divendres, 28 de desembre de 2018

Amanuenses del siglo XXI - Amanuenses del segle XXI


                                Amanuenses del segle XXI

Quan la quantitat d’analfabets era considerable, els amanuenses es dedicaven a escriure cartes i altres documents en nom d’aquells. Era un ofici necessari i reconegut socialment quan saber llegir i escriure venia a ser privilegi d’uns quants. Actualment, entre nosaltres l’ensenyament obligatori i gratuït inclou per complet la població, i no obstant això, resulta que hi ha persones que no saben escriure, o almenys consideren que no ho fan bé. Per això a Barcelona han sorgit dues dones amanuenses en ple segle XXI.
El passat ha tornat en forma d’encàrrecs d’àvies per als seus nets, fills per als seus pares, amants per al seu amor. Les noves amanuenses fins i tot decoren les missives per tal de fer-les més atractives. És obvi que no tothom sap dibuixar, però, escriure? Potser costa d’embastar les idees, potser es tracta de no estar segurs amb l’ortografia, tal vegada és que es té mala lletra. Al capdavall, és possible que en realitat sigui un efecte col·lateral de WhatsApp, omnipresent per a comunicacions ràpides, curtes, amb abreviatures a preu fet i amb l’auto atorgament de cometre faltes d’ortografia sense rubor.
Persones que es mutilen a si mateixes com a escrivents constitueixen las parroquianes d’aquestes dues amanuenses contemporànies inserides en una societat instruïda. No absolutament, segons es constata. En qualsevol cas, que la seva feina d’amanuenses faci feliços tant els remitents de les seves cartes com els receptors resulta plausible. Alhora que sorprenent a les portes de l’any 2019.

  Amanuenses del siglo XXI

Cuando la cantidad de analfabetos era considerable, los amanuenses se dedicaban a escribir cartas y otros documentos en nombre de aquellos. Era un oficio necesario y reconocido socialmente cuando saber leer y escribir venía a ser privilegio de unos pocos. Actualmente, entre nosotros la enseñanza obligatoria y gratuita abarca al completo la población, y no obstante, resulta que hay personas que no saben escribir, o al menos consideran que no lo hacen bien. De ahí que en Barcelona hayan surgido dos mujeres amanuenses en pleno siglo XXI.
El pasado ha regresado en forma de encargos de abuelas para sus nietos, hijos para sus padres, amantes para su amor. Las nuevas amanuenses incluso decoran las misivas para hacerlas más atractivas. Es obvio que no todo el mundo sabe dibujar, pero, ¿escribir? Quizás cuesta hilvanar las ideas, tal vez se trata de no andar seguro con la ortografía, o es que se tiene mala letra. A fin de cuentas, es posible que en realidad sea un efecto colateral de WhatsApp, omnipresente para comunicaciones rápidas, cortas, con abreviaturas a destajo y con la auto otorgación de cometer faltas de ortografía sin rubor.
Personas que se mutilan a sí mismas como escribientes son las parroquianas de estas dos amanuenses contemporáneas insertas en una sociedad instruida. No absolutamente, según se constata. En cualquier caso, que su trabajo de amanuenses haga felices tanto a los remitentes de sus cartas como a los receptores resulta plausible. A la vez que sorprendente a las puertas del año 2019.

divendres, 21 de desembre de 2018

Reflexiones ante el asesinato de Laura Luelmo - Reflexions davant l’assassinat de Laura Luelmo


Reflexions davant l’assassinat de Laura Luelmo

L’assassí de la desventurada Laura Luelmo és un delinqüent habitual, reincident no sols en robatoris amb violència sinó, horripilant, en assassinat. Després de complir 17 anys de presó per la mort d’una dona de 82 anys, l’octubre d’aquest any surt en llibertat i només dos mesos més tard assassina a una altra dona. La reflexió que acudeix a la ment és de caràcter metafísic, d’una banda, i penitenciari, per una altra.
Com s’explica el mal en l’ésser humà? Diversos filòsofs han intentat indagar en la naturalesa humana a fi de descobrir on resideixen l’instint i la capacitat de fer mal. També els científics estant cercant al cervell quina part predisposa, suposadament, a la bondat o a la maldat. Ni uns ni d’altres no han arribat encara a trobar cap explicació.
Trepitjant terra ferma, endinsant-nos en el sistema penitenciari, l’únic que cap deduir de la reincidència d’un criminal com Bernardo Montoya és que la rehabilitació que s’atribueix a la presó com a principal missió no ha funcionat. En molts altres casos tampoc no ho ha fet, tot i que no resultin tan escandalosos i esgarrifosos com aquest en qüestió.
Hem de preguntar-nos en què falla la reinserció dels delinqüents a la societat. Potser els programes establerts no són correctes, potser siguin els professionals encarregats de desenvolupar-los els que fallen, potser es descuida el seguiment després de la posada en llibertat. Comptar amb la família, amb feina, amb bones companyies en lloc de trobar-se amb possibles rebutjos, atur, retorn al clan de sempre.
També és possible que no existeixi cap mètode vàlid per aconseguir una modificació en la naturalesa perversa d’algunes persones. Potser es tracta de conèixer més a fons l’índole dels empresonats per poder determinar amb coneixement de causa si ja poden o no sortir al carrer. 

Reflexiones ante el asesinato de Laura Luelmo

El asesino de la desventurada Laura Luelmo es un delincuente habitual, reincidente no solo en robos con violencia sino, horripilante, en asesinato. Tras cumplir 17 años de prisión por la muerte de una mujer de 82 años, en octubre de este año sale en libertad y solo dos meses más tarde asesina a otra mujer. La reflexión que acude a la mente es de carácter metafísico, por un lado, y penitenciario, por otro.
¿Cómo se explica el mal en el ser humano? Diversos filósofos han intentado indagar en la naturaleza humana a fin de descubrir dónde residen el instinto y la capacidad de hacer daño. También los científicos andan buscando en el cerebro qué parte de él predispone, supuestamente, a la bondad o a la maldad. Ni unos ni otros han alcanzado todavía a hallar alguna explicación.
Pisando tierra firme, adentrándonos en el sistema penitenciario, lo único que cabe deducir de la reincidencia de un criminal como Bernardo Montoya es que la rehabilitación que se atribuye a la cárcel como principal misión no ha funcionado. En otros muchos casos tampoco lo ha hecho, aunque no resulten tan escandalosos y escalofriantes como el de marras.
Hemos de preguntarnos en qué falla la reinserción de los delincuentes en la sociedad. Tal vez los programas establecidos no son correctos, quizás sean los profesionales encargados de desarrollarlos los que fallan, acaso se descuida el seguimiento después de la puesta en libertad. Contar con la familia, con trabajo, con buenas compañías en lugar de hallarse con posibles rechazos, desempleo, vuelta al clan de siempre.
También es posible que no exista ningún método válido para lograr una modificación en la naturaleza perversa de algunas personas. Acaso se trate de conocer más a fondo la índole de los encarcelados para poder determinar con conocimiento de causa si ya pueden o no salir a la calle.

divendres, 14 de desembre de 2018

El gozo en un pozo - Un goig sense alegria


Un goig sense alegria

Bona part de nens i xicots s’apliquen dia sí l’altre també a jugar a futbol perseguint el somni de convertir-se en famosos i acabalats jugadors. S’imaginen essent contractats pels grans clubs, aconseguint aplaudiments i, sobretot, guanyant grans sumes de diners. Res de dedicar-se a oficis o professions, sinó xuta que xuta la pilota. Després, la realitat acostuma a ser molt diferent. Gairebé ningú no arriba a jugar a la primera divisió. Allò que s’imposa són salaris baixos, mentre que alguns ni tan sols cobren.
Aital és el cas de la plantilla del CF Reus Deportiu. Són 16 els jugadors que no han percebut ni un euro des del mes d’agost passat. És molt de temps el transcorregut. Ells no cobren i l’equip està a punt de ser castigat a abandonar la segona divisió. Així, doncs, no és or tot el que lluu. Podríem trobar una analogia amb allò del somni americà, aquell en el qual tothom assoleix els seus objectius sempre i quan inverteixi esforços i valentia.
Mentre que en aquell país no es compleix indefectiblement la quimera, tampoc en el futbol no es materialitza indefectiblement la il·lusió alimentada des de la infantesa. El més freqüent consisteix en butxaques buides, aprenentatges i estudis no empresos, i a la fi, un goig sense alegria.

