divendres, 20 d’octubre de 2017

Los mitos de la inteligencia artificial - Els mites de la intel·ligència artificial

                   Els mites de la intel·ligència artificial

Està de moda enlluernar-se amb la intel·ligència artificial, amb els aparells diversos en què pren forma. En especial, ve de gust alarmar-se tot pronosticant que serà possible que superin cognitivament l’Homo Sapiens. Robots que treballen millor que les persones, armes extraordinàries en la cursa armamentista, automòbils sense conductor que patiran menys accidents, bancs de dades amb una capacitat d’informació incommensurable. Tot plegat, una irrefrenable competència intel·ligent que ens esclafarà.
Cert que només són aparells, però no sols tenen habilitats físiques sinó mentals. Els humans que van inventar la roda fa milers d’anys la van posar al servei de la civilització, segurament sense ser-ne conscients. Molt més tard, las màquines industrials també estaven a disposició de les persones, alhora que molts altres invents. No obstant, res no tenia capacitats cognitives, aquestes que ara sí que sembla que posseeixen en escreix els artefactes anomenats intel·ligència artificial.
Amb tot, arribats a aquest punt d’apoquiment, cal treure pit i cridar una veritat incontrovertible: Nosaltres podem crear enginys, però ells mai no podran crear un ésser humà. Tal vegada a la ciència ficció, però no a la realitat. Per altra banda, si la intel·ligència artificial que ens embadaleix funciona a la perfecció serà gràcies als creadors humans, i si s’esguerra, serà per culpa també dels seus creadors. Així doncs, cal anar amb compte per no equivocar-se, ni en la seva valoració ni en la seva fabricació.

Los mitos de la inteligencia artificial

Está de moda deslumbrarse con la inteligencia artificial, con los aparatos diversos en que toma forma. En especial, apetece alarmarse pronosticando que será posible que superen cognitivamente al Homo Sapiens. Robots que trabajan mejor que las personas, armas extraordinarias en la carrera armamentista, automóviles sin conductor que sufrirán menos accidentes, bancos de datos con una capacidad de información inconmensurable. En conjunto, una irrefrenable competencia inteligente que nos aplastará.
Cierto que sólo son aparatos, pero no solamente tienen habilidades físicas sino mentales. Los humanos que inventaron la rueda hace miles de años la pusieron al servicio de la civilización, seguramente sin ser conscientes de ello. Mucho más tarde, las máquinas industriales también estaban a disposición de las personas, y muchos otros inventos. No obstante, nada de todo esto tenía capacidades cognitivas, estas que al parecer ahora sí poseen con creces los artefactos denominados inteligencia artificial.

Sin embargo, llegados a este punto de acoquinamiento, es necesario sacar pecho y clamar a una verdad incontrovertible: Nosotros podemos crear artilugios, pero ellos nunca podrán crear un ser humano. Tal vez en la ciencia-ficción, pero no en la realidad. Por lo demás, si la inteligencia artificial que nos embelesa funciona a la perfección será gracias a los creadores humanos, y si se estropea, será por culpa también de sus creadores. Así pues, hay que ir con cuidado para no equivocarse, ni en su valoración ni en su fabricación.

dissabte, 14 d’octubre de 2017

¿Conoces a Jesús Mosterín? - Coneixes Jesús Mosterín?

Coneixes Jesús Mosterín?

Parafrasejo la pel·lícula Coneixes Joe Black?, interpretada per Brad Pitt, per dedicar unes línies al recentment finat Jesús Mosterín. Antropòleg i filòsof, va morir el passat 4 d’octubre sense que obtingués als mitjans de comunicació en general la ressonància que mereixia. Ni premsa, ni ràdio, ni televisió no van posar cura majoritàriament a esmentar el seu òbit, per la qual cosa cal preguntar-se si ells i nosaltres el coneixem. Utilitzo el present perquè les persones l’obra de les quals deixa empremta a la societat hi són més enllà de la seva desaparició física.
Filosofia, antropologia, naturalesa, drets dels animals conformen un corpus que desenvolupa tant la lògica com l’ètica. La seva filosofia política propugna un món sense exèrcits i un sistema planetari de justícia que garanteixi els drets humans sense excepció. Aspiració ambiciosa, com totes les que han fet que la humanitat millori pas a pas a partir del que en principi era il·lusori.
Defensor contumaç del benestar animal, a través del Projecte Gran Simi impulsa els drets dels primats no humans com ara ximpanzés, orangutans o goril·les, oposant-se a la crueltat en qualsevol forma, corrides de toros incloses. La seva moral abasta així mateix la denúncia del maltractament en la cria d’animals per al consum.
Avenços en la consciència humana i obstacles a la tortura d’aquells éssers vius que no poden parlar ni defensar-se però que senten. Qui coneix Mosterín, a quins mitjans de comunicació importa, quin espai ocupa a les xarxes socials? Frivolitat versus substància. I així va el món, ara per ara.                                             

       ¿Conoces a Jesús Mosterín?

Parafraseo la película ¿Conoces a Joe Black?, interpretada por Brad Pitt, para dedicar unas líneas al recién fallecido Jesús Mosterín. Antropólogo y filósofo, murió el pasado 4 de octubre sin que obtuviera en los medios de comunicación en general la resonancia que merecía. Ni prensa, ni radio, ni televisión se esmeraron mayoritariamente en mencionar su óbito, por lo cual cabe preguntarse si ellos y nosotros le conocemos. Utilizo el presente porque las personas cuya obra deja huella en la sociedad permanecen más allá de su desaparición física.
Filosofía, antropología, naturaleza, derechos de los animales conforman un corpus que desarrolla tanto la lógica como la ética. Su filosofía política propugna un mundo sin ejércitos y un sistema planetario de justicia que garantice los derechos humanos sin excepción. Aspiración ambiciosa, como todas las que han hecho que la humanidad mejore paso a paso a partir de lo que en principio era ilusorio.
Defensor contumaz del bienestar animal, a través del Proyecto Gran Simio impulsa los derechos de los primates no humanos como chimpancés, orangutanes o gorilas, oponiéndose a la crueldad en cualquier forma, corridas de toros incluidas. Su moral abarca asimismo la denuncia del maltrato en la cría de animales para el consumo.

Avances en la consciencia humana y obstáculos a la tortura de aquellos seres vivos que no pueden hablar ni defenderse pero que sienten. ¿Quién conoce a Mosterín, a qué medios de comunicación importa, qué espacio ocupa en las redes sociales? Frivolidad versus enjundia. Y así va el mundo, por ahora.

divendres, 6 d’octubre de 2017

El exceso de información según Harari - L’excés d’informació segons Harari

                   L’excés d’informació segons Harari

L’historiador i escriptor Yuval Noah Harari es va fer famós en publicar Sapiens, i ara ha tornat a encertar-la amb Homo Deus. Una breu història del demà. Analític i reflexiu a la vegada que amè i fins i tot ocurrent, retrata un futur força factible que alhora es capaç de posar-nos en bona part el pèls de punta.
El darrer capítol el dedica al que anomena “dadisme”, a l’univers que consisteix en un flux de dades que determina el valor de qualsevol fenomen i qualsevol entitat. Considera que el poder de les dades, convertides en informació, ja és incommensurable. A les darreres pàgines de l’obra sosté que, si bé “antigament la censura funcionava obstruint el flux d’informació”, a l’actualitat, “la censura funciona inundant la gent amb informació irrellevant”. Brillant sentència, complementada amb una altra: “en temps antics tenir poder significava tenir accés a les dades. Avui tenir poder significa saber què ignorar”.
Valgui afegir que a la dificultat d’esquivar dades i informacions aclaparadores enviades des dels grups de poder, el clau es rebla per la banda dels propis manipulats. És així atès que les xarxes socials constitueixen un immens caldo de cultiu de comunicacions irrellevants que fan difícil la concentració, la tria, la salvaguarda d’un mateix. Fan molt difícil aquest poder que  Harari  veu desitjable, el de saber ignorar.

