràpid. Nens, adolescents, adults, col·legials, mestres, directius, empleats, tothom i a tota hora teclejant al mòbil. Grafòmans i grafòmanes exacerbats. Deu ser per a  això que ens van alfabetitzar, per demostrar dia a dia que patim grafomania.

                        Estamos en la era de los grafómanos 

Descubrí esta palabra, grafómano, hace justo unas semanas. Fue en un artículo publicado en una acreditada revista de cariz cultural, y la autora versaba sobre esta palabra con un claro menosprecio. Consultando el diccionario, confirmé que la grafomanía es la manía de escribir, y naturalmente, grafómanos y grafómanas son las personas adictas a la pluma, como se decía antes, al teclado hay que decir actualmente.

Pronto se me ocurrió que la articulista caía en contradicción, siendo ella misma la que de costumbre se explaya en varias publicaciones. ¿Los grafómanos únicamente lo son porque no tienen igual talento que ella? ¿Son maniáticos porque escriben sin ninguna valía? Pues, sí que es ufana la señora.

Consideraciones aparte, tomando al vuelo el vocablo para mí recientemente descubierto, me doy cuenta de que toda la gente, en nuestras costumbres cotidianas, nos hemos convertido en grafómanos. WhatsApps arriba y abajo, uno tras el otro, obviando que a menudo con una llamada de teléfono todo resultaría más fácil y más rápido. Niños, adolescentes, adultos, colegiales, maestros, directivos, empleados, todo el mundo y a todas horas tecleando en el móvil. Grafómanos y grafómanas exacerbados. Debe de ser para eso que nos alfabetizaron, para demostrar día a día que sufrimos grafomanía.

divendres, 2 d’abril de 2021

Barcelona ciudad incómoda - Barcelona ciutat incòmoda

 

                               Barcelona ciutat incòmoda

 No sé si els turistes, quan ja es pugui viatjar, continuaran considerant que Barcelona és una ciutat bonica, amb tants pals, carrils especials, pintades a la calçada. Del que sí estic segura és de que s’ha convertit en una ciutat incòmoda, per no dir perillosa, tant per a vianants com per a vehicles, de totes classes.

Risc al caminar per les voreres, amb carrils per a bicicletes i patinets que poden assaltar el vianant en qualsevol moment. Quatre ulls es necessiten per estar alerta. Risc al creuar el carrer, on ara no només cal vigilar pels automòbil, camions, autobusos i tramvies sinó pels esmentats patinets i bicicletes. Qui camina tranquil actualment?

És de suposar que en altres urbs hi ha un trànsit equivalent, però potser ho organitzen millor. Els viatgers ens ho podrien dir. Ara per ara, el que sabem és que Barcelona està prenent un caire dubtós pel que fa a atractiu i a seguretat viària. Segurament està demanant a crits un canvi radical.                          

                                 Barcelona ciudad incómoda 

No sé si los turistas, cuando ya se pueda viajar, continuarán considerando que Barcelona es una ciudad bella, con tantos postes, carriles especiales, pintadas en la calzada. De lo que sí estoy segura es de que se ha convertido en una ciudad incómoda, por no decir peligrosa, tanto para viandantes como para vehículos, de todas clases.

Riesgo al caminar por las aceras, con carriles para bicicletas y patinetes que pueden asaltar al peatón en cualquier momento. Cuatro ojos se necesitan para estar alerta. Riesgo al cruzar la calle, donde ahora no sólo hay que vigilar por los automóvil, camiones, autobuses y tranvías sino por los susodichos patinetes y bicicletas. ¿Quién anda tranquilo actualmente?

Es de suponer que en otras urbes existe un tránsito equivalente, pero tal vez lo organizan mejor. Los viajeros nos lo podrían decir. Por ahora, lo que sabemos es que Barcelona está tomando un cariz dudoso en cuanto a atractivo y a seguridad vial. Seguramente está pidiendo a gritos un cambio radical.

 

               

 

 

divendres, 26 de març de 2021

¿Quién se fía de las cocinas fantasma? - Qui es refia de les cuines fantasma?

 

                            Qui es refia de les  cuines fantasma?

Jo no en sóc clienta, no sols perquè no ho necessito sinó perquè no me’n refiaria gens. No comprenc com hi ha persones que mengen allò que prové de no saben exactament on. A Barcelona, en concret, hi ha més d’una dotzena de cuines fantasma, però no existeix cap registre d’aquest tipus d’activitat. De fet, els clients no coneixen ni la seva ubicació, atès que tot s’encarrega per internet, i tampoc no tenen constància de que es compleixin les mesures d’higiene.

No són com els restaurants, els qual estan registrats, donen la cara, se sotmeten a controls. Si la gent encarrega menjar a aquets fantasmes deu ser perquè resulta més barat. Però, ¿val la pena exposar-se a infeccions alimentàries degut al descontrol? Penso que no. Mil vegades un pa amb tomàquet i truita.

     ¿Quién se fía de las cocinas fantasma?

 Yo no soy clienta, no solamente porque no lo necesito sino porque no me fiaría en absoluto. No comprendo cómo hay personas que comen aquello que proviene de no saben exactamente dónde. En Barcelona, en concreto, hay más de una docena de cocinas fantasma, pero no existe ningún registro de este tipo de actividad. De hecho, los clientes no conocen ni su ubicación, dado que todo se encarga por internet, y tampoco tienen constancia de que se cumplan las medidas de higiene.