El gozo en un pozo

Una buena parte de niños y muchachos se aplican día tras día a jugar a fútbol persiguiendo el sueño de convertirse en famosos y ricos jugadores. Se imaginan siendo contratados por los grandes clubs, cosechando aplausos y, sobre todo, ganando grandes sumas de dinero. Nada de dedicarse a oficios o profesiones, sino dale que dale al balón. Luego, la realidad suele ser muy otra. Casi nadie alcanza a jugar en primera división. Lo que se impone son sueldos bajos, en tanto que algunos ni siquiera cobran.
Tal es el caso de la plantilla del CF Reus Deportiu. Son 16 los jugadores que no han percibido ni un euro desde el pasado mes de agosto. Es mucho tiempo el transcurrido. Ellos no cobran y el equipo está en un tris de ser castigado a abandonar la segunda división. Así, pues, no es oro todo lo que reluce. Podríamos hallar una analogía con aquello del sueño americano, aquel en el cual todo el mundo alcanza sus objetivos siempre y cuando invierta esfuerzos y valentía.
Mientras que en aquel país no se cumple indefectiblemente la quimera, tampoco en el fútbol se materializa indefectiblemente la ilusión alimentada desde la infancia.  Lo más frecuente consiste en bolsillos vacíos, aprendizajes y estudios no emprendidos, y a fin de cuentas, el gozo en un pozo.

divendres, 7 de desembre de 2018

De Marte al cerebro humano - De Mart al cervell humà


                                De Mart al cervell humà

La NASA està sondejant Mart, però també hauria de sondejar el cervell humà per tal de descobrir en què ha fallat l’evolució al fer que en tants éssers humans hi càpiga tanta maldat.
Per desgràcia, disposem de milers de proves, tant històriques com actuals, que certifiquen la capacitat humana per infligir dany als seus semblants. Prenguem com a paradigma del present la massacre de què estan essent víctimes els rohingyas, un grup ètnic birmà de religió islàmica del qual ja he tractat en un altre bloc. Des d’agost del 2017, les forces de seguretat de Birmania han aniquilat persones, habitatges i viles. A partir de llavors, gairebé un milió de rohingyas vien refugiats a Bangla Desh en condicions deplorables, com era d’esperar. Allà resulten visibles, tot i això, per a la comunitat internacional semblen invisibles. Així ho fan patent Metges sense Fronteres a l’escriure a la seva revista del mes de novembre sobre “Els llimbs rohingyas”.
Sí, en els llimbs de la indiferència general es troben persones que, tal com una expatriada relata, van viure l’assalt de l’Exèrcit, la crema de cases, l’assassinat de nombrosos habitants. Ella va ser testimoni també, durant el seu camí de fugida, de com degollaven davant els seus ulls a 11 persones, com tiraven a un pantà un nadó que plorava, com en llançaven un altre en una casa en flames.
Els avenços científics i tecnològics ens permetran conèixer l’Univers, no obstant això, la naturalesa humana continua essent un enigma. Com s’explica que càpiga tanta perversitat al cap, el cor, o onsevulga que sigui, dels terrícoles? La ciència hauria de dedicar enormes esforços a descobrir-ho. Després, potser seria possible eradicar el mal.

De Marte al cerebro humano

La NASA está sondeando Marte, pero también debería sondear el cerebro humano a fin de descubrir en qué ha fallado la evolución al hacer que en tantos seres humanos quepa tanta maldad.
Por desgracia, disponemos de millares de pruebas, tanto históricas como actuales, que certifican la capacidad humana para infligir daño a sus semejantes. Tomemos como paradigma del presente la masacre de que están siendo víctimas los rohingyas, un grupo étnico birmano de religión islámica del cual ya he tratado en otro blog. Desde agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Birmania han aniquilado personas, viviendas y aldeas. A partir de entonces, casi un millón de rohingyas viven refugiados en Bangladesh en condiciones deplorables, como era de esperar. Allí resultan visibles, sin embargo, para la comunidad internacional parecen invisibles. Así lo hacen patente Médicos sin Fronteras al escribir en su revista del mes de noviembre sobre “El limbo rohingya”.
Sí, en el limbo de la indiferencia general se hallan personas que, tal cómo una expatriada relata, vivieron el asalto del Ejército, la quema de casas, el asesinato de numerosos habitantes. Ella fue testigo también, en su camino de huida, de cómo degollaban ante sus ojos a 11 personas, cómo tiraban a una ciénaga un bebé que lloraba, cómo echaban a otro en una casa en llamas.
Los avances científicos y tecnológicos nos permitirán conocer el Universo, no obstante, la naturaleza humana continúa siendo un arcano. ¿Cómo se explica que quepa tanta perversidad en la cabeza, el corazón, o donde quiera que sea, de los terrícolas? La ciencia tendría que dedicar enormes esfuerzos a descubrirlo. Luego, tal vez sería dable erradicar el mal.
dissabte, 1 de desembre de 2018

Comprar o no cerca de casa - Comprar o no prop de casa-


Comprar o no prop de casa

Sembla que comprar per internet ens converteix en més moderns, més joves, gent més cool. Deu ser aquest el motiu pel qual, posant un exemple, es generen a Catalunya 39 milions de desplaçaments anuals per lliurar la multitud de compres realitzades on line. El 85% d’aquests subministraments s’efectuen a domicili, sigui el particular o en el lloc de treball, la resta es fan en punts de recollida. És a dir, un 15% dels compradors han de desplaçar-se per obtenir la seva comanda. En aquest cas, quin és l’avantatge efectiu de fer l’encàrrec per internet?
Interrogacions a part, existeix una constatació que s’erigeix en inqüestionable: els milions de viatges per al repartiment provoquen un trànsit i una contaminació mediambiental insostenibles. Tot i això, malgrat resultar tan obvi, només un 30% dels compradors en línia es mostra conscient de les conseqüències nefastes d’aquest tipus de consum.
Davant el creixent augment del repartiment de mercaderies, la Generalitat catalana propugna la instal·lació de punts de recollida a fi de restringir en un 25% els lliuraments a domicili. Un pedaç, en llenguatge col·loquial, atès que la quantitat de desplaçaments motoritzats continuarà essent descomunal i, per tant, en extrem contaminant.
A tot això, per què no es compra a prop de casa? No esdevé fàcil entendre per què la gent no va a la botiga del costat, mira, remena, elegeix, es comunica de viva veu, se’n porta la mercaderia, tret que pesi massa. Confiem en que el seny retorni, en que les botigues de barri no morin i, en especial, en que la salut de l’aire no desaparegui i amb ella la salut dels mortals.  
                   
Comprar o no cerca de casa

Parece que comprar por internet nos convierte en más modernos, más jóvenes, gente más cool. Será este el motivo por el cual, poniendo un ejemplo, se generan en Catalunya 39 millones de desplazamientos anuales para entregar la multitud de compras realizadas on line. El 85% de estos suministros se efectúan a domicilio, sea el particular o en el lugar de trabajo, el resto se hacen en puntos de recogida. Es decir, un 15% de los compradores han de desplazarse para obtener su pedido. En este caso, ¿cuál es la ventaja efectiva de hacer el encargo por internet?
Interrogaciones aparte, existe una constatación que se erige en incuestionable: los millones de viajes para el reparto provocan un tránsito y una contaminación medioambiental insostenibles. Sin embargo, pese a resultar tan obvio, solamente un 30% de los compradores en línea se muestra consciente de las consecuencias nefastas de este tipo de consumo.
Ante el creciente aumento del reparto de mercancías, la Generalitat catalana propugna la instalación de puntos de recogida a fin de restringir en un 25% las entregas a domicilio. Paños calientes, en lenguaje coloquial, puesto que la cantidad de desplazamientos motorizados continuará siendo descomunal y, por lo tanto, en extremo contaminante.
A todo eso, ¿por qué no se compra cerca de casa? No es fácil entender por qué la gente no va a la tienda de al lado, mira, remueve, elige, se comunica de viva voz, se lleva la mercancía consigo, a no ser que pese demasiado. Confiemos en que la sensatez retorne, en que las tiendas de barrio no mueran y, en especial, en que la salud del aire no desaparezca y con ella la salud de los mortales.