El exceso de información según Harari

El historiador y escritor Yuval Noah Harari se hizo famoso al publicar Sapiens, y ahora ha vuelto a acertar con Homo Deus. Una breve historia del mañana. Analítico y reflexivo a la vez que ameno e incluso ocurrente, retrata un futuro bastante factible que al mismo tiempo es capaz de ponernos en buena medida los pelos de punta.
El último capítulo lo dedica a lo que denomina “datismo”, al universo que consiste en un flujo de datos que determina el valor de cualquier fenómeno y cualquier entidad. Considera que el poder de los datos, convertidos en información, ya es inconmensurable. En las últimas páginas de la obra sostiene que, si bien “antiguamente la censura funcionaba obstruyendo el flujo de información”, en la actualidad, “la censura funciona inundando a la gente con información irrelevante”. Brillante sentencia, complementada con esta otra: “en los tiempos antiguos tener poder significaba tener acceso a los datos. Hoy tener poder significa saber qué ignorar”.

Valga añadir que, a la dificultad de soslayar datos e informaciones abrumadoras enviadas desde los grupos de poder, se remacha el clavo por el lado de los propios manipulados. Es así dado que las redes sociales constituyen un inmenso caldo de cultivo de comunicaciones irrelevantes que hacen difícil la concentración, la selección, la salvaguarda de uno mismo. Hacen muy difícil este poder que Harari ve deseable, el de saber ignorar. 

divendres, 29 de setembre de 2017

La revista “Lecturas” ya es centenaria - La revista “Lecturas” ja és centenària

              La revista “Lecturas” ja és centenària

Sí, “Lecturas” es troba als quioscos espanyols des de fa cent anys, que no és pas poc temps. Amb tot, d‘allò que era a l’inici al que és actualment hi ha un abisme encara més gran.
El seu nom ho diu tot, o ho hauria de dir, o ho va dir. Al principi de la seva existència va respondre a allò que la capçalera prometia. La hemeroteca, inestimable font d’informació i de coneixement, ho certifica.
Durant els primers anys, fins als voltants dels ’60 del segle passat, la gent comprava “Lecturas” justament per llegir. Narracions d’autors -i autores-, estrangers o autòctons, consagrats o novells. Bones il·lustracions i relats per passar-s’ho bé a les tardes o els vespres, entre setmana o els dies de festa. En aquells números es poden descobrir, per exemple, els contes curts d’O. Henry, l’escriptor nord-americà mort al 1910 considerat un mestre de les històries breus. Entre elles, aquella en què una noia molt malalta va veient des de la finestra del seu dormitori com una planta enfiladissa del mur d’enfront va perdent fulles cada dia. És la tardor, i quan només en queda una, li diu a un ancià pintor amic seu que està segura de que l’endemà, quan ja no en quedi cap, ella també es morirà. De nit i de matinada, l’artista s’afanya a substituir la fulla, que realment ha caigut, per una de pintada. Exacta, amb la perfecció que l’afecte empeny. Quan al matí la noia obra els ulls i veu que la fulla persisteix en mig de la pluja i el vent, se sent reviure, sent que té suficients forces per vèncer la malaltia.
Des de fa temps, ni aquest deliciós relat ni altres de semblants tenen cabuda a “Lecturas”. Ara és una revista d’aquestes que en diuen del cor. El seus compradors no troben, ni busquen, lectures plaents sinó tafaneries, bajanades, frivolitats. Potser seria hora de que li canviessin el nom.

La revista “Lecturas” ya es centenaria

Sí, “Lecturas” se encuentra en los quioscos españoles desde hace cien años, que no es poco tiempo. Sin embargo, de lo que fue al inicio hasta lo que es actualmente hay un abismo todavía más grande.
Su nombre lo dice todo, o lo debería decir, o lo dijo. Al principio de su existencia respondió a aquello que la cabecera prometía. La hemeroteca, inestimable fuente de información y de conocimiento, lo certifica.
Durante los primeros años, hasta alrededor de los '60 del siglo pasado, la gente compraba “Lecturas” justamente para leer. Narraciones de autores -y autoras-, extranjeros o autóctonos, consagrados o noveles. Buenas ilustraciones y relatos para pasárselo bien por las tardes o las noches, entre semana o los días de fiesta. En aquellos números se pueden descubrir, por ejemplo, cuentos cortos de O. Henry, el escritor norteamericano muerto en 1910 considerado un maestro de las historias breves. Entre ellas, aquella en que una chica muy enferma va viendo desde la ventana de su dormitorio cómo una enredadera del muro de enfrente va perdiendo hojas cada día. Es otoño, y cuando sólo queda una, le dice a un anciano pintor amigo suyo que está segura de que al día siguiente, cuando ya no quede ninguna, ella también morirá. Durante la noche y la madrugada, el artista se apresura a sustituir la hoja, que realmente ha caído, por una de pintada. Exacta, con la perfección a la que empuja el afecto. Cuando por la mañana la chica abre los ojos y ve que la hoja persiste en medio de la lluvia y el viento, se siente revivir, siente que tiene suficiente fuerza para vencer la enfermedad.

Desde hace tiempo, ni este delicioso relato ni otros de parecidos tienen cabida en “Lecturas”. Ahora es una revista de estas que llaman del corazón. Sus compradores no hallan, ni buscan, lecturas placenteras sino chismorreos, tonterías, frivolidades. Quizás ya va siendo hora de que le cambien el nombre.

diumenge, 24 de setembre de 2017

Medios de comunicación públicos o privados - Mitjans de comunicació públics o privats

                Mitjans de comunicació públics o privats

Un dilema freqüent rau en preguntar-se: on són més lliures els periodistes, als mitjans de comunicació públics o als privats?
Vist que el funcionament dels públics depèn dels respectius Parlaments, es pot donar la circumstància de que es governi amb majoria absoluta o bé en minoria. En el primer cas, la informació pot estar esbiaixada a favor del partit governant, especialment a la TV i a la ràdio però també en publicacions escrites. Pel que fa a quan es governa en minoria o amb el suport d’altres partits, la contraposició de las diverses forces polítiques presents al Parlament garanteix en bona mesura que la informació no serà manipulada en pro d’uns o d’altres. És obvi que per a la llibertat periodística aquest és l’escenari desitjable.
Quant als mitjans de comunicació privats, malgrat una creença generalitzada de que són més lliures, no s’hauria de passar per alt la ideologia de les empreses propietàries. Factor al qual s’hi ha de sumar el paquet publicitari. No és insòlit que s’excloguin de la graella de notícies les cròniques o els articles que esdevindrien perjudicials per a un anunciant de pes.
Que els periodistes sovint es veuen condicionats per unes i altres distorsions és una lamentable realitat. Tot i que, encara hi ha un rengle més fosc en el sí del periodisme. Es tracta dels mitjans de comunicació i els professionals que utilitzen la morbositat, la tergiversació, la mentida o la difamació. Constitueixen les clavegueres del periodisme, l’antítesi d’una professió que per definició ha d’estar al servei d’una informació veraç.
L’única defensa de la ciutadania rau en la pluralitat de mitjans i en la confrontació de notícies i opinions per part de cada persona. Donant per suposat que aquesta estarà prou formada per entendre, conèixer i destriar.

Medios de comunicación públicos o privados

Un dilema frecuente radica en preguntarse: ¿dónde son más libres los periodistas, en los medios de comunicación públicos o en los privados?
Dado que el funcionamiento de los públicos depende de los respectivos Parlamentos, puede darse la circunstancia de que se gobierne con mayoría absoluta o bien en minoría. En el primer caso, la información puede estar sesgada a favor del partido gobernante, especialmente en la TV y en la radio pero también en publicaciones escritas. En cuanto a si se gobierna en minoría o con el apoyo de otros partidos, la contraposición de las diversas fuerzas políticas presentes en el Parlamento garantiza en buena medida que la información no será manipulada en pro de unos o de otros. Es obvio que para la libertad periodística este es el escenario deseable.
Respecto a los medios de comunicación privados, pese a una creencia generalizada de que son más libres, no deberíamos pasar por alto la ideología de las empresas propietarias. Factor al cual hay que sumar el paquete publicitario. No es insólito que se excluyan de la parrilla de noticias las crónicas o los artículos que resultarían perjudiciales para un anunciante de peso.
Que los periodistas a menudo se ven acondicionados por unas y otras distorsiones es una lamentable realidad. Aunque hay todavía un renglón más oscuro en el sí del periodismo. Se trata de los medios de comunicación y los profesionales que utilizan la morbosidad, la tergiversación, la mentira o la difamación. Constituyen las alcantarillas del periodismo, la antítesis de una profesión que por definición tiene que estar al servicio de una información veraz.