No son como los restaurantes, los cuales están registrados, dan la cara, se someten a controles. Si la gente encarga comida en estos fantasmas debe de ser porque resulta más barata. Sin embargo, ¿vale la pena exponerse a infecciones alimentarias debido al descontrol? Pienso que no. Mil veces un pan con tomate y tortilla.

divendres, 19 de març de 2021

La manía de comprar por internet - La dèria de comprar per internet

 

                     La dèria de comprar per internet 

Diuen que l’ésser humà és un animal de costums, i donat que quan vam estar confinats comprar on-line era un recurs adequat, quan ja no és necessari molta gent ho continua fent. Té la botiga a quatre passes o una mica més enllà, li sobra el temps perquè moltes activitats estan limitades, perquè fins i tot potser es troba sense feina, i malgrat això, encarrega des de la pantalla allò que no veu del natural, no toca, no olora, no s’emprova, no comenta de viva veu amb el venedor o la venedora. Tal vegada es compra de lluny perquè això fa modern, dóna fe de que no s’és un analfabet digital.

Conseqüència immediata. Establiments que tanquen i empleats despatxats. Això sí, increment de  vehicles amunt i avall  per repartir les comandes. Augment del trànsit i augment de la contaminació, però total indiferència, com si el canvi climàtic no perjudiqués tothom. A fi de comptes, persones amb bones cames aclofades davant l’ordinador o el mòbil, cavant la pròpia tomba, la de l’aïllament social.

 

La manía de comprar por internet 

 Dicen que el ser humano es un animal de costumbres, y dado que cuando estuvimos confinados comprar on-line era un recurso adecuado, cuando ya no es necesario mucha gente lo sigue haciendo. Tiene la tienda a cuatro pasos o un poco más allá, le sobra el tiempo porque muchas actividades están limitadas, porque incluso quizás se encuentra sin trabajo, y a pesar de esto, encarga desde la pantalla aquello que no ve del natural, no toca, no huele, no se prueba, no comenta de viva voz con el vendedor o la vendedora. Tal vez se compra de lejos porque esto hace moderno, da fe de no ser un analfabeto digital.

 Consecuencia inmediata. Establecimientos que cierran y empleados despachados. Eso sí, incremento de vehículos arriba y abajo para repartir los pedidos. Aumento del tráfico y aumento de la contaminación, pero total indiferencia, como si el cambio climático no perjudicara a todo el mundo. A fin de cuentas, personas con buenas piernas arrellanadas ante el ordenador o el móvil, cavando la propia tumba, la del aislamiento social.

divendres, 12 de març de 2021

¿Lula da Silva enderezará Brasil? - Lula da Silva redreçarà el Brasil?

 

                                Lula da Silva redreçarà el Brasil? 

El Brasil ens queda lluny, però la seva política ens pertoca, com a mínim, quant a la gestió de l’Amazònia. Incendis descontrolats, i tala d’arbres en favor de les multinacionals per designi del president Bolsonaro, repercuteixen en un canvi climàtic que afecta tothom.

La Cort Suprema del Brasil ha anul·lat totes les sentències dictades contra l’ex president Lula da Silva, amb tot, què el rescabalarà dels 580 dies en què va estar injustament empresonat? No res. Només que ara, lliure i rehabilitat, es possible que presenti la seva candidatura a les properes eleccions, aspirant a poder revertir els desastres de Bolsonaro tal com Biden s’ha proposat de fer amb els de Trump.

Durant el mandat de Lula (2003-2011), 40 milions de brasilers van sortir de la misèria, i actualment, segons sondejos, un terç dels votants estan al seu favor. Què fa que la resta no ho estigui, que fa que no es repudiï un Bolsonaro que, endemés d’empobrir el Brasil, gestiona fatídicament la pandèmia. És la incògnita de sempre. Què passa pel cap de la gent que en realitat pensa en contra seu? O és simplement que no pensa?

                   ¿Lula da Silva enderezará Brasil?   

Brasil nos queda lejos, pero su política nos atañe, como mínimo, en cuanto a la gestión de la Amazonia. Incendios descontrolados, y tala de árboles en favor de las multinacionales por designio del presidente Bolsonaro, repercuten en un cambio climático que afecta a todo el mundo.

La Corte Suprema de Brasil ha anulado todas las sentencias dictadas contra el expresidente Lula da Silva, sin embargo, ¿qué lo resarcirá de los 580 días en que estuvo injustamente encarcelado? Nada. Solo que ahora, libre y rehabilitado, es posible que presente su candidatura en las próximas elecciones, aspirando a poder revertir los desastres de Bolsonaro tal como Biden se ha propuesto hacer con los de Trump.

Durante el mandato de Lula (2003-2011), 40 millones de brasileños salieron de la miseria, y actualmente, según sondeos, un tercio de los votantes están a su favor. Qué hace que el resto no lo esté, qué hace que no se repudie un Bolsonaro que, además de empobrecer Brasil, gestiona fatídicamente la pandemia. Es la incógnita de siempre. ¿Qué pasa por la cabeza de la gente que en realidad piensa contra sí misma? ¿O es simplemente que no piensa?