divendres, 23 de novembre de 2018

Cuando no se quiere volver a casa - Quan no es vol tornar a casa


                                Quan no es vol tornar a casa

Els exiliats rohingyes es neguen a ser repatriats. Dels 700.000 que van fugir a Bangla Desh el 2017, víctimes de la neteja ètnica empresa a la seva Birmània natal, a 2.250 d’ells se’ls ha convidat a tornar. Ningú no ho ha acceptat. Prefereixen malviure en els camps de refugiats del país veí, una actitud que la mateixa ONU entén al considerar que cap cosa que digui el govern birmà no acredita que els rohingyes es trobarien sans i estalvis.
Al dolor d’haver d’abandonar casa i país se suma el dolor de no atrevir-se a tornar davant el fundat temor d’ésser enganyats. Un engany traduït en trobar-se de nou perseguits fins a ésser exterminats. Bangla Desh, per la seva part, s’ha compromès a no obligar cap dels refugiats a tornar en contra de la seva voluntat.
Mentrestant, Aung San Suu Kyi, des de la seva Oficina de la Presidència birmana, resta impertèrrita, tot i que de moment ja ha perdut un dels seus nombrosos guardons. El passat 11 de novembre li va ser comunicat que Amnistia Internacional li retirava el Premi Ambaixadora de Consciència que li va ser atorgat el 2009. Argumenta l’ONG que Aung San Suu Kyi, al permetre les injustícies comeses contra la minoria rohignya, ha deixat de ser un emblema en la defensa dels drets humans.
La política birmana té altres distincions, entre elles, el premi Sakharov, dedicat als qui defensen la llibertat de pensament. Li va ser concedit el 1990, i l’any següent va rebre el Nobel de la Pau. No se sap quant trigaran aquestes institucions a desposseir-la d’aitals distincions. Com més es demorin, més gran serà la devaluació dels premis.

Cuando no se quiere volver a casa

Los exiliados rohingyas se niegan a ser repatriados. De los 700.000 que huyeron a Bangladesh en 2017, víctimas de la limpieza étnica emprendida en su Birmania natal, a 2.250 de ellos se les ha invitado a regresar. Nadie ha aceptado. Prefieren malvivir en los campos de refugiados del país vecino, una actitud que la propia ONU entiende al considerar que nada de lo que diga el gobierno birmano acredita que los rehingyas se hallarían a salvo.
Al dolor de tener que abandonar morada y país se suma el dolor de no atreverse a volver ante al fundado temor de ser engañados. Un engaño traducido en verse de nuevo perseguidos hasta ser exterminados. Bangladesh, por su parte, se ha comprometido a no obligar a ninguno de los refugiados a regresar en contra de su voluntad.
Entretanto, Aung San Suu Kyi, desde su Oficina de la Presidencia birmana, permanece impertérrita, aunque por el momento ya ha perdido uno de sus numerosos galardones. El pasado 11 de noviembre le fue comunicado que Amnistía Internacional le retiraba el Premio Embajadora de Conciencia que le fue otorgado en 2009. Argumenta la ONG que Aung San Suu Kyi, al permitir las injusticias cometidas contra la minoría rohignya, ha dejado de ser un emblema en la defensa de los derechos humanos.
La política birmana posee otras distinciones, entre ellas, el premio Sakharov, dedicado a quienes defienden la libertad de pensamiento. Le fue concedido en 1990, y al año siguiente recibió el Nobel de la Paz. No se sabe cuánto tardarán estas instituciones en desposeerla de tales distinciones. Cuanto más se demoren, mayor será la devaluación de los premios.


divendres, 16 de novembre de 2018

China se quita la careta a su pesar - La Xina es treu la careta malgrat tot


                   La Xina es treu la careta malgrat tot

La República Popular de la Xina està detenint activistes comunistes. Més flagrant contradicció és impossible. El sistema polític i econòmic què es fa dir popular, i com a tal es defineix seguidor del marxisme, actua com un pare devorant els seus fills. Fatídic per a aquests, aclaridor a la fi, o una vegada més, de l’autèntic caràcter del règim xinès.
Almenys dotze estudiants acabats de llicenciar i activistes a favor dels drets dels treballadors han desaparegut del mapa. Emetre proclames en defensa de la classe obrera, promoure els sindicats, està essent castigat per un partit que s’autodenomina comunista. Des de fa dècades, és aquesta una de les estafes estatals més enormes. Un sistema autocràtic que reivindica Karl Marx en tant que practica una salvatge economia capitalista. Així és la Xina actual, i així la pateixen els milions de treballadors que no participen en absolut del desenvolupament industrial que ha convertit el país en una potència planetària.
Difícil els resultarà als descontents millorar les seves condicions de vida, com difícil els resultarà desemmascarar de forma fructífera el govern que els explota. De fet, és de comú coneixement que la República Popular de la Xina ostenta una apel·latiu fraudulent, però això no importa als estrats dirigents mundials. Són afers interns, tal com se sol dir. En conseqüència, torçar l’assumpte des de dins pot costar dècades de suor i llàgrimes, de detencions, desaparicions i víctimes mortals.

China se quita la careta a su pesar

La República Popular China está deteniendo a activistas comunistas. Más flagrante contradicción parece imposible. El sistema político y económico que se hace llamar popular, y como a tal se define seguidor del marxismo, actúa como un padre devorando a sus hijos. Fatídico para estos, clarificador al fin, o una vez más, del auténtico carácter del régimen chino.
Al menos doce estudiantes recién licenciados y activistas a favor de los derechos de los trabajadores han desaparecido del mapa. Emitir proclamas en defensa de la clase obrera, promover los sindicatos, está siendo castigado por un partido que se autodenomina comunista. Desde hace décadas, es esta una de las mayores estafas estatales. Un sistema autocrático que reivindica Karl Marx en tanto practica una salvaje economía capitalista. Así es la China actual, y así la padecen los millones de trabajadores que no participan en absoluto del desarrollo industrial que ha convertido el país en una potencia planetaria.
Difícil les resultará a los descontentos mejorar sus condiciones de vida, como difícil les resultará desenmascarar de forma fructífera al gobierno que les explota. De hecho, es de común conocimiento que la República Popular China ostenta un apelativo fraudulento, pero esto no importa en los estratos dirigentes mundiales. Son asuntos internos, tal como suele decirse. En consecuencia, torcer el asunto desde dentro puede costar décadas de sudor y lágrimas, de detenciones, desapariciones y víctimas mortales.

divendres, 9 de novembre de 2018

Por un bocadillo - Per un entrepà


Per un entrepà

Un home catalogat com a persona amb risc d’exclusió social va robar un entrepà en una fleca de Barcelona el mes de març proppassat. Al cap de pocs minuts va ser detingut pels Mossos d’Esquadra, no sabem si després de donar-li temps de gaudir del seu furt. Sigui com sigui, ara està essent jutjat i sembla que les coses continuen pintant malament per a ell. A la Fiscalia li ha disgustat tant la seva acció que demana per a ell ni més ni menys que quatre anys i deu mesos de presó. L’acusat al·lega que ho va fer perquè estava famolenc, però és evident que aquesta circumstància no desperta la misericòrdia dels acusadors.
Un simple entrepà pot portar males conseqüències, mentre que l’associació d’idees condueix a comparar aital fet amb allò de Por un piojo que Luis Coloma va escriure el 1893. Un mer insecte li va reportar a la insignificant Teresa un excel·lent matrimoni, essent així que el ric Condesito només es va fixar en ella al descobrir a la seva mantellina un “feliç poll”, segons descripció del narrador. El que va d’un tros de pa a un insecte, d’una de dissortada a una benaurada oportunitat.
Mentre espera sentència, l’acusat potser cavil·la sobre dos aspectes de l’incident. Si per un entrepà poden caure-li més de quatre anys de presó, quants anys els correspondrien a tots els que han robat per valor de milions d’entrepans i caminen lliures per arreu? I un segon aspecte, plenament pràctic. Si entra a la presó, almenys menjarà cada dia.                                       

