dijous, 17 de febrer de 2011

Els contraris a l’homeopatia (Más abajo, Los contrarios a la homeopatía)

Fa uns dies, vam poder veure a TV3 com uns joves aplegats a un carrer de Barcelona feien saber llur opinió en contra dels tractaments homeopàtics. Per demostrar que aquesta medicació no serveix per a res, cadascun es va empassar un munt de boles que tenien a les mans i que suposadament havien de servir contra l’insomni. “Ni tan sols un badall”, van proclamar.

Esclar que no. Amb això van demostrar la seva ignorància al respecte, ja que a l’homeopatia, són les dosis mínimes les que actuen. També van fer servir l’argument de que resulta cara, quan un tub amb boletes serveix per moltes setmanes i fins i tot, mesos. Per altra banda, es van basar en que amb les proves científiques comunes a la medicina al·lòpata no es demostra la seva eficàcia. I això també és molt comú al racionalisme cartesià; només es pot creure en allò que és científicament demostrable, tot i que ho tinguem davant dels ulls. A l’Edat Mitjana no en sabien de microbis, però hi eren.

I ja per acabar, per què aquestes campanyes redundants contra l’homeopatia? Qui no la vulgui utilitzar que no ho faci. És cosa dels laboratoris farmacèutics, com diria la germana Teresa Forcades?

Los contrarios a la Homeopatía

Días atrás pudimos ver en TV3 cómo unos jóvenes reunidos en una calle de Barcelona nos hacían saber su opinión en contrra de los tratamientos homeopàticos. Para demostrar que esta medicina no sirve para nada, cada uno de ellos se tragó un montón de bolas que tenían en la mano y que supuestamente debían servir contra el insomnio. “Ni siquiera un bostezo”, proclamaron.

Naturalmente que no. Eso demostró su ignorancia al respecto, ya que en la homeopatía son las dosis pequeñas las que actúan. También usaron el argumento de que resulta cara, cuando un tubo de bolitas sirve para muchas semanas, incluso meses. Por lo demás, se basaron en que con las pruebas científicas comunes a la medicina alópata no se demuestra su eficacia. Y eso también és común al racionalismo cartesiano; sólo se puede creer en aquello que es científicamente demostrable, aunque lo tengamos delante de los ojos. En la Edad Media no se sabía de microbios, pero allí estaban.

Y para terminar, ¿por qué estas campañas redundantes contra la homeopatía? Quién no quiera utilizarla que no lo haga. ¿Es cosa de los laboratorios farmacéuticos, como diría la hermana Teresa Forcades?