 

 

divendres, 5 de març de 2021

Una sorpresa en el autobús - Una sorpresa a l’autobús

 

                                Una sorpresa a l’autobús

 Vaig pujar a l’autobús i vaig seure davant d’un senyor gran que estava llegint, Com guanyar amics i influir sobre les persones. És un best-seller del nord-americà  Dale Carnegie publicat l’any 1936 i que aquí va fer furor a mitjà segle XX. El llibre que tenia a les mans es veia desgastat, segur que era una edició antiga, i el que em va sorprendre, potser inadequadament, va ser que a la seva edat volgués aprendre com fer amics i alhora com influir en la gent. Això és cosa de joves, no? Si encara no havia fet amics, o no n’havia fet suficients, si necessitava influir al seu voltant, mala cosa, no?

Jo vaig llegir aquest llibre quan era joveneta, en ocasió que el meu pare, que era comercial, se’l comprés tot considerant que li seria útil per a la seva feina. A mi també em va servir, per ajudar a treure’m de sobre la meva gran timidesa. Passat el temps, si faig memòria resulta que només recordo tres  ensenyances de Carnegie: Si vols mel, no dones puntades de peu al rusc; repeteix sovint el nom de la persona amb qui parles, és el que més li agrada, el seu nom; dona sempre les gràcies pel que fan per a tu.

L’exemple que posava per il·lustrar aquesta darrera premissa també el recordo. Una grangera tenia cura del marit i els fills, els quals, en seure a taula cada dia al tornar del camp hi trobaven apetitoses viandes. Així un dia i un altre, fins que la dona els va servir el pinso que donava als porcs. Les exclamacions van ser escandaloses, plenes d’indignació. I la dona va dir, “com que mai m’heu dit que el menjar que us donava era bo, he pensat que tant us feia.”

Vaig baixar de l’autobús i el bon senyor continuava submergit en la lectura. Qui sóc jo per opinar sobre ell? Per altra banda, potser no feia altra cosa que rememorar el seu temps de joventut, quan es cerquen amics i, tal vegada, es desitja ser líder.

                            Una sorpresa en el autobús 

Subí al autobús y me senté frente a un señor mayor que estaba leyendo, Como ganar amigos e influir sobre las personas. Un best seller del norteamericano Dale Carnegie publicado en 1936 y que aquí hizo furor a mediados del siglo XX. El libro que tenía entre las manos se notaba desgastado, seguro que era una edición antigua, y lo que me sorprendió, quizá inadecuadamente, fue que a su edad quisiera aprender cómo hacer amigos y al mismo tiempo, cómo influir en la gente. Esto es cosa de jóvenes, ¿no? Si todavía no había hecho amigos, o no había hecho los suficientes, si necesitaba influir a su alrededor, mala cosa, ¿no?

Yo leí este libro cuando era jovencita, en ocasión de que mi padre, que era comercial, se lo comprara considerando que le sería útil para su trabajo. A mí también me sirvió, para ayudar a quitarme de encima mi gran timidez. Transcurrido el tiempo, si hago memoria sucede que solo recuerdo tres enseñanzas de Carnegie: Si quieres miel, no des patadas en la colmena; repite a menudo el nombre de la persona con quien hablas, eso es lo que más le gusta, su nombre; da siempre las gracias por lo que hacen por ti.

El ejemplo que ponía para ilustrar esta última premisa también lo recuerdo. Una granjera cuidaba del marido y los hijos, los cuales, al sentarse a la mesa cada día al volver del campo encontraban apetitosas viandas. Así un día y otro, hasta que la mujer les sirvió el pienso que daba a los cerdos. Las exclamaciones fueron escandalosas, llenas de indignación. Y la mujer dijo, “como nunca me habéis dicho que la comida que os ponía era buena, he pensado que os daba igual.”

Bajé del autobús y el buen señor continuaba sumergido en la lectura. ¿Quién soy yo para opinar sobre él? Por otra parte, quizá no hacía otra cosa que rememorar su tiempo de juventud, cuando se buscan amigos y, tal vez, se desea ser líder.

divendres, 26 de febrer de 2021

China quiere dominar el tiempo meteorológico - La Xina vol dominar el temps meteorològic

 

                                    La Xina vol dominar el temps meteorològic

El gegant asiàtic es proposa manipular la meteorologia produint núvols allà on hi hagi sequera. Sembla que no és gaire difícil, es tracta de fer servir una barreja química amb el iodur de plata com a substància principal. Es poden utilitzar avions per escampar el compost químic, o també unes cambres de combustió situades al cim d’altes muntanyes a l’espera que el vent enviï els components al seu destí.

Actuar amb èxit sobre els núvols obre la porta a que es provoquin greus conflictes entre països. Si plou en una banda, farà que no ho faci en una altra? Salvar-se uns de la sequera comportarà que uns altres la pateixin? La Xina pot començar l’aventura, uns altres països poden seguir-la, i d’aquesta manera,  l’únic espai terraqüi en què fins ara no hi havia discussió s’haurà acabat. Contra el temps no hi podem fer res, s’ha dit des sempre. Quan aquesta consideració esdevingui obsoleta, serà que els humans tindran un altre motiu per barallar-se, per encetar guerres, per matar-se entre ells. És trist que el avenços hagin de fer por, però la experiència ens hi condueix.  