Por un bocadillo

Un hombre catalogado como persona con riesgo de exclusión social robó un bocadillo en una panadería de Barcelona el pasado mes de marzo. A los pocos minutos fue detenido por los Mossos d’Esquadra, no sabemos si tras darle tiempo de gozar de su hurto. Sea como fuere, está siendo juzgado y tal parece que las cosas siguen pintando mal para él. A la Fiscalía le ha disgustado tanto su acción que pide para él ni más ni menos que cuatro años y diez meses de cárcel. El acusado alega que lo hizo porque estaba hambriento, pero es evidente que esta circunstancia no despierta la misericordia de los acusadores.
Un simple bocadillo puede acarrear malas consecuencias, en tanto que la asociación de ideas conduce a comparar tal hecho con aquello de Por un piojo que Luis Coloma escribió en 1893. Un mero insecto le reportó a la insignificante Teresa un excelente matrimonio, siendo así que el rico Condesito solo se fijó en ella al descubrir en su mantilla un “feliz piojo”, según descripción del narrador. Lo que va de un pedazo de pan a un insecto, de una desdichada a una bienhadada oportunidad.
Mientras aguarda sentencia, el acusado quizás cavile sobre dos aspectos del incidente. Si por un bocadillo pueden caerle más de cuatro años de cárcel, ¿cuántos años les corresponderían a todos los que han robado por valor de millones de bocadillos y andan libres por ahí? Y un segundo aspecto, plenamente práctico. Si entra en prisión, al menos comerá cada día.

divendres, 2 de novembre de 2018

Mediocridad incluso en el lujo - Mediocritat fins i tot en el luxe


                               
Mediocritat fins i tot en el luxe

A Edimburg es va subhastar una ampolla de whisky del 1986 per 958.000 euros. Han llegit vostès bé la xifra, i va succeir el dia 3 del mes d’octubre proppassat. Antigament la gent rica era més culta, licitava per obres d’art, manuscrits d’autors famosos, peces d’orfebreria. Avui no, avui inverteix en begudes espirituoses. Així doncs, a la casa de subhastes Sotheby’s de Nova York es van adjudicar, el 13 del mateix mes, sengles ampolles de vi del 1945 per 482.490 euros i 429.637 euros respectivament.
Dues preguntes a fer-se. Què té de bonic una ampolla? Que potser els anys transcorreguts l’embelleixen? Tal vegada alguns envasos siguin primorosos, res més. La majoria, comuns. El temps no els fa millors ni pitjors.
Quant al contingut, per exquisit que es vaticini, la seva qualitat resulta erma, atès que els propietaris no tenen pas intenció de tastar-lo. Una ampolla buida perdria tant el líquid físic com el dinerari, ja que s’esfumaria tot el valor tan arbitràriament atorgat. Llavors, si l’exterior no és art i l’interior no es beu, a què ve pagar tant per això? Entre les raons aportades destaca la tan pueril de demostrar en aquestes subhastes el poder econòmic dels licitadors i, al capdavall, de l’adquirent.
Simplicitats i mediocritats també en el luxe, en conjunció amb les immenses simplicitat i mediocritat presents en el dia a dia de la nostra societat.

Mediocridad incluso en el lujo

En Edimburgo se subastó una botella de whisky del 1986 por 958.000 euros. Han leído ustedes bien la cifra, y sucedió el día 3 del pasado mes de octubre. Antaño la gente rica era más culta, pujaba por obras de arte, manuscritos de autores famosos, piezas de orfebrería. Hoy no, hoy invierte en bebidas espirituosas. Así pues, en la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York se adjudicaron, el 13 del mismo mes, sendas botellas de vino del 1945 por 482.490 euros y 429.637 euros respectivamente.
Dos preguntas a hacerse. ¿Qué tiene de bello una botella? ¿Acaso los años transcurridos la hermosean? Tal vez algunos envases sean primorosos, nada más. La mayoría, comunes. El tiempo no los hace mejores ni peores.
En cuanto al contenido, por exquisito que se presienta, su calidad es baldía, puesto que los propietarios no tienen intención de catarlo. Una botella vacía perdería tanto el líquido físico como el dinerario, ya que se esfumaría todo el valor tan arbitrariamente otorgado. Entonces, si el exterior no es arte y el interior no se bebe, ¿a qué viene pagar tanto por ello? Entre las razones aportadas destaca la tan pueril de demostrar en estas subastas el poder económico de los licitadores y, a fin de cuentas, del adquirente.
Simplezas y mediocridades también en el lujo, en conjunción con las inmensas simplicidad y mediocridad presentes en el día a día de nuestra sociedad.

divendres, 26 d’octubre de 2018

Orejeras para los humanos - Orelleres per als humans


                            Orelleres per als humans

Fins ara, les orelleres estaven reservades a les cavalleries, però aviat els éssers humans es podran equiparar als equins. Sabut és que les orelleres són unes peces de cuir que se’ls hi col·loquen als animals de tir per impedir que mirin pels costats. És perquè no s’espantin davant qualsevol incident lateral, perquè no es distreguin, perquè no vegin cap altra cosa que el camí recte pel qual han de marxar. Un adminicle que es preveu també sigui aplicat als oficinistes.
L’estudi de disseny de Panasonic anomenat Future Life Factory està ultimant unes àmplies orelleres amb destinació als caps humans. Les oficines en les quals moltes persones comparteixen espai faciliten la comunicació, les relacions personals, efectes que si bé en sentit ampli poden considerar-se positius en hores de feina entorpeixen la productivitat. En conseqüència, a fi d’evitar distraccions i tertúlies, les previstes orelleres seran grans, contundents. Res de visió perifèrica, tan sols un ordinador enfront en el qual fixar els ulls i la ment. Un ramat de cavalls, bous i d’altres en l’ample camp proveïts d’orelleres; anàlogament, un ramat d’empleats entre les quatre parets de l’oficina. Es tracta de rendir a la feina, encara que sigui a costa d’equiparar bèsties i persones.

 Orejeras para los humanos

Hasta ahora, las orejeras estaban reservadas a las caballerías, pero pronto los seres humanos podrán ser equiparados a los equinos. Sabido es que las orejeras son unas piezas de cuero que se les colocan a los animales de tiro para impedir que vean por los lados. Para que no se asusten ante cualquier incidente lateral, para que no se distraigan, para que no vean otra cosa que el camino recto por el que deben marchar. Un adminículo que se prevé también sea aplicado a los oficinistas.
El estudio de diseño de Panasonic llamado Future Life Factory está ultimando unas amplias orejeras con destino a las cabezas humanas. Las oficinas en las cuales muchas personas comparten espacio facilitan la comunicación, las relaciones personales, efectos que si bien en sentido lato pueden considerarse positivos en horas de trabajo entorpecen la productividad. En consecuencia, a fin de evitar distracciones y tertulias, las previstas orejeras serán grandes, contundentes. Nada de visión periférica, tan solo un ordenador enfrente en el que fijar los ojos y la mente. Una manada de caballos, bueyes y demás en el ancho campo provistos de orejeras; análogamente, una manada de empleados entre las cuatro paredes de la oficina. Se trata de rendir en el trabajo, aunque sea a costa de equiparar bestias y personas.
divendres, 19 d’octubre de 2018

Sembrar la mala semilla - Sembrar la mala llavor


Sembrar la mala llavor

Què s’ensenya als alumnes italians quan s’impedeix que els seus companys immigrants comparteixin amb ells el menjador escolar? Alguns assumiran la xenofòbia durant tota la vida; a d’altres, quan creixin, els resultarà difícil perdonar la conducta dels seus mestres, i la dels seus pares com a consentidors. Mentrestant, al dia d’avui, a Lodi, municipi italià de 45.000 habitants, a l’hora del dinar els escolars autòctons s’asseuen en un menjador i els de fora ho fan en un altre lloc. Els exclosos són principalment africans, i a les seves famílies se’ls exigeix una aportació extra de cinc euros per accedir al menjador escolar. A més pobres, més exigència. La mala llavor presenta, doncs, dues cares. La de la injustícia social i la del racisme, i els fruits a recollir seran sempre malignes.
La imatge dels petits conformant-se amb ingerir un entrepà apartats dels seus condeixebles més afortunats ha provocat, d’altra banda, la reacció de moltes persones de bon cor. Fins a 80.000 euros s’han recollit a fi de sufragar la quota extra tan arbitràriament establerta, de manera que els 180 alumnes afectats podran dinar al costat dels seus condeixebles italians. Una col·lecta que posa de manifest l’existència d’una gran quantitat de persones bondadoses i, com a tals, allunyades de la xenofòbia. Per desgràcia, no sempre són elles les que porten les regnes del poder. Els vots de cert tipus d’electors doten d’autoritat polítics perniciosos, mentre que una altra mena de persones intenten esmenar el mal, sense defallir.
        
