dilluns, 29 d’abril de 2013Més incultes que Franco

Vet aquí que aquest govern espanyol ver a ser més inculte que els governs de Franco. És conegut el menyspreu franquista vers la cultura. Al dictador mai no se’l va veure assistir a una representació teatral o a un concert. Ell i la seva muller només feien acte de presencia a les corrides de toros o als partits de futbol. Ara, varies dècades després de la seva mort, successors seus exhibeixen el mateix tarannà pel que fa a l’activitat cultural. Sense sentir-se incòmodes, graven el sector cultural amb un 21% d’IVA i col·loquen a artistes i empresaris en una situació de precarietat. En canvi, el toreig només paga un 4% d’IVA. Queda clar, doncs, quin tipus de “cultura” protegeixen els nostres mandataris.
Per altra banda, s’ha comprovat que aquesta pujada de l’IVA no ha servit per recaptar més impostos, tal com van dir que pretenien, sinó al contrari, degut al descens d’espectadors als cines, teatres, etc. Però no obstant aquest evidència, el govern no ha fet cap pas enrere. Front aital actitud, val a dubtar que el seu objectiu fos exactament el de recaptar més diners. Potser el que realment es vol es perjudicar la cultura, considerada font de crítica i de pensament lliure.

Más incultos de Franco
                Hete aquí que este gobierno español viene a ser más inculto que los gobiernos de Franco. Conocido es el menosprecio franquista hacia la cultura. Al dictador nunca se le vio assistir a una representación teatral o a un concierto. Él y su mujer solo hacían acto de presencia en las corrides de toros o en los partidos de fútbol. Actualmente, dècades después de su muerte, sucesores suyos exhiben idéntico talante respecto de la actividad cultural. Sin el menor reparo, gravan el sector cultural con un 21% de IVA y colocan a artistes y empresarios en una precaria situación. En cambio, el toreo solo paga un 4% de IVA. Queda claro, pues, que tipo de “cultura” protegen nuestros mandatarios.
                Por otro lado, se ha comprobado que esta subida del IVA no ha servido para recaudar más impuestos, tal como dijeron se pretendía, sino al contrario, debido al descenso de espectadores en cines, teatros, etc. Pero no obstante tal evidencia, el gobierno no ha hecho ningún paso atrás. Ante tal actitud, cabe dudar de que su objetivo fuera exactamente el de recaudar más dinero. Quizás lo que realmente se quiere es perjudicar la cultura, considerada fuente de crítica y de pensamiento libre.