            China quiere dominar el tiempo meteorológico

El gigante asiático se propone manipular la meteorología produciendo nubes allí donde haya sequía. Al parecer, no es muy difícil, se trata de utilizar una mezcla química con el yoduro de plata como sustancia principal. Se pueden utilizar aviones para esparcir el compuesto químico, o también unas cámaras de combustión situadas en la cima de altas montañas a la espera de que el viento envíe los componentes a su destino.

Actuar con éxito sobre las nubes abre la puerta a que se provoquen graves conflictos entre países. ¿Si llueve en un lado, hará que no lo haga en otro? ¿Salvarse unos de la sequía comportará que otros la padezcan? China puede comenzar la aventura, otros países pueden seguirla, y de esta manera, el único espacio terráqueo en que hasta ahora no existía discusión se habrá acabado. Contra el tiempo no podemos hacer nada, se ha dicho desde siempre. Cuando esta consideración se torne obsoleta, será que los humanos tendrán otro motivo para pelearse, para empezar guerras, para matarse entre ellos. Es triste que los avances hayan de darnos miedo, pero la experiencia nos conduce a ello.

 

                                     

 

divendres, 19 de febrer de 2021

 

                         En paraules de Naomi Klein 

Naomi Klein ens obre els ulls. Periodista, activista, autora de No logo i La doctrina  del xoc, acaba de publicar En flames per alertar-nos en especial sobre el canvi climàtic. Cervell lúcid i ferm, també posa sobre el paper una qüestió en la qual potser no hi hem parat atenció.

Aquesta pandèmia, que a nivell general esdevé catastròfica, per a alguns grups en particular constitueix una font d’ingressos extraordinària. En primer pla, les empreses farmacèutiques. Això tots ho tenim clar, però Klein ens fa adonar d’un factor en el qual potser ni hi havíem caigut. Per tal d’investigar i de desenvolupar vacunes han rebut milions de diner públic, és a dir, diners que surten de les butxaques dels contribuents. Fons que no se’ns retornen en forma de gratuïtat, com seria raonable, sinó que les farmacèutiques patenten els productes i els Estats han de pagar per obtenir-los. Sembla que quan els serveis de salut pública ens vacunen sigui de franc, però ja veiem que no és pas així.

Com sempre en les seves publicacions, Klein posa el dit a la llaga. Aconsegueix canviar res? Conscienciar la gent hauria de servir per avançar en els drets socials. Valgui creure que anem empenyent, però molt a poc a poc. Es protesta per diverses coses, però sovint, no pel fonamental.

 

       En palabras de Naomi Klein 

Naomi Klein nos abre los ojos. Periodista, activista, autora de No logo y La doctrina del choque, acaba de publicar En llamas para alertarnos en especial sobre el cambio climático. Cerebro lúcido y firme, también pone sobre el papel una cuestión en la cual quizá no hemos prestado atención.

Esta pandemia, que a nivel general resulta catastrófica, para algunos grupos en particular constituye una fuente de ingresos extraordinaria. En primer plano, las empresas farmacéuticas. Esto todos lo tenemos claro, pero Klein hace que nos darnos cuenta de un factor en el cual quizá ni habíamos caído. A fin de investigar y de desarrollar vacunas han recibido millones de dinero público, es decir, dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Fondos que no se nos devuelven en forma de gratuidad, como sería razonable, sino que las farmacéuticas patentan los productos y los Estados deben pagar para obtenerlos. Parece que cuando los servicios de salud pública nos vacunan sea gratis, pero ya vemos que no es así.

Como siempre en sus publicaciones, Klein pone el dedo en la llaga. ¿Consigue cambiar nada? Concienciar a la gente tendría que servir para avanzar en los derechos sociales. Valga creer que vamos empujando, pero muy despacio. Se protesta por diversas cosas, pero a menudo, no por lo fundamental.

 

 

 

divendres, 12 de febrer de 2021

 

                                  Allò que la Covid-19 ens ha ensenyat 

Algun efecte colateral positiu ha tingut el maleït virus. Si la grip no ha fet acte de presència, si els refredats són gairebé inexistents, alguna cosa hi tenen a veure les mascaretes. En conseqüència, d’ara endavant, quan la pandèmia hagi desaparegut, cal que en estar constipats ens posem mascareta per tal de no contagiar ningú altre. Ho haurem aprés, ho farem?

Un altre fruit benèfic és el d’haver acabat amb els petonejos a tort i dret. Trobem a faltar les abraçades i els petons amb la gent que estimem o apreciem, però ens sentim alliberats d’haver de tocar galta contra galta a persones que no ens van ni ens vénen, a desconeguts que ens acaben de presentar. Quanta aberració  i quant risc d’encomanar-nos qualsevol infecció.

També ha quedat clara la necessitat de rentar-nos les mans sovint, quelcom que ja sabíem però que molta gent tenia tendència a obviar. Si continuem fent-ho, no sols ens previndrem del coronavirus sinó d’altres afeccions que ens amenacen comunament.

Si alguna cosa útil en traiem de tanta angoixa i dolor, no equivaldrà a perdonar-li al virus la seva nefasta presència, però almenys haurem tret profit d’alguna lliçó.