                   Sembrar la mala semilla

¿Qué se enseña a los alumnos italianos cuando se impide que sus compañeros inmigrantes compartan con ellos el comedor escolar? Algunos asumirán la xenofobia de por vida; a otros, cuando crezcan, les resultará difícil perdonar la conducta de sus maestros, y la de sus padres como consentidores. Entretanto, al día de hoy, en Lodi, municipio italiano de 45.000 habitantes, a la hora del almuerzo los escolares autóctonos se sientan en un comedor y los de fuera lo hacen en otro lugar. Los excluidos son mayormente africanos, y a sus familias se les exige una aportación extra de cinco euros para acceder a la comida escolar. A más pobres, más exigencia. La mala semilla presenta, pues, dos caras. La de la injusticia social y la del racismo, y los frutos a recoger serán siempre malignos.
La imagen de los pequeños conformándose con ingerir un bocadillo apartados de sus condiscípulos más afortunados ha provocado, por otra parte, la reacción de muchas personas de buen corazón. Hasta 80.000 euros se han recolectado a fin de sufragar la cuota extra tan arbitrariamente establecida, de forma que los 180 alumnos afectados podrán comer junto a sus condiscípulos italianos. Una colecta que pone de manifiesto la existencia de una gran cantidad de personas bondadosas y, como tales, alejadas de la xenofobia. Por desgracia, no siempre son ellas las que llevan las riendas del poder. Los votos de cierto tipo de electores dotan de autoridad a políticos perniciosos, mientras que otra clase de personas intentan enmendar el mal, sin desfallecer.dissabte, 13 d’octubre de 2018

Debería enseñarse en la escuela -S’hauria d’ensenyar a l’escola


                                    

S’hauria d’ensenyar a l’escola

Un home va patir un infart en ple carrer amb la bona fortuna que un estudiant de medicina passés pel seu costat. Va succeir fa uns dies, i el boca a boca i un massatge al tòrax li van salvar la vida. En cas de no haver concorregut tan feliç circumstància, és probable que l’interfecte hagués mort. Quantes de les persones circumdants haurien sabut practicar aquells primers auxilis? Que potser, en general, hem après a fer-ho?
A l’escola se’ns ha ensenyat a llegir i escriure, a sumar, restar, multiplicar i dividir, a utilitzar l’ordinador, a pensar sobre diverses matèries, a conèixer el passat i el present, però la cura de la salut no forma part del currículum. Portant a col·lació el mencionat episodi de l’infart, ¡que tranquil·litzador hauria estat que cadascun dels vianants hagués pogut actuar com ho va fer el futur metge!...
És qüestió de tenir en compte les prioritats. Entre elles, valgui considerar així mateix la de conèixer com funcionen els extintors d’incendis. Preguntem-nos, quantes persones sabrien com utilitzar-los en cas de necessitat? Que a molts edificis de veïns n’hi hagi penjat un a la paret de cada dos replans, ¿garanteix que serveixin per a alguna cosa quan la majoria de veïns, per no dir cap, no té ni idea de com manejar-los?
Quin desastre!... Tant de bo que a partir del pròxim curs els escolars adquirissin coneixements tan indispensables com els esmentats.

Debería enseñarse en la escuela

Un hombre sufrió un infarto en plena calle con la buena fortuna de que un estudiante de medicina pasara por allí. Sucedió hace unos días, y el boca a boca y un masaje en el tórax le salvaron la vida. De no haber concurrido tan feliz circunstancia, es probable que el interfecto hubiera fallecido. ¿Cuántas de las personas circundantes habrían sabido practicar aquellos primeros auxilios? ¿Acaso, en general, hemos aprendido a hacerlo?
En la escuela se nos ha enseñado a leer y escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir, a utilizar el ordenador, a pensar sobre diversas materias, a conocer el pasado y el presente, pero el cuidado de la salud no forma parte del currículo. Trayendo a colación el citado episodio del infarto, ¡cuán tranquilizador hubiera sido que cada uno de los viandantes hubiera podido actuar como lo hizo el futuro médico!...
Es cuestión de tener en cuenta las prioridades. Entre ellas, valga considerar asimismo la de conocer cómo funcionan los extintores de incendios. Preguntémonos, ¿cuántas personas sabrían cómo usarlos en caso de necesidad? Que en muchos edificios de vecinos haya colgado uno en la pared de cada dos rellanos, ¿garantiza que sirvan para algo cuando la mayoría de vecinos, por no decir ninguno, no tiene ni idea de cómo manejarlos?
¡Qué desastre!... Ojalá que a partir del próximo curso los escolares adquirieran conocimientos tan indispensables como los mencionados.


divendres, 5 d’octubre de 2018

El acomodado Carlos Solchaga - El benestant Carlos Solchaga


                   El benestant Carlos Solchaga

L’ex doblement ministre, en els dos governs de Felipe González de 1982 a 1993, Carlos Solchaga considera que els pensionistes no es mereixen el que cobren cada mes. Segons ell, cap no ha pagat ni la meitat del que percep. Per tant, res de tornar a la revalorització de les pensions segons l’IPC.
Dues observacions al respecte. Primera.  El forçosament intel·ligent Solchaga, ja que no s’és ministre d’Indústria i Energia, Economia i Hisenda sense tenir un mínim talent, s’expressa com si la renda que els pensionistes ingressen cada mes quedés captiva en un cofre. Com si no consumissin, paguessin amb això l’IVA inclòs a cada producte o servei, no formessin part de l’engranatge econòmic del país. A més a més, fa cas omís que en la declaració de la renda abonen l’IRPF d’unes quantitats que procedeixen de salaris pels quals ja van pagar a Hisenda. El senyor exministre no aprova l’examen.
Segona. Si actualment Solchaga retreu als pensionistes que cobrin en excés, què passarà en el futur -en boca d’un altre ministre de la seva mateixa traça, és obvi, ja que ningú no viu eternament, - respecte als cotitzant actuals? Quan el 91% de l’ocupació és de caràcter temporal, quan aquest estiu un 21% dels contractes laborals han estat per a menys d’una setmana, quan la gran majoria dels salaris no treuen de la precarietat els treballadors resultarà que aquests pensionistes no hauran pagat ja no la meitat sinó ni la quarta part del que percebin. De ser així, seria culpa d’ells l’haver estat explotats com a treballadors fins al punt de cotitzar quantitats misèrrimes a la Seguretat Social? Caldria deixar-los morir d’inanició?
Els tan ben acomodats com Carlos Solchaga farien bé de gaudir del seu benestar sense obrir la boca.

