divendres, 25 de maig de 2018

Madres tempraneras y no tardías - Mares primerenques i no tardanes


                    Mares primerenques i no tardanes

L’economista britànica Alison Wolf recomana a les dones ser mares primerenques, no tardanes. Ella mateixa es posa com a exemple relatant que als 20 anys va tenir el primer dels seus tres fills, els va atendre mentre eren petits i més tard va emprendre la seva carrera, per cert, exitosa. La seva experiència i la seva recomanació donen un tomb als actuals criteris sobre la maternitat, comprovables per mitjà de les estadístiques.
Resulta que, entre nosaltres, l’edat mitjana en què les dones tenen el seu primer fill és de 32 anys, un descendent que sovint es converteix en únic quan algunes embarassades novençanes fins i tot assoleixen els 40 anys d’edat. La taxa de natalitat, en conseqüència, és baixa. Fora d’això, adoptant en general aquest tipus de planificació, ni cosins i cosines, ni oncles i ties no seran el pa nostre de cada dia.
Per regla general, els motius per posposar la maternitat es basen tant en el desenvolupament professional com en la dificultat per trobar una feina estable i prou remunerada. Tot i això, una altra explicació es troba en l’ànsia de viure una joventut lliure de responsabilitats, propícia als viatges i al lleure. Sigui quin sigui el motiu principal, l’escenari del present, i del futur si no es produeix un canvi, el conformen uns nadons amb progenitors madurs i avis molt grans.
A les dones joves potser els convé seguir els consells d’Alison Wolf. Membre independent de la Cambra dels Lords, escriptora i professora al King’s College de Londres, és de suposar que sap el que es diu.            

Madres tempraneras y no tardías

La economista británica Alison Wolf recomienda a las mujeres ser madres tempraneras, no tardías. Ella misma se pone como ejemplo relatando que a los 20 años tuvo el primero de sus tres hijos, los atendió mientras eran pequeños y más tarde emprendió su carrera, por cierto, exitosa. Su experiencia y su recomendación dan un vuelco a los actuales criterios sobre la maternidad, comprobables a través de las estadísticas.
Resulta que, entre nosotros, la edad media en que las mujeres tienen su primer hijo es de 32 años, un descendiente que a menudo se convierte en único cuando algunas embarazadas primerizas incluso alcanzan los 40 años de edad. La tasa de natalidad, en consecuencia, es baja. Por lo demás, adoptando en general este tipo de planificación, ni primos y primas, ni tíos y tías serán el pan nuestro de cada día.
Por lo común, los motivos para posponer la maternidad se basan tanto en el desarrollo profesional como en la dificultad para hallar un trabajo estable y suficientemente remunerado. Sin embargo, otra explicación se halla en el ansia de vivir una juventud libre de responsabilidades, propicia a los viajes y al ocio. Sea cual sea el motivo principal, el escenario del presente, y del futuro si no se produce un cambio, lo conforman unos bebés con progenitores maduros y abuelos muy mayores.
A las mujeres jóvenes quizás les convenga seguir los consejos de Alison Wolf. Miembro independiente de la Cámara de los Lores, escritora y profesora en el King's College de Londres, es de suponer que sabe lo que se dice.divendres, 18 de maig de 2018