                                     Lo que la Covid-19 nos ha enseñado 

Algún efecto colateral positivo ha tenido el maldito virus. Si la gripe no ha hecho acto de presencia, si los resfriados son casi inexistentes, algo ha tenido que ver el uso de las mascarillas. En consecuencia, de ahora en adelante, cuando la pandemia haya desaparecido, es necesario que al estar constipados nos pongamos mascarilla a fin de no contagiar a nadie más. ¿Lo habremos aprendido, lo haremos?

Otro fruto benéfico es el de haber acabado con los besuqueos a diestro y siniestro. Echamos de menos los abrazos y los besos con la gente que amamos o apreciamos, pero nos sentimos liberados de tener que tocar mejilla contra mejilla a personas que no nos importan, a desconocidos que nos acaban de presentar. Cuánta aberración y cuánto riesgo de contagiarnos cualquier infección.

También ha quedado clara la necesidad de lavarnos las manos a menudo, algo que ya sabíamos pero que mucha gente tenía tendencia a obviar. Si seguimos haciéndolo, no solamente nos prevendremos del coronavirus sino de otras afecciones que nos amenazan por lo común.

Si algo útil sacamos de tanta angustia y dolor, no equivaldrá a perdonarle al virus su nefasta presencia, pero al menos habremos sacado provecho de alguna lección.

 

divendres, 5 de febrer de 2021

 

                                  Què és això dels “influencers”? 

A mi, al llarg de la vida, m’han influït la mare, el pare, l’àvia, la tieta, el marit, les filles, les amigues i amics que he tingut per assenyats. Més externament, he rebut influència, per exemple, de Karl Marx, José Saramago, Virginia Woolf, Nelson Mandela. M’han aportat idees i coneixements gràcies a la seva vàlua, i mai no els he anomenat “influencers”.

Em sorprèn que actualment qualsevol individu o indivídua molt actius a les xarxes socials puguin esdevenir influenciadors per aquest mer motiu. Interessar-se pel que de simple fan, diuen o anuncien cada dia i deixar-se influir per ells o elles ho trobo insubstancial i alhora garrafal.

En una època en què tothom sap llegir i escriure,  diria que l’analfabetisme mental esdevé extens.  

      ¿Qué es eso de los “influencers”? 

A mí, a lo largo de la vida, me han influido la madre, el padre, la abuela, la tía, el marido, las hijas, las amigas y amigos que he tenido por juiciosos. Más externamente, he recibido influencia, por ejemplo, de Karl Marx, José Saramago, Virginia Woolf, Nelson Mandela. Me han aportado ideas y conocimientos gracias a su valía, y nunca los he llamado “influencers”.

Me sorprende que actualmente cualquier individuo o individua muy activos en las redes sociales se puedan convertir en influyentes por este mero motivo. Interesarse por lo que de simple hacen, dicen o anuncian cada día y dejarse influir por ellos o ellas me parece insustancial y al mismo tiempo garrafal.

En una época en que todo el mundo sabe leer y escribir, diría que el analfabetismo mental resulta extenso.

divendres, 29 de gener de 2021

                 Un 11% d’espanyols estan a favor de les armes nuclears 

Al diaris, el titular ha estat, un 89% d’espanyols vol la prohibició de les armes nuclears. Sona millor, però la realitat és que un 11% no hi veu cap perill, vol que existeixin, que se’n fabriquin, que siguin un risc latent. Tal vegada son accionistes de les empreses armamentistes nuclears, tal vegada estan tocats del bolet?

Pitjar un botó intencionadament o per error portaria a la fi de la humanitat. Un boig ho fa, un altre boig s’hi torna, i adéu. Els que creuen que aquest món és un desastre i que el millor seria eliminar-lo deuen ser el partidaris de continuar amb les armes atòmiques, molt al contrari dels que lluiten, des de fa temps, per eliminar-les.

Aquests just han obtingut un èxit dies enrere, el 22 de gener d’enguany, al entrar en vigor el Tractat per a la Prohibició d’Armes Nuclears. No tots els Estats l’han signat, malauradament, però els 51 que ho han fet s’han compromès a mai, sota cap circumstància, desenvolupar, assajar, fabricar, adquirir o emmagatzemar armes nuclears. Els nou Estats que en posseeixen no ho han ratificat, encara, però no deixa de ser reconfortant que la resta s’obliguin a no tenir-ne.

Un pas endavant que obre camí al desarmament nuclear, a la total supressió de l’amenaça atòmica, aquesta que un petit percentatge d’espanyols avala. Petit però excessiu, incomprensible. 

                Un 11% de españoles están a favor de las armas nucleares 

En los diarios, el titular ha sido, un 89% de españoles quiere la prohibición de las armas nucleares. Suena mejor, pero la realidad es que un 11% no ve en ellas ningún peligro, quiere que existan, que se fabriquen, que sean un riesgo latente. ¿Tal vez son accionistas de las empresas armamentistas nucleares, tal vez están majaretas?

Pulsar un botón intencionadamente o por error llevaría al fin de la humanidad. Un loco lo hace, otro loco responde, y adiós. Los que creen que este mundo es un desastre y que lo mejor sería eliminarlo, deben de ser los partidarios de continuar con las armas atómicas, muy al contrario de los que luchan, desde hace tiempo, por eliminarlas.