El acomodado Carlos Solchaga

El ex doblemente ministro, en los dos gobiernos de Felipe González de 1982 a 1993, Carlos Solchaga considera que los pensionistas no se merecen lo que cobran cada mes. Según él, ninguno ha pagado ni la mitad de lo que percibe. Por lo tanto, nada de volver a la revalorización de las pensiones según el IPC.
Dos observaciones al respecto. Primera.  El forzosamente inteligente Solchaga, dado que no se es ministro de Industria y Energía, Economía y Hacienda sin poseer un mínimo talento, se expresa como si la renta que los pensionistas ingresan cada mes quedara cautiva en un cofre. Como si no consumieran, pagaran con ello el IVA incluido en cada producto o servicio, no formaran parte del engranaje económico del país. Además, hace caso omiso de que en la declaración de la renta abonan el IRPF de unas cantidades que proceden de salarios por los que ya pagaron a Hacienda. El señor ex ministro no aprueba el examen.
Segunda. Si actualmente Solchaga reprocha a los pensionistas que cobren en exceso, ¿qué ocurrirá en el futuro -en boca de otro ministro de su misma traza, es obvio, ya que nadie vive eternamente, - respecto a los cotizantes actuales? Cuando el 91% de la ocupación es de carácter temporal, cuando este verano un 21% de los contratos laborales han sido para menos de una semana, cuando la gran mayoría de los salarios no sacan de la precariedad a los trabajadores resultará que estos pensionistas no habrán pagado ya no la mitad sino ni la cuarta parte de lo que perciban. De ser así, ¿sería culpa de ellos el haber sido explotados como trabajadores hasta el punto de cotizar cantidades misérrimas a la Seguridad Social? ¿Habría que dejarlos morir de inanición?
Los tan bien acomodados como Carlos Solchaga harían bien en disfrutar de su bienestar sin abrir la boca.


divendres, 28 de setembre de 2018

400 médicos entre 250.000 - 400 metges entre 250.000


                  400 metges entre 250.000

Aquest és el percentatge de metges espanyols col·legiats, un 0,16%, que fins ara han signat una carta oberta dirigida a la ministra de Sanitat. Subscriuen la petició llançada per l’Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas encaminada a proscriure pràctiques mèdiques com ara l’homeopatia. Sorprèn aquesta rancúnia contra la doctrina mèdica del doctor alemany Samuel Hahnemann, la qual des del 1796 afirma que una substància que causa els símptomes d’una malaltia en persones sanes curarà el similar en persones malaltes.
La seva eficàcia s’ha vingut demostrant des de fa més de dos segles, malgrat que hi hagi metges al·lopàtics que mantenen una “malaltissa” fixació en contra. A França, la mateixa Seguretat Social admet les fórmules homeopàtiques; aquí, periòdicament s’eleven clamors en contra de la seva existència. Quan exhibeixen dissortades conductes de malalts que han mort per rebutjar els tractaments que requerien i entregar-se a l’homeopatia, equivoquen sens dubte la seva denúncia. Cap metge homeòpata, i cap pacient assenyat, pretén mai que l’homeopatia curi un càncer, una cardiopatia, una pneumònia. En canvi, sí que ha demostrat la seva eficàcia en patologies com ara l’asma, en diverses al·lèrgies, en dermatologies persistents, en l’insomni. 
Per què aquest cec i incessant combat contra aquest tipus de medicina? Potser sigui perquè la farmàcia homeopàtica és massa barata, potser perquè resta volum al despatx de medicaments convencionals.
 Que deixin en pau els metges titulats que exerceixen l’homeopatia, que s’eduqui als pacients perquè no s’obstinin en medicines alternatives en els casos en què no són vàlides. Que l’honestedat sigui la que prevalgui.

        
400 médicos entre 250.000

Este es el porcentaje de médicos españoles colegiados, un 0,16%, que hasta ahora han firmado una carta abierta dirigida a la ministra de Sanidad. Suscriben la petición lanzada por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas encaminada a proscribir prácticas médicas como la homeopatía. Sorprende este encono contra la doctrina médica del doctor alemán Samuel Hahnemann, la cual desde 1796 sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas.
Su eficacia ha venido demostrándose desde hace más de dos siglos, pese a que haya médicos alopáticos que mantienen una “enfermiza” fijación en contra. En Francia, la propia Seguridad Social admite las fórmulas homeopáticas; aquí, periódicamente se elevan clamores en contra de su existencia. Cuando exhiben desdichadas conductas de enfermos que han fallecido por rechazar los tratamientos que requerían y entregarse a la homeopatía, equivocan sin duda su denuncia. Ningún médico homeópata, y ningún paciente en sus cabales, pretende jamás que la homeopatía cure un cáncer, una cardiopatía, una neumonía. En cambio, sí ha demostrado su eficacia en patologías como el asma, en diversas alergias, en dermatologías persistentes, en el insomnio.  
¿Por qué este ciego e incesante combate contra tal tipo de medicina? Acaso sea porque la farmacia homeopática es demasiado barata, porque resta volumen al despacho de medicamentos convencionales.
Que dejen en paz a los médicos titulados que ejercen la homeopatía, que se eduque a los pacientes para que no se obstinen en medicinas alternativas en los casos en que no son válidas. Que la honestidad sea la que prevalezca.


divendres, 21 de setembre de 2018

San Suu Kyi cambia de chaqueta - San Suu Kyi canvia de camisa


                   San Suu Kyi canvia de camisa

La que va ser activista per a la democràcia a Birmània, va patir arrest domiciliari i va obtenir el Premi Nobel de la Pau el 1991, ha canviat dissortadament de camisa. Des que el 2015 va passar a formar part del govern militar birmà, ja no és la mateixa persona.
L’última notícia és que ha avalat la condemna a set anys de presó d’un comentarista polític que la va criticar a Facebook. Intocable actualment la mateixa que va ser perseguida. També deplorable la seva justificació de que dos periodistes hagin estat empresonats per haver investigat la persecució i matança de que són objecte els rohingyas. Una minoria musulmana que està essent víctima, segons l’ONU, de neteja ètnica i designi genocida per part de l’exèrcit birmà, essent Suu Kyi Consellera d’Estat i sense que ho hagi qüestionat, i encara menys, impedit.
Una dona que havia lluitat per la democràcia i els drets humans, ha consentit que 700.000 rohingyas hagin hagut de fugir a Bangla Desh. Allà malviuen en camps de refugiats en els quals hi ha escassetat d’aigua potable, de menjar, d’higiene. Creuen la frontera abandonant llurs cases destruïdes i es converteixen en apàtrides.
Què se n’ha fet de la Premi Nobel de la Pau? Es vesteix amb una altra camisa, ha mudat de pell com els rèptils, i ja són moltes les veus internacionals que suggereixen que li sigui retirat el Premi.
De fet, potser el Nobel de la Pau només hauria de ser atorgat en qualitat de pòstum.

San Suu Kyi cambia de chaqueta

La que fue activista para la democracia en Birmania, padeció arresto domiciliario y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1991, ha cambiado desdichadamente de chaqueta. Desde que en 2015 pasó a formar parte del gobierno militar birmano, ya no es la misma persona.
La última noticia es que ha avalado la condena a siete años de cárcel de un comentarista político que la criticó en Facebook. Intocable actualmente la misma que fue perseguida. También deplorable tu justificación de que dos periodistas hayan sido encarcelados por haber investigado la persecución y matanza de que son objeto los rohingyas. Una minoría musulmana que está siendo víctima, según la ONU, de limpieza étnica i designio genocida por parte del ejército birmano, siendo Suu Kyi Consejera de Estado y sin que lo haya cuestionado, y aún menos, impedido.
Una mujer que había luchado por la democracia y los derechos humanos, ha consentido que 700.000 rohingyas hayan tenido que huir a Bangla Desh. Allí malviven en campos de refugiados en los que hay escasez de agua potable, de comida, de higiene. Cruzan la frontera abandonando sus casas destruidas y se convierten en apátridas.
¿Qué se ha hecho de la Premio Nobel de la Paz? Se viste con otra chaqueta, ha mudado de piel como los reptiles, y ya son muchas las voces internacionales que sugieren que le sea retirado el Premio.
De hecho, quizás el Nobel de la Paz solo debería ser otorgado en calidad de póstumo.

divendres, 14 de setembre de 2018

Pisos como los soviéticos - Pisos com els soviètics


                                    Pisos com els soviètics

El capitalisme està imitant els pisos soviètics. A semblança del que succeïa a l’URSS a mitjans del segle XX, aquí i ara hi ha a Barcelona un edifici que conté habitacles de 2m per 1,20m, amb un lavabo a compartir juntament amb un microones i amb accés a wifi. Aquests dos estris marquen una diferència, tecnològica. Fora d’això, els russos soviètics ja van inventar com aconseguir que la gent no dormís al carrer.
Els deien kommunalka, i eren blocs amb apartaments familiars d’una sola habitació. Els parents, en general nombrosos, menjaven i dormien en comú, i copulaven a estones, potser en presència dels altres. Com a l’actual edifici barceloní esmentat, els apartaments compartien el lavabo i la cuina, ara microones. Per desgràcia, mancaven de wifi.
Extraordinari que després de glorificar el capitalisme com a un sistema molt superior en benestar al comunisme, es caigui en idèntica misèria que la soviètica.    

