divendres, 20 de novembre de 2015

                  Podria ser bo però és dolent

Pronostiquen des de la Universitat d’Oxford, al Regne Unit, que en vint anys desapareixeran ni més ni menys que el 47% dels llocs de treball. En realitat, no desapareixeran sinó que seran ocupats per robots o ordinadors. Si cerquem un botó de mostra, veurem que succeirà aquí mateix quan l’Institut Nacional d’Estadística deixi de contractar enquestadors per al pròxim cens. L’entranyable visita de casa a casa recopilant dades, vigent des dels temps d’Herodes, serà substituïda per l’encreuament de dades entre els ordinadors de les diverses Administracions. Per què preguntar si tots i cadascun dels ciutadans estem registrats en la Seguretat Social, servei de Salut Pública, declaració de renda, etc.? Les 50.000 persones que van ser requerides per a l’anterior cens ja tenen la tecnologia com a rival invencible; elles i moltes altres, de forma creixent.
Les màquines reemplaçaran cada vegada més els empleats en el transport, l’administració, la venda, els serveis… Ja està passant, i no tindria res de dolent si el mode de producció fos diferent. Repartir la feina treballant menys hores, distribuir els guanys equitativament ens portaria a una Arcàdia absolutament factsible. No són els avenços tecnològics els perjudicials, sinó la persistència d’un sistema econòmic injust.
Mentre que res no canviï des de dalt, als de baix se’ls anirà excloent com a persones amb drets, oferint-los, potser, el pedaç d’una renda bàsica que els mantindrà en la inòpia dels que manquen de poder de decisió.

Podría ser bueno pero es malo

Pronostican desde la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, que en veinte años desaparecerán ni más ni menos que el 47% de los puestos de trabajo. En realidad, no desaparecerán sino que serán ocupados por robots u ordenadores. Si buscamos un botón de muestra, veremos cómo sucederá aquí mismo cuando el Instituto Nacional de Estadística deje de contratar encuestadores en el próximo censo. La entrañable visita de casa en casa recopilando datos, vigente desde los tiempos de Herodes, será sustituida por el cruce de datos entre los ordenadores de las diversas Administraciones. ¿Por qué preguntar si todos y cada uno de los ciudadanos estamos registrados en la Seguridad Social, servicio de Salud Pública, declaración de renta, etc.? Las 50.000 personas que fueron requeridas para el anterior censo ya tienen la tecnología como rival invencible; ellas y muchas otras, de forma creciente.
Las máquinas reemplazarán cada vez más a los empleados en el transporte, la administración, la venta, los servicios… Ya está ocurriendo, y no tendría nada de malo si el modo de producción fuera distinto. Repartir el trabajo laborando menos horas, distribuir las ganancias equitativamente nos llevaría a una Arcadia absolutamente factible. No son los avances tecnológicos los perjudiciales, sino la persistencia de un sistema económico injusto.

Mientras que nada cambie desde arriba, a los de abajo se les irá excluyendo como personas con derechos, ofreciéndoles, quizás, el parche de una renta básica que les mantendrá en la inopia de los que carecen de poder de decisión.