Punto y final a los telegramas - Punt i final als telegrames


Punt i final als telegrames

Fa 139 anys, Samuel Morse va inventar la telegrafia, un avenç substancial en les comunicacions. Durant tot aquest temps, els telegrames han ofert un gran servei, però ara ha arribat el seu final. L’obsolescència els ha estat provocada per sistemes tan ràpids i barats com el WhatsApp o l’e-mail, i a França en concret, han estat desterrats des d’aquest mes de maig.
S’ha acabat l’angoixa d’obrir un telegrama sense saber si portava bones o males notícies. Actualment, totes arriben a gran velocitat, immediatament, siguin positives o negatives. No hi ha temps mort per a l’angoixa, i tampoc no podem ja resistir la més mínima espera. Els invents avancen implacables, convertint allò que ens va meravellar en un estri inservible. Per exemple, el fax.
Què sorprenent va ésser que la còpia d’un full de paper escrit introduït en un artefacte arribés als antípodes en pocs minuts!... En ocasions, fins i tot gaudia de validesa com a document oficial, professional, notarial. El cert és que, a poc a poc, la capacitat de sorprendre’ns va desapareixent. Tot se’ns mostra tan fàcil, tan còmode, però alhora, tan aclaparador, absorbent, exigent.
Els telegrames, com els faxos, aviat seran exhibits als museus. Caducats com l’època de la gent gran; o no tant, simplement madura.                    

Punto y final a los telegramas

Hace 139 años, Samuel Morse inventó la telegrafía, un avance substancial en las comunicaciones. Durante todo este tiempo, los telegramas han prestado un gran servicio, mas ahora ha llegado su final. La obsolescencia les ha sido provocada por sistemas tan rápidos y baratos como el WhatsApp o el e-mail, y en Francia en concreto, han sido desterrados desde el presente mes de mayo.
Se acabó la angustia de abrir un telegrama sin saber si traía buenas o malas noticias. Actualmente, todas llegan a gran velocidad, de inmediato, sean positivas o negativas. No existe tiempo muerto para la inquietud, y tampoco podemos ya resistir la más mínima espera. Los inventos avanzan implacables, convirtiendo aquello que nos maravilló en un cacharro inservible. Por ejemplo, el fax.
¡Qué sorprendente fue que la copia de una hoja de papel escrito introducida en un artilugio llegara a las antípodas en pocos minutos!... En ocasiones, incluso gozaba de validez como documento oficial, profesional, notarial. Lo cierto es que, poco a poco, la capacidad de asombrarnos va desapareciendo. Todo se nos muestra tan fácil, tan cómodo, pero a la vez, tan agobiante, absorbente, exigente.
Los telegramas, como los faxes, pronto serán exhibidos en los museos. Caducados como la época de la gente anciana; o no tanto, simplemente madura.divendres, 11 de maig de 2018

Más interpretaciones sobre “La Manada” - Més interpretacions sobre “La Manada”


                        Més interpretacions sobre “La Manada”

Arran de les meves reflexions sobre el cas de “La Manada” i els seus integrant en concret, m’han arribat diverses opinions al respecte, amb noves interpretacions dignes d’ésser incorporades.
L’alcohol, la seva presència como a desencadenant de l’escomesa i la violació. Acabar begut en anar de festa s’ha convertit en una lacra social. Perdre l’oremus, o la mica de dignitat que hi pugui haver en certs individus, és el que propicia l’alcohol. Aquesta seria una de les interpretacions aplicables al succés de Pamplona, no pas eximent de culpa sinó tan sols explicativa. Peticionària de que s’estableixin unes limitacions sobre la venda de begudes, quelcom difícil de dur a terme però desitjable, indispensable.
La pornografia, l’accés fàcil a tota hora  i a qualsevol edat. Aquest és un altre element exposat com a impulsor de conductes nocives. Allò de què temps enrere se’n parlava d’amagat, amb vergonya, circula ara lliurement per la televisió i per tot tipus de xarxes socials, fins el punt que s’ha arribat a dir que actua com a educació sexual. Total aberració com a mitjà educatiu, sí, però, per altra banda, s’ha convertit en un fet que escapa a la supervisió, pel que fa als adolescents, i que és capaç d’inculcar tant en ells com en els adults una visió nefasta sobre la vàlua de les dones. A les produccions pornogràfiques, elles sempre estan sotmeses al desig masculí.
Si de ben joves, quasi encara nens, xuclen les imatges pornogràfiques, la porta a les desviacions queda oberta. Tan oberta com tancada resta la porta dels escolars quan es tanquen a la seva habitació per estudiar. Un castell d’ivori al qual els progenitors no tenen accés. Quan criatures i adolescents feien deures al menjador, no hi havia ordinadors, ni tauletes, ni mòbils, ni individualitat. Més o menys, es podia saber què feien, i per descomptat que, de mirar pornografia, res de res.
Fins aquí, noves reflexions al voltant del repugnant assalt perpetrat per la “La Manada”.