Pisos como los soviéticos

El capitalismo está imitando los pisos soviéticos. A semejanza de lo que ocurría en la URSS a mediados del siglo XX, aquí y ahora hay en Barcelona un edificio que contiene habitáculos de 2m por 1,20m, con un aseo a compartir junto con un microondas y con acceso a wifi. Estos dos utensilios marcan una diferencia, tecnológica. Por lo demás, los rusos soviéticos ya inventaron cómo conseguir que la gente no durmiera en la calle.
Los llamaban kommunalka, y eran bloques con apartamentos familiares de una sola habitación. Los parientes, por lo general numerosos, comían y dormían en común, y copulaban a ratos, quizás en presencia de los demás. Como en el actual edificio barcelonés mencionado, los apartamentos compartían el aseo y la cocina, ahora microondas. Por desgracia, carecían de wifi.
Extraordinario que después de glorificar el capitalismo como un sistema muy superior en bienestar al comunismo, se caiga en idéntica miseria que la soviética.

divendres, 7 de setembre de 2018

Venta de armas y eufemismos - Venda d’armes i eufemismes


Venda d’armes i eufemismes

No cal felicitar-se per l’anunciat bloqueig en la venda d’armes espanyoles. Ho ha garantit la secretària d’Estat de Comerç al reunir-se amb representants de les ONG que reclamen al govern que no exporti armament utilitzable en accions que vulnerin els drets humans. Oxfam Intermón, Amnistia Internacional, Greenpeace i FundiPau demanden en especial que no es proveeixi Israel i Aràbia Saudita, incriminats en atacs contra la població civil. Examinat l’anunci, l’ànima ens cau als peus. Que potser existeix alguna acció armada que no vulneri els drets humans? Hi ha alguna guerra actual que no afecti plenament la població civil? És possible controlar que les armes no siguin utilitzades contra els civils? Eufemismes, només eufemismes.
Espanya és el setè exportador mundial d’armes, amb un volum dinerari de 4.000 milions d’euros el 2017. Ocupa el lloc 30 en la població mundial i el 51 en extensió, però li correspon el lloc 7 en el sagnant negoci de l’armament.
Innegables bones intencions a la campanya Armas Sota Control llançada per les esmentades ONG, tant com en les 100.000 firmes obtingudes per exigir el Govern que cessi les vendes a Israel a fi de frenar els excessos a Palestina, i a l’Aràbia Saudita, en el mateix sentit respecte del Iemen. Pedaços, només pedaços. Per desgràcia, això que es denomina la Cultura de Pau continua essent mer anhel, mera esperança en un remot món millor. Tot i que el rebuig de la guerra no deixa de  créixer,  encara som pocs.

Venta de armas y eufemismos

No cabe felicitarse por el anunciado bloqueo en la venta de armas españolas. Lo ha garantizado la secretaria de Estado de Comercio al reunirse con representantes de las ONG que reclaman al gobierno que no exporte armamento utilizable en acciones que vulneren los derechos humanos. Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, Greenpeace y FundiPau demandan en especial que no se provea a Israel y Arabia Saudita, incriminados en ataques contra la población civil. Examinado el anuncio, el alma se nos cae a los pies. ¿Acaso existe alguna acción armada que no vulnere los derechos humanos? ¿Hay alguna guerra actual que no afecte plenamente a la población civil? ¿Es posible controlar que las armas no sean utilizadas contra los civiles? Eufemismos, solo eufemismos.
España es el séptimo exportador mundial de armas, con un volumen dinerario de 4.000 millones de euros en 2017. Ocupa el lugar 30 en la población mundial y el 51 en extensión, pero le corresponde el lugar 7 en el sangriento negocio de las armas.
Innegables buenas intenciones en la campaña Armas Bajo Control emprendida por las citadas ONG, tanto como en las 100.000 firmas obtenidas para exigir al Gobierno que cese las ventas a Israel a fin de frenar los excesos en Palestina, y a Arabia Saudita, en el mismo sentido respecto del Yemen. Parches, solo parches. Por desgracia, eso que se denomina la Cultura de Paz continúa siendo mero anhelo, mera esperanza en un remoto mundo mejor. Pese a que el repudio de la guerra no cesa de crecer, todavía somos pocos.


dissabte, 1 de setembre de 2018

Europeos debiluchos - Europeus figaflors


                                                Europeus figaflors

Sorprenents els efectes que s’atribueixen al fet que dos dies a l’any es dormi una hora més o una hora menys. Ve a tomb esmentar-ho quan a la Unió Europea es posarà fi als bianuals canvis d’horari. Ho desitgen el 84% dels ciutadans que han contestat una enquesta, i així es farà, com correspon. Si no, per a què preguntar?
Ara caldrà decidir si l’horari permanent serà l’actual d’estiu o el d’hivern. Cadascun té els seus avantatges i els seus inconvenients, i posats a qüestionar-los, per què no retrocedir i recuperar l’horari solar? Despertar-nos com el gall i anar-nos-en a dormir com les gallines.
Especulacions a part, sí que sonen a exageració el cúmul de repercussions negatives en el cos humà atribuïdes al susdit canvi horari. En concret, els experts sostenen que avançar el rellotge una hora provoca alteracions en el son, pertorba l’estat d’ànim i fins i tot pot causar molèsties digestives. Tan sols el mateix dia del canvi o durant un temps? Segons sembla, aitals trastorns poden prolongar-se més de vint-i-quatre hores, que de fet són les úniques que es veuen alterades.
De quina pasta estan fets els individus europeus? Tova, sens dubte, quan tan petit i puntual canvi els afecta tan extremadament. Recorrent quilòmetres per omplir un càntir d’aigua, dormint en cabanes a ple hivern i en plena canícula, treballant a les mines haurien de veure’s. Mol·lície i extrema comoditat és el que tenim a Europa. Figaflors i rondinaires és el que som.

Europeos debiluchos

Sorprendentes los efectos que se atribuyen al hecho de que dos días al año se duerma una hora más o una hora menos. Viene a cuento mencionarlo cuando en la Unión Europea se pondrá fin a los bianuales cambios de horario. Lo desean el 84% de los ciudadanos que han contestado a una encuesta, y así se hará, como corresponde. Si no, ¿para qué preguntar?
Ahora habrá que decidir si el horario permanente será el actual de verano o el de invierno. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y puestos a cuestionarlos, ¿por qué no retroceder y recuperar el horario solar? Despertarnos como el gallo e irnos a dormir como las gallinas.
Especulaciones aparte, sí que suenan a exageración el cúmulo de repercusiones negativas en el cuerpo humano atribuidas al susodicho cambio horario. En concreto, los expertos sostienen que avanzar el reloj una hora provoca alteraciones en el sueño, perturba el estado de ánimo e incluso puede causar molestias digestivas. ¿Tan solo el mismo día del cambio o durante un tiempo? Según parece, tales trastornos pueden prolongarse más de veinticuatro horas, que de hecho son las únicas que se ven alteradas.
¿De qué pasta están hechos los individuos europeos? Blanda, sin duda, cuando tan pequeño y puntual cambio les afecta tan extremadamente. Recorriendo kilómetros para llenar un cántaro de agua, durmiendo en cabañas en pleno invierno y en plena canícula, trabajando en las minas tendrían que verse. Molicie y extrema comodidad es lo que tenemos en Europa. Debiluchos y quejicas es lo que somos.


divendres, 24 d’agost de 2018

El diseño de los autobuses - El disseny dels autobusos


El disseny dels autobusos

Barcelona disposa d’uns autobusos peculiars, tan peculiars que, amb una mica de sort, seran els únics al món. El sòl dels tramvies és pla; el dels trens, també; el dels avions, els autocars, no així el de la major part d’autobusos barcelonins.
Saludes el conductor, passes la targeta per la màquina i tires cap endavant a la recerca de seient. Llavors, hala, a escalar!... Com a mínim un esglaó, encara que el més corrent són dos. Fins i tot tres, sí, tres. A més a més, absència d’agafadors. Als nens i nenes els sembla divertit; la resta de passatgers, la gent gran en primer terme, ho jutgen abominable. Equilibris per pujar, equilibris per baixar.
Qui haurà dissenyat aitals nyaps? Qui els haurà fabricat? Qui els ha comprat? Tal cúmul de decisions estúpides no sembla possible, tot i això, ho ha estat. TMB, l’Ajuntament han donat el vistiplau a aquests autobusos i els han posat en circulació. Que potser no hi havia altres models a escollir, per què han hagut de ser aquests, per què s’ha beneït un pèssim disseny?
Existeixen motius espuris o simplement es deu a allò que una persona amb intel·ligència normal va comentar? “És que ells no van mai en autobús”.                       