La única defensa de la ciudadanía radica en la pluralidad de medios y en la confrontación de noticias y opiniones por parte de cada persona. Dando por supuesto que esta estará lo suficientemente formada para entender, conocer y distinguir.

dimarts, 19 de setembre de 2017

La serie “Merlí” se desboca - La sèrie “Merlí” es desboca

                                                La sèrie “Merlí” es desboca

Ahir, al primer capítol de la nova temporada, es va poder detectar el següent: El renec ‘collons’ va ser usat 5 vegades i el `fill de puta’, 3. Això tant per part del Merlí com dels estudiants. Llenguatge exemplar. Ell ho ensenya, ells ho aprenen.
Mentre que es fan campanyes contra el tabaquisme i altres herbes, els xicots van sortir fumant de tot. També bona lliçó.
Dues parelles de professors van follar a l’institut simultàniament i a cor què vols. Quin centre tan progre!... Quants directors i docents d’institut no s’han posat les mans al cap front la imatge que se’n dóna?
Tot això havent avançat l’hora d’emissió perquè la canalla pugui gaudir de la sèrie. Genial!


La serie “Merlí” se desboca

Ayer, en el primer capítulo de la nueva temporada, se pudo detectar lo siguiente: El reniego ‘cojones’ fue usado 5 veces y el ‘hijo de puta’, 3. Eso tanto por parte de Merlí como de los estudiantes. Lenguaje ejemplar. Él enseña, ellos aprenden.
En tanto se hacen campañas contra el tabaquismo y otras hierbas, los chicos salieron fumando de todo. También buena lección.
Dos parejas de profesores follaron en el instituto simultáneamente y a pedir de boca. ¡Qué centro tan progre!... ¿Cuántos directores y docentes de instituto no se han echado las manos a la cabeza ante la imagen que se da?

Todo esto habiendo avanzado la hora de emisión para que los críos puedan disfrutar de la serie. ¡Genial!

divendres, 15 de setembre de 2017

Más decepciones no - Més decepcions no

                                                Més decepcions no

Al bloc anterior exposava la decepció causada per Suu Kyi, premi Nobel de la Pau i actual líder de Birmània, autoritzant la persecució de la minoria musulmana rohignya. Una dona que continua sorda a qualsevol advertència, sigui per part de l’ONU o d’altres premis Nobel, alguns dels quals fins i tot estan demanant que se li retiri el guardó.
Malauradament, existeixen altres motius de decepció, entre aquests, les acusacions de corrupció contra Lula da Silva, president del Brasil de 2003 a 2010. Tal vegada són difamacions, però també és cert que ha estat objecte de sis demandes per sospites de corrupció i blanqueig de diners, havent estat condemnat  a nou anys i sis mesos de presó, que ha esquivat presentant recurs. Quan va ésser elegit president, vaig aplaudir en un article els seus propòsits d’acabar amb l’endèmic analfabetisme del país, de reduir la pobresa i les faveles, de caminar vers una democràcia econòmica i social. Part d’aquests objectius es van assolir durant el seu mandat, però ara l’ombra de la depravació pesa sobre ell.
Ens queda, no obstant això, un símbol que de moment no ha estat embrutat. Es diu José Mugica,  i mentre va ésser president de l’Uruguay, entre el 2010 i el 2015,  va cedir la seva residència oficial per allotjar indigents durant l’hivern. Ell no la utilitzava sinó que continuava vivint  a la seva modesta granja, reservant la mansió als actes oficials. A més, es va rebaixar el sou de mandatari i va vendre la residència presidencial d’estiu a un banc, emprant els diners en la construcció d’habitatges socials. Això és el que queda, i sisplau, que res no ho enterboleixi. Hem de poder seguir creient en la honestedat.

Más decepciones no

En el bloque anterior exponía la decepción causada por Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y actual líder de Birmania, autorizando la persecución de la minoría musulmana rohignya. Una mujer que continúa sorda a cualquier advertencia, sea por parte de la ONU o de otros premios Nobel, algunos de los cuales incluso están pidiendo que se le retire el galardón.
Desgraciadamente, existen otros motivos de decepción, entre estos, las acusaciones de corrupción contra Lula da Silva, presidente del Brasil de 2003 a 2010. Quizás son difamaciones, pero también es cierto que ha sido objeto de seis demandas por sospechas de corrupción y blanqueo de dinero, habiendo sido condenado a nueve años y seis meses de prisión, que ha sorteado presentando recurso. Cuando fue elegido presidente, aplaudí en un artículo sus propósitos de acabar con el endémico analfabetismo del país, de reducir la pobreza y las favelas, de caminar hacia una democracia económica y social. Parte de estos objetivos se alcanzaron durante su mandato, sin embargo, la sombra de la depravación pesa ahora sobre él.
Nos queda, no obstante, un símbolo que por el momento no ha sido ensuciado. Se llama José Mugica, y mientras fue presidente del Uruguay, entre el 2010 y en el 2015, cedió su residencia oficial para alojar indigentes durante el invierno. Él no la utilizaba sino que seguía viviendo en su modesta granja, reservando la mansión a los actos oficiales. Además, se rebajó el sueldo de mandatario y vendió la residencia presidencial de verano a un banco, utilizando el dinero en la construcción de viviendas sociales. Todo esto es lo que queda, y por favor, que nada lo enturbie. Tenemos que poder seguir creyendo en la honestidad.
divendres, 8 de setembre de 2017

Premio Nobel a ratos - Premi Nobel a estones

Premi Nobel a estones

Suu Kyi, líder de Birmània, autoritza la persecució de la minoria musulmana rohignya i embruta dissortadament el premi que va rebre fa 19 anys.
Des del 1989 al 2010 va ésser víctima de detencions intermitents, amb més períodes d’arrest domiciliari que no pas de llibertat. Opositora de la Junta Militar birmana, el Comitè noruec li va concedir l’any 1991 el Premi Nobel de la Pau, un guardó que enalteix en primer lloc la promoció de la pau. Tot i que el mèrit autèntic de Suu Kyi consistia en enfrontar-se a un règim totalitari i en pagar-ho amb l’empresonament, que no és poc, els atorgants a més a més deurien d’entreveure en ella l‘esperit de la pau.
Arribat el moment de demostrar que els noruecs no anaven errats, resulta que la Nobel birmana no ho fa. La persecució a mort dels rehignya i l’èxode a Bangla Desh de fins a 270.000 persones deceben per complet. Suu Kyi, que s’escuda al·legant que hi ha hagut atacs terroristes per part dels rehignya,  defrauda com a guardonada i com a budista. Lluitar contra els dirigents terroristes és legítim, no ho és expulsar tot un poble. Practicar el budisme és legítim, no ho és trair la seva prèdica de no fer mal tot permetent una neteja ètnica de musulmans.
La Nobel de la Pau ho deu haver estat només a estones. La condició humana esdevé frustrant una vegada més. Potser el Nobel de la Pau hauria de ser un premi honorífic post mórtem, quan la biografia del personatge ja fos definitiva.  