Estos precisamente han obtenido un éxito días atrás, el 22 de enero de este año, al entrar en vigor el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares. No todos los Estados lo han firmado, desgraciadamente, pero los 51 que lo han hecho se han comprometido a nunca, bajo ninguna circunstancia, desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir o almacenar armas nucleares. Los nueve Estados que las poseen no lo han ratificado, todavía, pero no deja de ser reconfortante que el resto se obliguen a no tenerlas.

Un paso adelante que abre camino al desarme nuclear, a la total supresión de la amenaza atómica, esta que un pequeño porcentaje de españoles avala. Pequeño pero excesivo, incomprensible.

 

 

 

divendres, 22 de gener de 2021

                Joe Biden i la seva dona, Kamala Harris i el seu marit 

De costum, em fa mal a les orelles sentir, quan es parla d’una parella, ell i la “seva dona”. Vulgar, mentre que molt poques vegades se sent, ella i el “seu home”. Si quan s’aplica a gent corrent això de la seva dona pot sonar malament per a algunes persones, entre les quals m’hi compto, no diguem quan concerneix a càrrecs considerats de rang. Sigui com sigui, es constata la diferent denominació a què es recórrer en referència al cònjuge d’un home o d’una dona.

Un exemple a mà el trobem a la presa de possessió del nou president dels Estats Units. Als  informatius, tant orals com escrits, Joe Biden tenia dona, mentre que la vicepresidenta Kamala Harris, tenia marit, no home. Un major mirament, doncs, vers el cònjuge masculí que no pas el femení. És evident que no reflecteix igual respecte dir dona que esposa o muller, i en l’altre cas, dir home que marit o espòs.

Es tendeix al llenguatge planer, com si això fos un símbol de modernitat. Fos més “cool”, per dir-ho a la moda. Un llenguatge que, per altra banda i tal com hem vist, fa distinció entre sexes. Per acabar, una última observació. La llengua es va empobrint, els mots desapareixen, s’obliden, i això que s’ha fet popular foragita tant el respecte com el bon gust.

                 Joe Biden y su mujer, Kamala Harris y su marido 

De costumbre, cuando se habla de una pareja me molesta oír, él y “su mujer”. Vulgar, y por lo demás, muy pocas veces se oye, ella y “su hombre”. Si cuando se aplica a gente corriente eso de “su mujer” puede desagradar a algunas personas, entre las cuales me cuento, no digamos cuándo concierne a cargos considerados de rango. Sea como sea, se constata además la diferente denominación a que se recurre en referencia al cónyuge de un hombre o de una mujer.

Un ejemplo a mano lo encontramos en la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. En los informativos, tanto orales como escritos, Joe Biden tenía mujer, mientras que la vicepresidenta, Kamala Harris, tenía marido, no hombre. Mayor miramiento, pues, hacia el cónyuge masculino que el femenino. Es evidente que no refleja igual respeto decir mujer o decir esposa, y en el otro caso, decir hombre o marido, esposo.

Se tiende al lenguaje llano, como si eso fuera un símbolo de modernidad. Fuera más “cool”, para decirlo a la moda. Un lenguaje que, por otra parte, y tal como hemos visto, hace distinción entre sexos. Para acabar, una última observación. La lengua se va empobreciendo, las palabras desaparecen, se olvidan, y eso que se ha hecho popular expulsa tanto el respeto como el buen gusto.


divendres, 15 de gener de 2021

 

       La medieval Almodis de la Marca, llibertina o alliberada 

Extrec del llibre Vides catalanes que han fet història la d’Almodis de la Marca per tal de comentar-la. Nascuda el 1020, als quinze anys es va casar per voluntat del seu pare, com era consuetudinari, amb Hug V, senyor de Lusignan. Li va donar dos fills, dels quals va ser-ne apartada ben aviat. Cap el 1040, el matrimoni va ser anul·lat pel bisbat adduint consanguinitat entre els cònjuges, i al cap de poc temps Almodis va tornar a pertànyer a un altre marit. Va ser Ponç II, comte de Tolosa i just per designi del propi Hug V. Quatre fills més i un nou trencament conjugal, l’any 1053. La comtessa tornava a ser lliure, circumstància que va propicià el seu enamorament amb Ramon Berenguer I de Barcelona.

Casada amb el comte l’any 1056, l’anterior i repudiada esposa, Blanca d’Empúries, va obtenir del Papa que excomuniqués Ramon Berenguer, condemna eclesial que va durar fins l’any 1057. Uns altres quatre fills, i una maniobra d’Almodis que va acabar en tragèdia. Prompta a arranjar que els seus bessons Ramon Berenguer i Berenguer Ramon heretessin els comtats de Barcelona, Girona i Osona, el seu fillastre Pere Ramon la va fer assassinar l’any 1071.

Ja difunta, la comtessa dels tres marits va se titllada de llibertina per boca de molts. Un monjo anglès, William de Malmesbury, va gosar escriure que, “la desgraciada passió de la dona sense vergonya s’apoderà d’ella, i quan el llarg ús d’un sol home la cansava, emigrava cap a altres llars”.

Sabem que Almodis va exercir la llibertat en una sola ocasió, quan es va unir per amor amb Ramon Berenguer I. Un gaudi compartit del que poques dones del seu temps van poder disposar.