  Más interpretaciones sobre “La Manada”

A raíz de mis reflexiones sobre el caso de “La Manada” y sus integrantes en concreto, me han llegado varias opiniones al respecto, con nuevas interpretaciones dignas de ser incorporadas.
El alcohol, su presencia como desencadenante del ataque y la violación. Acabar bebido al ir de fiesta se ha convertido en una lacra social. Perder la cabeza, o la pizca de dignidad que pueda haber en ciertos individuos, es lo que propicia el alcohol. Esta sería una de las interpretaciones aplicables al suceso de Pamplona, no eximente de culpa sino tan sólo explicativa. Peticionaria de que se establezcan unas limitaciones sobre la venta de bebidas, algo difícil de llevar a cabo pero deseable, indispensable.
La pornografía, el acceso fácil en todo momento y a cualquier edad. Este es otro elemento expuesto como impulsor de conductas nocivas. Aquello de que tiempo atrás se hablaba a escondidas, con vergüenza, circula ahora libremente por la televisión y por todo tipo de redes sociales, hasta el punto que se ha llegado a decir que actúa como educación sexual. Aberración total como medio educativo, sí, pero, por otra parte, se ha convertido en un hecho que escapa a la supervisión, con respecto a los adolescentes, y que es capaz de inculcar tanto en ellos como en los adultos una visión nefasta sobre la valía de las mujeres. En las producciones pornográficas, ellas siempre están sometidas al deseo masculino.
Si de muy jóvenes, casi todavía niños, chupan las imágenes pornográficas, la puerta a las desviaciones queda abierta. Tan abierta como cerrada permanece la puerta de los escolares cuando se encierran en su habitación para estudiar. Un castillo de marfil al cual los progenitores no tienen acceso. Cuando criaturas y adolescentes hacían sus deberes en el comedor, no había ordenadores, ni tabletas, ni móviles, ni individualidad. Más o menos, era posible saber qué hacían, y por supuesto que, de mirar pornografía, nada de nada.
Hasta aquí, nuevas reflexiones en torno al repugnante asalto perpetrado por la “La Manada”.


divendres, 4 de maig de 2018

Edipo y los dioses - Èdip i els déus


                                                    Èdip i els déus

Al teatre Romea de Barcelona es representa l’Èdip de Sòfocles. És bo que es faci reviure els clàssics, perquè no els oblidem, perquè els recuperem d’un prestatge de la nostra llibreria o els llegim per primera vegada. S’assisteix a l’excel·lent funció, s’aplaudeix els intèrprets, i es treuen conclusions del salvatge argument.
Laios i Iocasta, marit i  muller reis de Tebes, no van fer bé de consultar l’oracle de Delfos, al temple d’Apol·lo, atès que els va predir una cosa terrible. El fill que tindrien seria l’assassí del seu pare i l’espòs de la seva mare. Horroritzats, així que el nadó arriba al món, encarreguen a un servent que el mati, tot gosant enfrontar-se a la predestinació d’Apol·lo. Ingenus!... Com si fos possible modificar un designi suprem!...
Com és lògic, Apol·lo se sortirà amb la seva fent que el criat que havia de matar la criatura no obeeixi sinó que li servi la vida, succeint que l’anomenat Èdip acabi essent afillat pel rei de Corint. I donat que els camins dels deus son inescrutables però precisos a l’hora d’executar-se llurs propòsits, el jove Èdip reprodueix el vici familiar d’adreçar-se a l’inefable oracle de Delfos, el qual, sense contradir-se ni un pel, li pronostica que serà botxí del seu pare i marit de la seva mare.
Per què preguntes, Èdip, si després vols tòrcer la voluntat divina!?... Tan horroritzat com els seus autèntics pare i mare en el seu dia, fuig de Corint. I just en aquesta escapada es compleix la primera part de l’anunciada tragèdia, quan pel camí es baralla amb un vell desconegut, precisament Laios, i el mata. L’horitzó s’eixampla vers Tebes, on es casarà amb la reina vídua.
Uns quants anys de pau, quatre fills, que no són pocs, i de sobte una pesta terrible devasta la ciutat. Morts, collites malmeses, misèria. Què calia fer? Doncs, com sempre, tornar a Delfos, i aquesta vegada sentir que Apol·lo clama que la pesta no s’acabarà fins que l’assassí de Laios no sigui descobert i castigat. Èdip culminarà la seva dissort lliurant-se a cercar el criminal fins a descobrir que és ell mateix.
A Iocasta, aterrida tant pel crim com per l’incest, no li queda altra sortida que el suïcidi. Èdip, tant o més esfereït, es treu els ulls per tal de no veure els seus crims. Intenció fallida, evidentment, perquè la visió està al seu cap i la seva consciència, no pas a les seves pupil·les. Tanmateix, el que compta es l’ensenyança que s’extreu de tot plegat. Les supersticions són nefastes. Atemptar contra els déus és molt perillós. Tant com creure en ells.