Premio Nobel a ratos

Suu Kyi, líder de Birmania, autoriza la persecución de la minoría musulmana rohignya y ensucia desdichadamente el premio que recibió hace 19 años.
De 1989 a 2010 fue víctima de detenciones intermitentes, con más períodos de arresto domiciliario que de libertad. Opositora de la Junta Militar birmana, el Comité noruego le concedió el año 1991 el Premio Nobel de la Paz, un galardón que enaltece en primer lugar la promoción de la paz. Aunque el mérito auténtico de Suu Kyi consistía en enfrentarse a un régimen totalitario y en pagarlo con el encarcelamiento, que no es poco, los otorgantes además deberían de entrever en ella el espíritu de la paz.
Llegado el momento de demostrar que los noruegos no estaban equivocados, resulta que la Nobel birmana no lo hace. La persecución a muerte de los rehignya y el éxodo a Bangladesh de hasta 270.000 personas decepcionan por completo. Suu Kyi, que se escuda alegando que ha habido ataques terroristas por parte de los rehignya, defrauda como galardonada y como budista. Luchar contra los dirigentes terroristas es legítimo, no lo es expulsar a todo un pueblo. Practicar el budismo es legítimo, no lo es traicionar su prédica de no hacer daño permitiendo una limpieza étnica de musulmanes.

La Nobel de la Paz lo debe de haber sido sólo a ratos. La condición humana resulta frustrante una vez más. Quizás el Nobel de la Paz tendría que ser un premio honorífico post mórtem, cuando la biografía del personaje ya fuera definitiva.

divendres, 1 de setembre de 2017

El ruido y la sopa de ajo -El soroll i la sopa d’all

                                                El soroll i la sopa d’all

Heus aquí que es parla de la contaminació acústica ara que l’Organització Mundial de la Salut ha fet públic un estudi que remarca com el soroll massa alt perjudica la salut. Ve a ser com descobrir la sopa d’all. Tot i que, el pitjor és que parlar-ne de ben segur que no servirà de res. Patim un excés de soroll per tot arreu, des de fa anys, i és de témer que així continuarem.  
Soroll provinent del carrer tant a pobles com a ciutats, en especial per part d’unes motocicletes trucades a les quals cap ajuntament no s’ha interessat a posar-hi fre. Es veu que  alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores sordegen. Tant pel que fa als vehicles en sí com a les queixes de la ciutadania. No deixa de ser curiosa tanta desídia.
Soroll a les festes a l’aire lliure, amb la música emesa a uns decibels insuportables, reglamentàriament prohibits. Prohibits, però no impedits per les autoritats que haurien de fer complir el reglament. Més presència de sords a l’Administració.
Soroll fins a altes hores de la nit als hotels de la costa, on es veu que la gent ha de ballar sense dirigir-se la paraula, impedint alhora que la resta de concurrents puguin fer-ho sense esgargamellar-se. Obligant els treballadors a suportar cada nit unes agressions a l’oïda que van contra la salut laboral. Sorprèn que els sindicats, tan curosos en altres temes, deixin a la seva negra sort cambres i cambreres. Tant com als empleats en discoteques, condemnats a portar audiòfons al poc temps.
En fi, la sopa d’all i el més calent a l’aigüera.  

El ruido y la sopa de ajo

Hete aquí que ahora se habla de la contaminación acústica porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho público un estudio que subraya cómo el ruido demasiado elevado perjudica la salud. Viene a ser como descubrir la sopa de ajo. Pese a que, lo peor es que hablar de ello a buen seguro que no servirá de nada. Sufrimos un exceso de ruido por todos lados, desde hace tiempo, y es de temer que así continuaremos. 
Ruido proveniente de la calle tanto en pueblos como ciudades, en especial por parte de unas motocicletas trucadas a las cuales ningún ayuntamiento se ha interesado en poner freno. Por lo visto, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas son sordos. Tanto con respecto a los vehículos en sí como a las quejas de la ciudadanía. No deja de resultar curiosa tanta desidia.
Ruido en las fiestas al aire libre, con la música emitida a unos decibelios insoportables, reglamentariamente prohibidos. Prohibidos, pero no impedidos por las autoridades que deberían hacer cumplir el reglamento. Más presencia de sordos en la Administración.
Ruido hasta altas horas de la noche en los hoteles de la costa, donde al parecer la gente ha de bailar sin dirigirse la palabra, impidiendo a su vez que el resto de concurrentes puedan hacerlo sin desgañitarse. Obligando a los trabajadores a soportar noche tras noche unas agresiones al oído que van contra la salud laboral. Sorprende que los sindicatos, tan cuidadosos en otros temas, dejen a su negra suerte a camareros y camareras. Tanto como a los empleados en discotecas, condenados a llevar audífonos tempranamente.

En fin, la sopa de ajo y todo por hacer.

diumenge, 27 d’agost de 2017

Las niñas sirvientas de Marruecos - Les nenes minyones del Marroc

                                  Les nenes minyones del Marroc

Sovint succeeix que una bona notícia posa al descobert una injustícia anterior de la qual no es donava informació. Comentari aplicable a la revelació apareguda a la premsa sobre una llei aprovada al Marroc que regula, per fi, el treball domèstic. Cal dir per fi, atès que, segons ara se sap, Human Rights Watch ja va alertar el 2013 de que nenes minyones menors de fins a 8 anys patien “abusos físics i treballaven moltes hores per pocs diners”. Aquí, en saber-ho, la gent corrent es queda bocabadada, però resulta que el Marroc està a tocar i endemés és un país ben considerat pel govern espanyol. Moltes nenes han viscut esclavitzades fins al moment, però queda clar que això no era cap impediment diplomàtic ni comercial.
El dia 10 d’agost d’enguany va entrar en vigor l’esmentada llei, però va ésser un any després d’haver estat aprovada al parlament. Què més dóna que es trigui 12 mesos a alliberar les esclaves!...
Ara cal que la llei es compleixi, de manera que l’edat mínima per al servei domèstic sigui de 16 anys, que el contracte establert determini 40 hores setmanals fins els 18 anys, edat en què puja a les 48 hores. També es fixen vacances, un salari mínim i l’alta a la seguretat social. A més, un requisit revelador: un examen mèdic cada sis mesos. Quan de patiment al llarg de molts anys!... Explotació, maltractaments i violacions sense cap mena de persecució, judici, càstig.
Només un petit estret marítim separa Europa del Marroc, nogensmenys, la ceguesa interessada ha estat immensa. Cap sanció de la Unió Europea vers el govern marroquí. Per sort, un parlament més progressista s’ha preocupat de les nenes.  El següent pas consisteix a vigilar que la llei no sigui paper mullat.

Las niñas sirvientas de Marruecos

A menudo sucede que una buena noticia pone al descubierto una injusticia anterior de la cual no se daba información. Comentario aplicable a la revelación aparecida en la prensa sobre una ley aprobada en Marruecos que regula, por fin, el trabajo doméstico. Debemos decir por fin, dado que, según ahora se sabe, Human Rights Watch ya alertó en 2013 de que niñas sirvientas menores de hasta 8 años sufrían “abusos físicos y trabajaban muchas horas por poco dinero”. Aquí, al saberlo, la gente corriente se queda boquiabierta, pero resulta que Marruecos está a un paso y además es un país bien considerado por el gobierno español. Muchas niñas han vivido esclavizadas hasta el momento, mas queda claro que eso no era ningún impedimento diplomático ni comercial.
El día 10 de agosto de este año entró en vigor la mencionada ley, pero fue un año después de haber sido aprobada en el parlamento. ¡Qué más da que se tarde 12 meses en liberar a las esclavas!...
Ahora es necesario que la ley se cumpla, de manera que la edad mínima para el servicio doméstico sea de 16 años, que el contrato establecido determine 40 horas semanales hasta los 18 años, edad en que sube a las 48 horas. También se fijan vacaciones, un salario mínimo y el alta en la seguridad social. Y además, un requisito revelador: un examen médico cada seis meses. ¡Cuando padecimiento a lo largo de muchos años!... Explotación, maltratos y violaciones sin ningún tipo de persecución, juicio, castigo.