                           La medieval Almodis de la Marca, libertina o liberada 

Extraigo del libro Vides catalanes que han fet història la de Almodis de la Marca a fin de comentarla. Nacida en 1020, a los quince años se casó por voluntad de su padre, como era consuetudinario, con Hug V, señor de Lusignan. Le dio dos hijos, de los cuales fue apartada muy pronto. Hacia 1040, el matrimonio fue anulado por el obispado aduciendo consanguinidad entre los cónyuges, y al cabo de poco tiempo Almodis volvió a pertenecer a otro marido. Fue Ponç II, conde de Toulouse y justo por designio del propio Hug V. Cuatro hijos más y una nueva ruptura conyugal, el año 1053. La condesa volvía a ser libre, circunstancia que propició el enamoramiento con Ramon Berenguer I de Barcelona.

Casada con el conde en el año 1056, la anterior y repudiada esposa, Blanca de Empúries, obtuvo del Papa que excomulgara a Ramon Berenguer, condena eclesial que duró hasta el año 1057. Otros cuatro hijos, y una maniobra de Almodis que acabó en tragedia. Presta a concertar que sus gemelos Ramon Berenguer y Berenguer Ramon heredaran los condados de Barcelona, Girona y Osona, su hijastro Pere Ramon la hizo asesinar en el año 1071.

Ya difunta, la condesa de los tres maridos fue tachada de libertina por boca de muchos. Un monje inglés, William de Malmesbury, osó escribir que, “la desgraciada pasión de la mujer sin vergüenza se apoderó de ella, y cuando el largo uso de un solo hombre la cansaba, emigraba hacia otros hogares”.

Sabemos que Almodis ejerció la libertad en una sola ocasión, cuando se unió por amor con Ramon Berenguer I. Un goce compartido del que pocas mujeres de su tiempo pudieron disponer.

 

divendres, 8 de gener de 2021

 

               Canvi climàtic, huracans i incendis 2020, més enllà de la Covid-19

Si algú encara dubte que el canvi climàtic ens porta per mal camí, només cal que posi atenció al càlculs d’experts com els de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM). Entre les moltes dades, en trobarà de referides als huracans, i descobrirà que, en relació als anys vuitanta, han anat augmentant significativament. Si en aquella època se’n produïen per terme mig 14 d’anuals, aquest 2020 han estat 30 els que han afectat diversos països. D’entre aquests, els més perjudicats han estat els Estats Units.

El lloc on hi ha més negacionistes, amb Donald Trump al cap davant, ha concentrat gairebé la meitat de les tempestes huracanades, a les quals s’hi sumen incendis devastadors  com els redundants de Califòrnia.

La justificada preocupació per la pandèmia no ha de fer oblidar l’espasa de Dèmocles que ens amenaça en forma de pertorbacions atmosfèriques i el seu divers corol·lari. Inundacions, sequera, fam i malalties. En aquets sentit, l’OMM es mostra contundent, advertint que el canvi climàtic provoca cada anys més morts que la Covid-19.   

Cambio climático, huracanes e incendios 2020, más allá de la Covid-19 

Si alguien duda todavía de que el cambio climático nos lleva por mal camino, solo es necesario que preste atención a los cálculos de expertos como los de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Entre los muchos datos, encontrará los referidos a huracanes, y descubrirá que, en relación a los años ochenta, han ido aumentando significativamente. Si en aquella época se producían un promedio de 14 anuales, este 2020 han sido 30 los que han afectado a varios países. De entre estos, los más perjudicados han sido Estados Unidos.

El lugar donde existen más negacionistas, con Donald Trump en cabeza, ha concentrado casi la mitad de las tormentas huracanadas, a las cuales se suman incendios devastadores como los redundantes de California.

La justificada preocupación por la pandemia no debe hacer olvidar la espada de Damocles que nos amenaza en forma de perturbaciones atmosféricas y su diverso corolario. Inundaciones, sequía, hambre y enfermedades. En este sentido, el OMM se muestra contundente, advirtiendo que el cambio climático provoca cada año más muertes que la Covid-19.

 

divendres, 1 de gener de 2021

 

                  Tres dones han presentat les campanades a TV3 

Abillades a l’estil més exuberant de Pierre Cardin, tres presentadores de TV3 van donar la benvinguda al 2021 des del Tibidabo. És la primera vegada que això succeeix, ja que pel comú ho feia una parella, home i dona. Un pas endavant per al feminisme que alhora desperta certes consideracions.

¿Podem afigurar-nos que fossin tres homes els presentadors? Quina imatge més rara, a que sí!... O que fossin dues dones i un home; o viceversa, dos homes i una dona. Ments pertorbades ho identificarien com una mena d’harem en el primer cas, o un trio en el segon. Sigui com sigui, val a pronosticar que passarà temps abans que s’opti per tres homes com a introductors televisius d’un Any Nou.

Que les dones avancen en la igualtat de drets és fa palès. Pel que sembla, al cim del Tibidabo se les va protegir del fred amb estufes gairebé invisibles però existents, molt al contrari del que era habitual altres anys, quan ell anava ben protegit amb els seus americana i pantaló mentre ella tremolava sota un lleuger vestit.

Molt s’ha guanyat, és evident, però encara queda camí en l’assoliment de la igualtat entre sexes. Aquesta serà efectiva quan tant se valgui que ara presentin unes o ara uns altres, de dos en dos o de tres en tres. Pel que fa a les campanades de Cap d’Any o en qualsevol sector social. De moment, que l’any 2021 vagi fent bon rumb.