      Edipo y los dioses

En el teatro Romea de Barcelona se representa el Edipo de Sófocles. Es bueno que se haga revivir a los clásicos, para que no los olvidemos, para que los recuperemos de un estante de nuestra librería o los leamos por primera vez. Se asiste a la excelente función, se aplaude a los intérpretes, y se sacan conclusiones del salvaje argumento.
Layo e Yocasta, marido y mujer reyes de Tebas, erraron al consultar el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, dado que les predijo una cosa terrible. El hijo que tendrían sería el asesino de su padre y el esposo de su madre. Horrorizados, en cuanto el bebé llega al mundo, encargan a un sirviente que lo mate, osando enfrentarse a la predestinación de Apolo. ¡Ingenuos!... ¡Como si fuera posible modificar un designio supremo!...
Como es lógico, Apolo se saldrá con la suya haciendo que el criado que tenía que matar al niño no obedezca sino que le preserve la vida, sucediendo que el llamado Edipo acabe siendo ahijado por el rey de Corinto. Y dado que los caminos de los dioses son inescrutables pero precisos a la hora de realizarse sus propósitos, el joven Edipo reproduce el vicio familiar de dirigirse al inefable oráculo de Delfos, el cual, sin contradecirse ni un ápice, le pronostica que será verdugo de su padre y marido de su madre.
¿Por qué preguntas, Edipo, si después quieres torcer la voluntad divina!?... Tan horrorizado como sus auténticos padre y madre en su día, huye de Corinto. Y justo en esta escapada se cumple la primera parte de la anunciada tragedia, cuando por el camino se pelea con un viejo desconocido, precisamente Layo, y lo mata. El horizonte se ensancha hacia Tebas, donde se casará con la reina viuda.
Unos cuántos años de paz, cuatro hijos, que no son pocos, y de pronto una peste terrible devasta la ciudad. Muertos, cosechas arruinadas, miseria. ¿Qué era necesario hacer? Pues, como siempre, volver a Delfos, y esta vez oír cómo Apolo clama que la peste no se acabará hasta que el asesino de Layo sea descubierto y castigado. Edipo culminará su desdicha entregándose a buscar al criminal hasta descubrir que es él mismo.
A Yocasta, aterrada tanto por el crimen como por el incesto, no le queda otra salida que el suicidio. Edipo, tanto o más aterrado, se saca los ojos a fin de no ver sus crímenes. Intención fallida, evidentemente, ya que la visión está en su cabeza y su conciencia, no en sus pupilas. Sin embargo, lo que cuenta es la enseñanza que se extrae de todo ello. Las supersticiones son nefastas. Atentar contra los dioses es muy peligroso. Tanto como creer en ellos.