Tan solo uno pequeño estrecho marítimo separa Europa de Marruecos, no obstante, la ceguera interesada ha sido inmensa. Ninguna sanción de la Unión Europea hacia el gobierno marroquí. Por suerte, un parlamento más progresista se ha preocupado de las niñas.  El siguiente paso consiste en vigilar que la ley no sea papel mojado.

divendres, 18 d’agost de 2017

Siria y la indiferencia de la ONU - Síria i la indiferència de l’ONU

Síria i la indiferència de l’ONU

Commocionats com estem per l’atemptat a Barcelona, val la pena adonar-nos de que les maldats no sorgeixen del no res. Fa dies que els mitjans no parlen de Síria, no perquè la guerra s’hagi acabat sinó que, segons sembla, va a modes. Les tragèdies bèl·liques a voltes interessen a voltes, no. Una notícia sí que coneixem: la fiscal Carla del Ponte abandona la Comissió Internacional Independent d’Investigació sobre Síria adscrita a l’ONU.
Del Ponte, entre els anys 1999 i 2007, va estar a càrrec del Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia, el qual va processar Slodoban Milosevic, ex president serbi, acusat de crims de guerra i genocidi. Ara es retira de l’esmentada Comissió sobre Síria perquè “no fa absolutament res”, afirma. L’organisme, creat l’agost de 2011 pel Consell de Drets Humans de l’ONU, es limita a emetre un informe cada sis mesos. Això és tot. Entremig hi ha morts, ferits, violacions, destrucció, misèria, fam, malalties, brutal despesa en armament, i terrorisme.
De fet, les Nacions Unides vénen a ésser un mirall del conjunt del món. A un cantó, el poder econòmic i la política al seu servei; a l’altre, la massa inerme.  Indiferència volguda per part d’uns i induïda vers els altres. Conflictes armats a l’Àfrica, a l’Orient Mitjà, i Síria com a emblema màxim en aquests moments. En paraules de Carla del Ponte, a Síria, “el govern ha perpetrat crims horribles contra la humanitat i ha fet servir armes químiques. I l’oposició està formada ara per extremistes i terroristes”.
Mentre el flagell no els toca directament, les classes subordinades van a treballar, paguen impostos, fan vacances, procreen. Mentrestant, l’ONU, fundada entre altres motius per a la defensa dels drets humans, continua indiferent.


Siria y la indiferencia de la ONU

Conmocionados como estamos por el atentado en Barcelona, vale la pena darnos cuenta de que las maldades no surgen de la nada. Hace días que los medios no hablan de Siria, no porque la guerra se haya acabado sino que, según parece, va a modas. Las tragedias bélicas a veces interesan a veces, no. Una noticia sí que conocemos: la fiscal Carla del Ponte abandona la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria adscrita a la ONU.
Del Ponte, entre los años 1999 y 2007, estuvo a cargo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el cual procesó a Slodoban Milosevic, expresidente serbio, acusado de crímenes de guerra y genocidio. Ahora se retira de la mencionada Comisión sobre Siria porque “no hace absolutamente nada”, afirma. El organismo, creado en agosto del 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se limita a emitir un informe cada seis meses. Eso es todo. Entretanto hay muertos, heridos, violaciones, destrucción, miseria, hambre, enfermedades, brutal gasto en armamento, y terrorismo.

De hecho, las Naciones Unidas vienen a ser un espejo del conjunto del mundo. A un lado, el poder económico y la política a su servicio; en el otro, la masa inerme.  Indiferencia deseada por parte de unos e inducida en los otros. Conflictos armados en África, en Oriente Medio, y Siria como emblema máximo en estos momentos. En palabras de Carla del Ponte, en Siria, “el gobierno ha perpetrado crímenes horribles contra la humanidad y ha utilizado armas químicas. Y la oposición está formada ahora por extremistas y terroristas”.
Mientras el azote no les toca directamente, las clases subordinadas van a trabajar, pagan impuestos, hacen vacaciones, procrean. Mientras tanto, la ONU, fundada entre otros motivos para la defensa de los derechos humanos, continúa indiferente.divendres, 11 d’agost de 2017

Vergüenza de los teléfonos 901 y 902 - Vergonya dels telèfons 901 i 902

         Vergonya dels telèfons 901 i 902

Quan una empresa s’anuncia per ràdio, per televisió o a la premsa i indica que se la truqui a un número telefònic que comença per 902, vostè creu que pot fiar-se’n? Si d’antuvi l’obliga a trucar a un telèfon de tarifació especial en comptes dels que són de tarifa plana, com pot confiar en que tingui bones intencions, en que sigui formal, en que allò que li ofereixi o vengui no sigui un engany?
En lloc de que la trucada li resulti de franc al sol·licitant o al client, aquesta mena de negociants fan que marcant un 901 aquells paguin la meitat del cost, i si és un 902, el paguin sencer. És possible que molta gent ho sàpiga, però no ho sembla, atès que el més lògic seria negar-se a utilitzar aquests números. Algunes persones ho fan, però la majoria passen pel tub i s’avenen a l’estafa.
En aquest joc brut hi entren també algunes companyies de serveis públics, malgrat que la llei determina que les seves línies d’atenció al client han de tenir un número gratuït. Això val per al gas, la llum, etc. L’enganyifa es va fent gran i s’estén, fins el punt que l’organització Facua-Consumidors en Acció ha denunciat que 18 asseguradores molt importants incompleixen la llei que també els pertoca.
Per una banda, doncs, la picaresca i l’abús més indignes; per un altra, la letargia de les autoritats que han de vigilar que les lleis no quedin en paper mullat; i per últim, la complaença dels usuaris, la manca d’oposició. Si hi hagués una protesta social, aquestes martingales s’acabarien.

Vergüenza de los teléfonos 901 y 902

Cuando una empresa se anuncia por radio, por televisión o en la prensa e indica que se la llame a un número telefónico que empieza por 902, ¿usted cree que puede fiarse? Si desde un principio le obliga a llamar a un teléfono de tarifación especial en lugar de los que son de tarifa plana, ¿cómo puede confiar en que tenga buenas intenciones, en que sea formal, en que aquello que le ofrezca o venda no sea un engaño?
En vez de que la llamada le resulte gratis al solicitante o al cliente, esta clase de negociantes hacen que marcando un 901 estos paguen la mitad del coste, y si es un 902, lo paguen por entero. Es posible que mucha gente lo sepa, pero no lo parece, dado que lo más lógico sería negarse a utilizar tales números. Algunas personas lo hacen, sin embargo, la mayoría pasan por el tubo y se avienen a la estafa.
En este juego sucio entran también algunas compañías de servicios públicos, pese a que la ley determina que sus líneas de atención al cliente deben tener un número gratuito. Esto vale para el gas, la luz, etc. La artimaña se va haciendo grande y se extiende, hasta el punto que la organización Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que 18 aseguradoras muy importantes incumplen la ley que también les incumbe.
Por una parte, pues, la picaresca y el abuso más indignos; por otra, la letargia de las autoridades que han de vigilar que las leyes no queden en papel mojado; y por último, la complacencia de los usuarios, la falta de oposición. Si hubiera una protesta social, estos trapicheos se acabarían.

dissabte, 5 d’agost de 2017

Los turismofóbicos - Els turismefòbics

                                    Els turismefòbics

En català es diu que, qui no té feina el gat pentina. Parafrasejant diríem que, qui no té problemes els turistes odia. Sorprèn que, en una enquesta feta a Barcelona, la primera preocupació sigui l’excés de turistes. No pas el soroll, la contaminació de l’aire, l’atur, la precarietat laboral, els sense  sostre que dormen al carrer. Res de tot això, sinó que el pitjor són les riuades de turistes que omplen determinades zones. Potser els veïns d’aquest barris poden veure la seva presència com un problema, però, ¿també la resta de la ciutadania?
L’expressió turismefòbia és molt lletja de per sí, i ho és encara més quan es furga en el seu significat. Com a mínim, dos punts a comentar. No deixa de sorprendre que els barcelonins, i no només ells sinó altres habitants dels país i més enllà, per exemple a Euskadi, es rebutgi la vinguda de turistes quan durant anys han estat presents, i hi segueixen estan, a ciutats com ara París, Roma, Londres... Què rústics que som en aquest indret, que novells!...
Per altra banda, com és possible que algú s’atorgui el dret a impedir la lliure circulació de persones? Si volen venir, que vinguin. Això és la llibertat de que sempre ens omplim la boca. Si algun turista es comporta com un brètol, doncs se’l multa o castiga com a qualsevol altre individu, però la porta no es pot pas tancar a ningú. I els que afortunadament ho tenen clar pel que fa als refugiats, haurien d’ésser els primers  a respectar qualsevol visitant.