                     Tres mujeres han presentado las campanadas en TV3 

Ataviadas al estilo más exuberante de Pierre Cardin, tres presentadoras de TV3 dieron la bienvenida al 2021 desde el Tibidabo. Es la primera vez que esto sucede, ya que por lo común lo hacía una pareja, hombre y mujer. Un paso hacia adelante para el feminismo que a la vez despierta ciertas consideraciones.

¿Podemos figurarnos que fueran tres hombres los presentadores? ¡Qué imagen más rara, a que sí!... O que fueran dos mujeres y un hombre; o viceversa, dos hombres y una mujer. Mentes perturbadas lo identificarían como una especie de harén en el primer caso, o un trío en el segundo. Sea como sea, valga pronosticar que pasará tiempo antes de que se opte por tres hombres como introductores televisivos de un Año Nuevo.

Que las mujeres avanzan en la igualdad de derechos se hace patente. Al parecer, en la cima del Tibidabo se las protegió del frío con estufas casi invisibles pero existentes, muy al contrario de lo que era habitual otros años, cuando él estaba bien protegido con sus americana y pantalón mientras ella temblaba bajo un ligero vestido.

Mucho se ha ganado, es evidente, pero todavía queda camino por recorrer en la consecución de la igualdad entre sexos. Esta será efectiva cuando lo mismo dé que ahora presenten unes o ahora otros, de dos en dos o de tres en tres. En cuanto a las campanadas de Fin de Año o en cualquier sector social. Por el momento, que el año 2021 vaya siguiendo por el buen rumbo.  

divendres, 18 de desembre de 2020

Sarcasmos contra Donald Trump en USA - Sarcasmes contra Donald Trump als USA

 

             Sarcasmes contra Donald Trump als USA 

Llegeixo a l’Avenç, revista seriosa, en un article de Jordi Puntí, escriptor acreditat, que en el moment en què Trump va donar positiu al coronavirus va ser objecte d’agudes  mordacitats. Al programa d’humor Saturday Night Live, el còmic Chris Rock va deixar anar: “El president Trump és a l’hospital amb Covid, i jo només vull dir una cosa: tots els meus ànims per a la Covid”. Un altre, Micheal Chi, en el mateix espai, es lamentava irònicament de la recuperació del mandatari: “Quina decepció... És com quan en un accident de cotxe mort tothom menys el conductor borratxo”.

Déu-n’hi-do quina llibertat d’expressió als Estats Units! I alhora, déu-n’hi-do això de desitjar la mort d’algú. Però és que Donald Trump és un personatge que malmet motlles i condueix a que altres també ho facin. Advocar públicament per la defunció d’algú és quelcom que ens repel·leix, tant com ens ho fa íntimament, malgrat que en el fons pensem que la desaparició d’una determinada persona esdevindria beneficiosa per a una immensitat d’altres. Sense anar més lluny, es calcula que en els mítings de Trump es van contagiar milers de congregats que anaven sense mascareta tot seguint les consignes  del president.

Bé, a fi de comptes, Joe Biden ja l’ha fet fora, i el gran fatxenda ha començat a beure la copa amarga de la derrota i la deserció dels seus incondicionals. A arbre caigut, tothom hi fa llenya, i d’ell han començat a fer-ne tant alts càrrecs republicans com altres seguidors anònims.   Per exemple, els veïns de Mar-a-Lago, un immens immoble a Florida propietat de Trump, no el volen com a resident.  A cada porc li arriba el seu Sant Martí, proclama la dita, i molt sovint es fa realitat.

            Sarcasmos contra Donald Trump en USA 

Leo en el Avenç, revista seria, en un artículo de Jordi Puntí, escritor acreditado, que cuando Trump dio positivo al coronavirus fue objeto de agudas mordacidades. En el programa de humor Saturday Night Live, el cómico Chris Rock soltó: “El presidente Trump está en el hospital con Covid, y yo solo quiero decir una cosa: todos mis ánimos para la Covid”. Otro humorista, Micheal Chi, en el mismo espacio, se lamentaba irónicamente de la recuperación del mandatario: “Qué decepción... Es como cuando en un accidente de coche mueren todos menos el conductor borracho”.

¡Ahí es nada la libertad de expresión en Estados Unidos! Y al mismo tiempo, ahí es nada esto de desear la muerte de alguien. Pero Donald Trump es un personaje que destroza moldes y conduce a que otros también lo hagan. Desear públicamente la defunción de alguien es algo que nos repele, tanto como hacerlo íntimamente, aunque en el fondo consideremos que la desaparición de una determinada persona sería beneficiosa para una inmensidad de otras. Sin ir más lejos, se calcula que en los mítines de Trump se contagiaron miles de congregados que iban sin mascarilla siguiendo las consignas del presidente.

Bueno, a fin de cuentas, Joe Biden ya lo ha echado, y el gran fachendoso ha comenzado a beber la copa amarga de la derrota y la deserción de sus incondicionales. Del árbol caído, todo el mundo hace leña, y han empezado a hacerlo tanto altos cargos republicanos como otros seguidores anónimos. Por ejemplo, los vecinos de Mar-a-Lago, un inmenso inmueble en Florida propiedad de Trump, no lo quieren como residente.  A cada cerdo le llega su San Martín, proclama el refrán, y muy a menudo se hace realidad.