 El diseño de los autobuses

Barcelona dispone de unos autobuses peculiares, tan peculiares que, con suerte, serán los únicos en el mundo. El piso de los tranvías es llano; el de los trenes, también; el de los aviones, los autocares, no así el de la mayor parte de autobuses barceloneses.
Saludas al conductor, pasas la tarjeta por la máquina y echas hacia adelante en busca de asiento. Entonces, ¡hala, a escalar!... Como mínimo un escalón, aunque lo más corriente son dos. Incluso tres, sí, tres. Por añadidura, ausencia de agarraderos. A los niños y niñas les parece divertido; al resto de pasajeros, la gente mayor en primer término, lo juzgan abominable. Equilibrios para subir, equilibrios para bajar.
¿Quién habrá diseñado tales bodrios? ¿Quién los habrá fabricado? ¿Quién los ha comprado? Tal cúmulo de decisiones estúpidas no parece posible, sin embargo, lo ha sido. TMB, el Ayuntamiento han dado el visto bueno a estos autobuses y los han puesto en circulación. ¿Acaso no había otros modelos a elegir, por qué han tenido que ser estos, por qué se ha bendecido un diseño infumable?
¿Existen motivos espurios o simplemente se debe a lo que una persona con inteligencia normal comentó? “Es que ellos nunca van en autobús”.


divendres, 17 d’agost de 2018

El poder de decisión - El poder de decisió


El poder de decisió

Un erudit del qual ara no recordo el nom va afirmar que la llibertat d’una persona es mesura pel seu poder de decisió.
Els emperadors no decidien sobre la seva pròpia mort, però sí sobre la vida i la mort dels altres. Eren els més lliures de l’imperi. Només Déu estava per sobre del seu poder. Als reis absolutistes se’ls atorgava una potestat semblant, fins que els parlaments vingueren a llimar-se-la. Actualment són els adinerats els que gaudeixen de més possibilitats per determinar què és de la seva pròpia vida i la de les persones que en depenen. I són els organismes polítics que els representen els que decideixen sobre les condicions de vida de la gent en general. Diversos són els col·lectius que es troben subjectes a les decisions dels poderosos, i entre ells, un dels més dissortats és el col·lectiu d’emigrants.
Ni llibertat per viure en bones condicions al país on van néixer, ni llibertat per desplaçar-se, instal·lar-se en un altre lloc, refugiar-se. En cap moment tenen possibilitat d’elecció. Si fugen per mar, aquest pot engolir-los, ho farà si altres persones no corren a ajudar-los. Dependran llavors de la bona voluntat dels seus salvadors, de que el vaixell que els ha deslliurat de la mort trobi un port on desembarcar-los. Poders llunyans, suprems, determinaran que se’n fa d’ells. Uns governs els repudiaran, d’altres els acolliran al seu albir.
El col·lectiu de miserables sense el més mínim poder serà tractat com a simple mercaderia. Aquí et vull, allà no. I si et vull, a veure on et col·loco. Emigrants, refugiats, esclaus.                                

El poder de decisión

Un erudito del cual ahora no recuerdo el nombre afirmó que la libertad de una persona se mide por su poder de decisión.
Los emperadores no decidían sobre su propia muerte, pero sí sobre la vida y la muerte de los demás. Eran los más libre del imperio. Solo Dios estaba por encima de su poder. A los monarcas absolutistas se les otorgaba una potestad semejante, hasta que los parlamentos vinieron a limársela. Actualmente son los adinerados los que gozan de mayores posibilidades para determinar qué es de su propia vida y la de las personas que dependen de ellos. Y son los organismos políticos que los representan los que deciden sobre las condiciones de vida de la gente en general. Diversos son los colectivos que se encuentran sujetos a las decisiones de los poderosos, y entre ellos, uno de los más desdichados es el colectivo de emigrantes.
Ni libertad para vivir en buenas condiciones en el país donde nacieron, ni libertad para desplazarse, instalarse en otro lugar, refugiarse. En momento alguno tienen posibilidad de elección. Si huyen por mar, este puede engullirles, lo hará si otras personas no acuden en su ayuda. Dependerán entonces de la buena voluntad de sus salvadores, de que el barco que les ha librado de la muerte halle un puerto dónde desembarcarlos. Poderes lejanos, supremos, determinarán qué se hace con ellos. Unos gobiernos los repudiarán, otros los acogerán a su albedrío.
El colectivo de miserables sin el más mínimo poder será tratado como mera mercancía. Aquí te quiero, allí no. Y si te quiero, a ver dónde te coloco. Emigrantes, refugiados, esclavos.


divendres, 10 d’agost de 2018

Merecen morir de calor - Mereixen morir de calor                      Mereixen morir de calor

Obstinats en negar el canvi climàtic, anteposant els beneficis econòmics a l’evidència, espècimens com Trump i els seus sequaços estan alimentant l’escalfament del planeta com si això no anés amb ells. Seguint amb les energies fòssils en lloc de renovables, és aquesta gent la que condueix a haver de suportar un estiu abrasador, amb temperatures tan altes que provoquen com mai sequeres, incendis, inundacions o morts per cops de calor. Ho constaten els observatoris meteorològics, les notícies d’aquí i allà informen de 80 morts al Japó o 70 al Canadà, dels incendis més colossals de la història de Califòrnia, de fenòmens desconeguts fins ara com el groguejar de la gespa als jardins de Londres.
A Espanya, l’onada de calor ha deixat 9 morts, persones de diverses edats però de condicions similars. Classe modesta, algunes d’elles inclús pobres sense sostre. I sense arribar a finar, problemes respiratoris entre altres efectes negatius.
Un escenari que porta a la conclusió de que la vida, una vegada més, és summament injusta, donat que condemna a la mort o la malaltia als qui no tenen poder de decisió quan són els que sí que en tenen els que mereixen morir de calor.
Endemés, també són responsables de despertar tan reprovable sentiment en ànimes pures que no havien experimentat mai una semblant rancúnia.          

                   Merecen morir de calor

Empecinados en negar el cambio climático, anteponiendo los beneficios económicos a la evidencia, especímenes como Trump y sus secuaces están alimentando el calentamiento del planeta como si eso no fuera con ellos. Siguiendo con las energías fósiles en lugar de renovables, es esta gente la que conduce a tener que soportar un verano abrasador, con temperaturas tan altas que provocan como nunca sequías, incendios, inundaciones o fallecimientos por golpes de calor. Lo constatan los observatorios meteorológicos, las noticias de aquí y allá informan de 80 muertes en Japón o 70 en Canadá, de los incendios más colosales de la historia de California, de fenómenos desconocidos hasta ahora como el amarillear del césped en los jardines de Londres.
En España, la ola de calor ha dejado 9 muertos, personas de diversas edades pero de condiciones análogas. Clase modesta, algunas de ellas incluso pobres sin techo. Y sin llegar a fenecer, problemas respiratorios entre otros efectos negativos.
Un escenario que lleva a la conclusión de que la vida, una vez más, es sumamente injusta, ya que condena a la muerte o la enfermedad a quienes no tienen poder de decisión cuando son los que sí lo tienen los que merecen morir de calor.
Por añadidura, también son responsables de despertar tan reprobable sentimiento en almas puras que jamás habían experimentado semejante rencor.