Los turismofóbicos

Se dice que, quien no tiene trabajo peina al gato. Parafraseando diríamos que, quien no tiene problemas a los turistas odia. Sorprende que, en una encuesta realizada en Barcelona, la primera preocupación sea el exceso de turistas. No el ruido, la contaminación del aire, el paro, la precariedad laboral, los sin techo que duermen en la calle. Nada de todo eso, sino que lo peor es el torrente de turistas llenando determinadas zonas. Quizás los vecinos de estos barrios puedan considerar su presencia como un problema, pero, ¿también el resto de la ciudadanía?
La expresión turismofobia es muy fea de por sí, y lo es todavía más cuando se hurga en su significado. Como mínimo, dos puntos a comentar. No deja de sorprender que los barceloneses, y no sólo ellos sino otros habitantes del país y más allá, por ejemplo, sucede en Euskadi, se rechace la venida de turistas cuando durante años han estado presentes, y lo siguen estando, en ciudades como París, Roma, Londres... ¡Qué rústicos que somos por aquí, que novatos!...

Por otra parte, ¿cómo es posible que alguien se otorgue el derecho a impedir la libre circulación de personas? Si quieren venir, que vengan. Esta es la libertad de que siempre nos llenamos la boca. Si algún turista se comporta como un gamberro, pues se le multa o castiga como a cualquier otro individuo, pero la puerta no se puede cerrar a nadie. Y los que afortunadamente lo tienen claro con respecto a los refugiados, deberían ser los primeros en respetar a cualquier visitante.

dissabte, 29 de juliol de 2017

Prohibido no matar - Prohibit no matar

                                    Prohibit no matar

Per norma, les regles són positives, a favor del bé. El cinquè manament catòlic mana no matar, i endemés la moral natural va per aquest camí. Malgrat això, resulta que el govern espanyol, d’arrel catòlica per cert, prohibeix que a les Illes Balears es deixi de matar toros. Que l’Executiu balear disposa que a les corrides de braus no hi hagi ni banderilles ni mort i que l’espectacle no duri més de 10 minuts, doncs el Govern central recorrerà la llei. Considera que cal turmentar y exterminar l’animal, i que en cas contrari es vulnera la Llei aprovada per les Corts Generals ara fa quatre anys. El toreig s’ha convertit des de llavors en un patrimoni cultural, tan si vols com si no vols, tant si respectes els animals com si els menysprees, tant si el seu patiment et fa mal com si t’importa un rave.
Aquesta obsessió per mantenir una tradició obsoleta, pròpia d’èpoques en què es desconeixia la sensibilitat dels mamífers, esdevé difícil d’entendre. És manca de sensibilitat per part dels propis humans, dels aficionats taurins? Sí, d’això es deu tractar. Davant d’aquest fet, només val a dir que, cadascú amb la seva consciència, i llàstima, perquè si no se’n té els perjudicats són els altres, en aquest cas, éssers vius com ara els toros.
El que cal combatre sense pal·liatius és un Govern, un  Estat, que fa bandera de la tauromàquia i a més en diu bé cultural. Si us plau, que estem al segle XXI!...

Prohibido no matar

Por norma, las reglas son positivas, a favor del bien. El quinto mandamiento católico manda no matar, y además la moral natural va por este camino. A pesar de todo, resulta que el gobierno español, de raíz católica por cierto, prohíbe que en las Islas Baleares se deje de matar toros. Que el Ejecutivo balear dispone que a las corridas no haya ni banderillas ni muerte y que el espectáculo no dure más de 10 minutos, pues el Gobierno central recurrirá la ley. Considera que hay que atormentar y exterminar al animal, y que en caso contrario se vulnera la Ley aprobada por las Cortes Generales hace cuatro años. El toreo se ha convertido desde entonces en un patrimonio cultural, tanto si quieres como si no quieres, tanto si respetas a los animales como si los desprecias, tanto si su padecimiento te hace daño como si te importa un rábano.
Esta obsesión por mantener una tradición obsoleta, propia de épocas en que se desconocía la sensibilidad de los mamíferos, se hace difícil de entender. ¿Es falta de sensibilidad por parte de los propios humanos, de los aficionados taurinos? Sí, de eso se debe tratar. Ante semejante hecho, solo cabe a decir que, allá cada cual con su conciencia, y lástima, porque si no se tiene los perjudicados son los otros, en este caso, seres vivos como los toros.

Lo que hay que combatir sin paliativos es un Gobierno, un Estado, que hace bandera de la tauromaquia y además la califica de bien cultural. ¡Por favor, que estamos en el siglo XXI!...

dissabte, 22 de juliol de 2017

Temblad pensionistas, temblad -Tremoleu pensionistes, tremoleu

                        Tremoleu pensionistes, tremoleu

El govern espanyol ja ha avisat que les pensions no s’incrementaran més enllà del 0,25% anual que marca la llei. Per cert, quina llei? La que s’han fet a mida els que manen. Així doncs, pèrdua del poder adquisitiu any rere any, cada vegada més pobres.
El Fons Monetari Internacional, FMI, hi està molt d’acord, i a més a mes, una dona alt càrrec de la institució aconsella contractar plans de pensions privats. Cotitzar doble, qui pugui, per continuar cobrant poc, atès que les pensions privades mai no es regularitzen, ni tan sols el misèrrim 0,25%. Per altra banda, revolta que els capitosts del FMI s’expressin amb tanta lleugeresa com petulància pel que fa als jubilats, quan ells rebran pensions espatarrants. A costa de qui? De tots els que estem permetent que rebin sous descomunals.
A Grècia, la pensió mitjana ha baixat en un...,  45%!, mesura també abonada pel FMI, màxim acòlit de les polítiques neoliberals. Pocs són, però, els que es mobilitzen en contra de tant d’empobriment. Està històricament comprovat que els aixafats són alhora els més afeblits. La resignació instal·lada a l’ànim dels esclaus, els serfs, els subalterns, segons les etapes històriques. La gent no protesta, es limita a sobreviure, i els de d’alt fan l’agost, sempre.

Temblad pensionistas, temblad

El gobierno español ya ha avisado de que las pensiones no se incrementarán más allá del 0,25% anual que marca la ley. Por cierto, ¿qué ley? La que se han hecho a medida los que mandan. Así pues, pérdida del poder adquisitivo año tras año, cada vez más pobres.
El Fondo Monetario Internacional, FMI, está plenamente de acuerdo, y además, una alto cargo de la institución aconseja contratar planes de pensiones privados. Cotizar doble, quien pueda, para seguir cobrando poco, dado que las pensiones privadas nunca se regularizan, ni siquiera el misérrimo 0,25%. Por otra parte, subleva que los capitostes del FMI se expresen con tanta ligereza como petulancia con respecto a los jubilados, cuando ellos recibirán pensiones fenomenales. ¿A costa de quién? De todos los que estamos permitiendo que reciban sueldos descomunales.

