divendres, 12 de juny de 2015

La Banca ens furta milions d’euros

Segons la majoria dels càlculs, el rescat de la banca espanyola s’ha elevat a més de 100.000 milions d’euros, dels quals només se’n recuperaran una quarta part. Aquest any, però, els guanys dels bancs s’han disparat, convertint la banca espanyola en la més rentable d’Europa. En opinió d’Expansión, aquest 2015 els beneficis augmentaran fins a un 42%. Una pregunta a fer-se és: per què no paguen el que deuen?
La més recent vergonya la protagonitza el BBVA amb la seva compra de Catalunya Banc. La gran entitat financera ha tingut sort. El rescat de la petita li va costar a l’erari públic, als contribuents, 12.000 milions d’euros, i la gran l’ha comprada per només 600 milions. Negoci rodó. Amb tot, el negoci encara ha de ser més voluminós. Cal desprendre’s de personal i de locals. Tancament de 400 oficines i pèrdua de 2.000 llocs de  treball. El més “graciós” és que aquests 2.000 despatxats van contribuir, com tota la gent corrent, al salvament financer.
Per a qui governa el govern? Qui mana en aquest país?


La Banca nos hurta millones de euros

Según la mayoría de cálculos, el rescate de la banca española se ha elevado a más de 100.000 millones de euros, de los cuales sólo se  recuperarán una cuarta parte. Este año, sin embargo, las ganancias de los bancos se han disparado, convirtiendo la banca española en la más rentable de Europa. En opinión de Expansión, este 2015 los beneficios aumentarán hasta un 42%. Una pregunta a hacerse es: ¿por qué no pagan lo que deben?
La más reciente vergüenza la protagoniza el BBVA con su compra de Catalunya Banc. La gran entidad financiera ha tenido suerte. El rescate de la pequeña costó al erario público, a los contribuyentes, 12.000 millones de euro, y la grande la ha comprado por sólo 600 millones. Negocio redondo. No obstante, el negocio todavía ha de ser más voluminoso. Hay que desprenderse de personal y de locales. Cierre de 400 oficinas y pérdida de 2.000 puestos de trabajo. Lo más chusco es que estos 2.000 despedidos contribuyeron, como toda la gente corriente, al salvamento financiero.

¿Para quién gobierna el gobierno? ¿Quién manda en este país?