En Grecia, la pensión media ha bajado un..., ¡45%!, medida también abonada por el FMI, máximo acólito de las políticas neoliberales. Pocos son, sin embargo, los que se movilizan en contra de tanto empobrecimiento. Está históricamente comprobado que los aplastados son a la vez los más debilitados. La resignación instalada en el ánimo de los esclavos, los siervos, los subalternos, según las etapas históricas. La gente no protesta, se limita a sobrevivir, y los de arriba hacen su agosto, siempre.

divendres, 14 de juliol de 2017

Los LGTBI y las residencias para mayores - Els LGTBI i les residències d’avis

                                Els LGTBI i les residències d’avis


Recent celebrat l’anomenat Dia de l’Orgull Gai, sorgeixen més que mai opinions de tots colors, talment com la bandera que simbolitza les persones que s’agrupen sota la sigla LGTBI . És a dir, lesbianes, gais,​ bisexuals, transsexuals i intersexuals, que això de les sigles sovint equival a un enigma.  Admetre la diversitat sexual esdevé cada vegada més comú, i no obstant això, hi ha un col·lectiu no heterosexual que ho té més difícil que els altres. És el de la gent gran, i en concret, la que està reclosa en una residència. Procedeixen d’una època en què van haver de viure en la clandestinitat, i envelleixen entre companys i companyes de la seva edat que és possible que no hagin evolucionat mentalment. Si entre els adults joves o madurs n’hi ha de refractaris a acceptar la llibertat sexual, què esperar dels més grans?
En el cas de les residències d’avis, pot haver-hi persones LGTBI que no hagin sortit de l’armari, emprant l’expressió tan comuna, essent improbable que ho facin just a la seva vellesa, seguint d’aquesta manera constrets a guardar silenci, a fingir. I n’hi pot haver que sí, que siguin dels que han declarat la seva naturalesa, exposant-se així a problemes per causa de la intransigència d’altres residents. El rebuig social fa mal a qualsevol etapa de l’existència, però en la feblesa que comporten els anys pot fer-ne encara més.
En mig de tot plegat, algunes veus advoquen per la creació de residències per a gais, lesbianes, etc., idea peregrina i molt lluny d’ésser recomanable. La segregació mai no condueix a bon port. Són el respecte i l’admissió de la diferència els que porten per bon camí, els que confereixen la pau interior.


                                Los LGTBI y las residencias para mayores


Recién celebrado el llamado Día del Orgullo Gay, surgen más que nunca opiniones de todos los colores, talmente como la bandera que simboliza a las personas que se agrupan bajo la sigla LGTBI. Es decir, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, que eso de las siglas a menudo equivale a un enigma.  Admitir la diversidad sexual resulta cada vez más común, y no obstante, hay un colectivo no heterosexual que lo tiene más difícil que otros. Es el de las personas mayores, y en concreto, las que están recluidas en una residencia. Proceden de una época en que debieron vivir en la clandestinidad, y envejecen entre compañeros y compañeras de su misma edad que posiblemente no han evolucionado mentalmente. Si entre los adultos jóvenes o maduros los hay refractarios a aceptar la libertad sexual, ¿qué esperar de los mayores?
En el caso de las residencias de ancianos, puede haber personas LGTBI que no hayan salido del armario, utilizando esa expresión tan común, siendo improbable que lo hagan justo en su vejez, siguiendo así constreñidos a guardar silencio, a fingir. Y puede haberlos que sí, que sean de los que han declarado su naturaleza, exponiéndose entonces a problemas por causa de la intransigencia de otros residentes. El rechazo social hace daño a cualquier etapa de la existencia, pero en la debilidad que comportan los años puede herir todavía más.

En este contexto, algunas voces abogan por la creación de residencias para gais, lesbianas, etc., idea peregrina y muy lejos de ser recomendable. La segregación nunca conduce a buen puerto. Son el respeto y la admisión de la diferencia los que llevan por el buen camino, los que confieren la paz interior.

divendres, 7 de juliol de 2017

Perversión de la economía colaborativa - Perversió de l’economia col·laborativa

                        Perversió de l’economia col·laborativa

No fa gaire va néixer l’economia col·laborativa, i amb aquest nom es continua definint quelcom de molt diferent. Tant per interès d’uns quants, com per desídia d’una comunitat social predisposada a empassar-ho tot . Vet aquí que l’autèntica economia col·laborativa estableix una relació de igual a igual entre individus i col·lectivitats per tal de compartir o  intercanviar bens, espais, productes, activitats, amb transacció econòmica o no però sempre entre particulars. Cap empresa pel mig, i molt menys per dalt. Amb poc temps, tanmateix, la realitat ha pervertit concepte i nom.
Com es poden dir col·laboratives empreses que posen en contacte empleats seus i consumidors? Aquí ja no hi ha relacions d’igual a igual, i per no haver-hi, ni tan sols hi ha un tracte just dels treballadors. Pagues miserables, absència de drets laborals. Alto!..., ¿tal vegada poden contemplar-se aquests termes en una economia de col·laboració? El cert és que potser en cap altre sector s’ha pervertit tant la seva essència. Només així s’explica que es produeixin protestes de repartidors, de conductors. Tot plegat, autènticament lamentable per haver tirat enlaire una idea i una organització diferents.
Nogensmenys, no ens hauria d’estranyar, perquè en el si del sistema capitalista tot ha de funcionar segons les seves regles. Allò que intenta sortir-se del carril, promptament és tergiversat, absorbit, pervertit. L’economia col·aborativa n’és una mostra més.

                                Perversión de la economía colaborativa

Hace pocos años surgió la economía colaborativa, y con este nombre se sigue definiendo algo muy diferente. Tanto por interés de unos cuantos, como por desidia de una comunidad social predispuesta a tragárselo todo. He aquí que la auténtica economía colaborativa establece una relación de igual a igual entre individuos y colectividades con el fin de compartir o intercambiar bienes, espacios, productos, actividades, con transacción económica o no pero siempre entre particulares. Ninguna empresa por medio, y mucho menos por arriba. En poco tiempo, sin embargo, la realidad ha pervertido concepto y nombre.
¿Cómo se pueden decir colaborativas empresas que ponen en contacto empleados suyos y consumidores? Aquí ya no hay relaciones de igual a igual, y por no haber, ni siquiera hay un trato justo de los trabajadores. Pagos miserables, ausencia de derechos laborales. ¡Alto!..., ¿acaso pueden contemplarse estos términos en una economía de colaboración? Lo cierto es que quizás en ningún otro sector se ha pervertido tanto su esencia. Tan solo así se explica que se produzcan protestas de repartidores, de conductores. Todo auténticamente lamentable, por haber echado por la borda una idea y una organización diferentes.
Sin embargo, no debería sorprendernos porque en el seno del sistema capitalista todo ha de funcionar según sus reglas. Aquello que intenta salir-se del carril, prontamente es tergiversado, absorbido, pervertido. La economía colaborativa es una muestra más.


divendres, 30 de juny de 2017

¿El país o el partido? - El país o el partit?

                                                El país o el partit?

El govern del PP a Espanya aprova els Pressupostos Generals de l’Estat 2017 amb el suport del PNB i de Coalició Canària. El primer ho fa a canvi de 1.400 milions d’euros, en números rodons; el segon, a canvi de 1.362 milions. Més al nord, al Regne Unit, Teresa May aconsegueix aprovar els seus, de pressupostos, gràcies al Partit Unionista Democràtic (DUP) tot destinant 1.500 milions de lliures a Irlanda del Nord. A tots plegats, als que recolzen i als que paguen, en especial a aquests, cal preguntar-los per què ho fan.
¿El PP assigna els milions al PNB i a CC perquè és de justícia i afavoreix al país o és per no perdre el poder polític? El mateix cal aplicar a la primera ministra britànica, demanant-li si invertiria tant a Irlanda del Nord si no fos que el seu partit necessita el DUP per poder governar. Sense que ens contestin directament, la resposta esdevé diàfana. No ho fan pas per al país, per al bé de tota la població, sinó en benefici propi, a favor del partit.
Clarificats els termes, no deixa de ser inexplicable que en ambdós parlaments aitals barates siguin possibles. Es por entendre que la suma de partits en minoria no puguin impedir-ho, però no que la llei ho permeti. Qui podria revoltar-se contra la primacia dels interessos de partit  per sobre dels del país? ¿La ciutadania? Sí, per suposat, però atès que estem en un règim de democràcia representativa, són els diputats els que tenen la paraula. Si no es canvia el reglament, ¿deu ser perquè tots aspiren al mateix,  a anteposar el partit al país en cas de que els hi arribi el torn?

¿El país o el partido?

El gobierno del PP en España aprueba los Presupuestos Generales del Estado 2017 con el apoyo del PNV y de Coalición Canaria. El primero lo hace a cambio de 1.400 millones de euros, en números redondos; el segundo, a cambio de 1.362 millones. Más al norte, en el Reino Unido, Teresa May consigue aprobar los suyos, de presupuestos, gracias al Partido Unionista Democrático (DUP) destinando 1.500 millones de libras a Irlanda del Norte. A todos en conjunto, a los que apoyan y a los que pagan, en especial a estos, hay que preguntarles por qué lo hacen.
¿El PP asigna los millones al PNV y a CC porque es de justicia y favorece al país o es para no perder el poder político? Lo mismo cabe aplicar a la primera ministra británica, preguntándole si invertiría tanto en Irlanda del Norte si no fuera porque su partido necesita el DUP para poder gobernar. Sin necesidad de que nos contesten directamente, la respuesta se torna diáfana. No lo hacen por el país, para el bien de toda la población, sino en beneficio propio, en favor del partido.

Clarificados los términos, no deja de ser inexplicable que en ambos parlamentos tales cambalaches sean posibles. Se puede entender que la suma de partidos en minoría no puedan impedirlo, pero no que la ley lo permita. ¿Quién podría sublevarse contra la primacía de los intereses de partido por encima de los del país? ¿La ciudadanía? Sí, por supuesto, pero dado que estamos en un régimen de democracia representativa, son los diputados los que tienen la palabra. Si no se cambia el reglamento, ¿debe de ser porque todos aspiran a lo mismo, a anteponer el partido al país en caso de que les llegue el turno?

divendres, 23 de juny de 2017

Ir a Marte para no volver - Anar a Mart per no tornar

    Anar a Mart per no tornar

Les notícies solen quedar-se a mitges, sense arribar al fons. Per exemple, quan expliquen que 12 astronautes han estat seleccionats per la NASA amb la perspectiva de ser enviats a Mart en un viatge sense retorn, ja que prou feina hi haurà per arribar-hi, si és que la missió té èxit. Són 7 homes y 5 dones d’entre 29 i 42 anys, triats entre 18.300 aspirants. ¡Caram, milers de candidats a endinsar-se a l’espai per sempre més!... En aquest punt, un parell de preguntes semblen obligades. ¿Tantes persones hi ha que estan tan fartes d’aquest món que el volen abandonar així que sigui possible? ¿S’apunten a una mena de suïcidi encobert?
La informació a la premsa és tan succinta que no ens permet saber res de la vida de cadascun dels 12 candidats elegits per desaparèixer en el més enllà, i en aquest cas no ens referim a la infinitud teològica, abstracta, sinó a una infinitud cosmològica, entre planetes palpables. Estan casats, aparellats, divorciats? Són solters, tenen fills, pare, mare?  Hi ha persones que els estimen i a qui estimar?
Amb dos anys d’entrenament n’hi haurà prou perquè estiguin preparats per dir adéu. S’hi repensaran al darrer moment? Ja es veurà, una altra notícia ens ho dirà. Però el més interessant seria que ara mateix ens expliquessin què passa pel seu cap i el seu cor, què fa que estiguin cansats d’aquesta societat o que l’afany d’aventura se sobreposi a qualsevol altre incentiu o sentiment. Sí, seria suggestiu d’esbrinar-ho

Ir a Marte para no volver

Las noticias suelen quedarse a medias, sin llegar al fondo. Por ejemplo, cuando cuentan que 12 astronautas han sido seleccionados por la NASA con la perspectiva de ser enviados a Marte en un viaje sin retorno, ya que bastante costará llegar, si es que la misión tiene éxito. Son 7 hombres y 5 mujeres de entre 29 y 42 años, escogidos entre 18.300 aspirantes. ¡Caray, miles de candidatos a adentrarse en el espacio para siempre!... En este punto, un par de preguntas parecen obligadas. ¿Tantas personas existen que están tan hartas de este mundo que lo quieren abandonar en cuanto sea posible? ¿Se apuntan a una especie de suicidio encubierto?
La información en la prensa es tan sucinta que no nos permite saber nada de la vida de cada uno de los 12 candidatos elegidos para desaparecer en el más allá, y en este caso no nos referimos a la infinitud teológica, abstracta, sino a una infinitud cosmológica, entre planetas palpables. ¿Están casados, aparejados, divorciados? ¿Son solteros, tienen hijos, padre, madre?  ¿Hay personas que los aman y a quienes aman?
Con dos años de entrenamiento será suficiente para que estén preparados para decir adiós. ¿Se lo repensarán en el último momento? Ya se verá, otra noticia nos lo dirá. Pero lo más interesante sería que ahora mismo nos explicaran qué pasa por su cabeza y su corazón, qué hace que estén cansados de esta sociedad o que el afán de aventura se sobreponga a cualquier otro incentivo o sentimiento. Sí, sería sugestivo averiguarlo.


dissabte, 17 de juny de 2017

Ópera o montajes - Òpera o muntatges

Òpera o muntatges 

Fins fa poc, l’òpera era un espectacle tal com està definit als diccionaris: “drama posat en música per ésser cantat amb acompanyament d’orquestra i representat amb els elements propis del teatre”. En primer terme, música i cant; a l’últim, muntatge. Tant els espectadors com els crítics, pendents de les veus i de l’orquestra; els efectes teatrals, tinguts com a  accessoris.  Però vet aquí que actualment les posicions s’han capgirat; primer és l’estètica i en segon terme, la partitura i els intèrprets. Tot en consonància amb els valor en auge. Per davant, l’aparença; després el moll. En aquest cas, l’estètica per damunt dels cantants i dels músics.
La Fura del Baus ha obtingut un gran èxit a l’Òpera de Frankfurt. Al final de la representació, onze minuts d’aplaudiments, segons constata la crònica d’un diari enfocada a recalcar l’escenografia de la Fura. Són dues planes senceres, amb fotografies del muntatge, que després de llegir-les de dalt a baix no se sap si els cantants ho van fer bé o malament, si l’orquestra va afinar o desafinar. De fet, no es mencionen noms d’intèrprets vocals ni musicals.
Potser aquest és un cas extrem, però no pas excepcional.  Acostuma a succeir que a les crítiques operístiques es destaqui més l’embolcall que el contingut. La cultura visual s’ha instal·lat entre nosaltres com a fruït natural de la superficialitat en que vivim immersos.

Ópera o montajes 

Hasta hace poco, la ópera era un espectáculo tal como está definido en los diccionarios: “drama puesto en música para ser cantado con acompañamiento de orquesta y representado con los elementos propios del teatro”. En primer término, música y canto; en último, montaje. Tanto los espectadores como los críticos, pendientes de las voces y de la orquesta; los efectos teatrales, tenidos como accesorios. Pero he aquí que actualmente las posiciones han dado un vuelco; primero es la estética y, en segundo término, la partitura y los intérpretes. Todo en consonancia con los valores en auge. Por delante, la apariencia; después el meollo. En este caso, la estética por encima de los cantantes y de los músicos.
La Fura del Baus ha obtenido un gran éxito en la Ópera de Frankfurt. Al final de la representación, once minutos de aplausos, según constata la crónica de un diario enfocada a resaltar la escenografía de la Fura. Son dos páginas completas, con fotografías del montaje, que después de leerlas de arriba abajo no se sabe si los cantantes lo hicieron bien o mal, si la orquesta afinó o desafinó. De hecho, no se mencionan nombres de intérpretes vocales ni musicales.
Quizás sea este un caso extremo, pero no excepcional.  Acostumbra a suceder que a las críticas operísticas se destaque más el envoltorio que el contenido. La cultura visual se ha instalado entre nosotros como fruto natural de la superficialidad en que vivimos inmersos