diumenge, 8 de novembre de 2015

     Petons a preu fet

La fotografia apareguda en alguns diaris de Xavier García Albiol i Carme Forcadell disposats a fer-se un parell de petons com a fórmula de salutació ha contribuït a reafirmar la meva opinió sobre això. Per què aquesta moda de besar-se en comptes de, senzillament, donar-se la mà? Allò primer passa en especial quan es tracta de saludar-se entre dones o entre elles i homes. Un petó, encara que sigui només a la galta, representa, o així hauria de ser, una mostra d’afecte. Que s’hagi convertit en pur tràmit és com a mínim una devaluació, quan no una hipocresia. Que el gegantó Albiol i la menuda Forcadell -dos pols ideològicament oposats configurant una curiosa imatge periodística-, s’intercanviïn petons pot ser titllat d’obscè, (del grec, que no mereix sortir a escena).
Per extensió, revisquem la cancellera Merkel accedint per fi a besar-se amb els dignataris, quelcom a què d’entuvi es resistia. I revisquem el gest de ministres, conselleres, alcaldesses i altres notables oferint les seves galtes mentre que els càrrecs masculins es limiten a encaixar.
Més natural, senyores i senyors, i més higiènic!... Perquè si hem d’exposar-nos a la transmissió de refredats, grip, etc. que sigui per amor. Amb petons entre familiars, amics o amants. 

                                                Besos a destajo

La fotografía aparecida en algunos periódicos de Xavier García Albiol y Carme Forcadell prestos a darse un par de besos como fórmula de saludo ha contribuido a reafirmar mi opinión al respecto. ¿Por qué esa moda de besarse en lugar de, llanamente, darse la mano? Lo primero ocurre en especial cuando se trata de saludarse entre mujeres o entre estas y hombres. Un beso, aunque sea solo en la mejilla, representa, o así debería ser, una prueba de afecto. Que se haya convertido en puro trámite es como mínimo una devaluación, cuando no una hipocresía. Que el gigantón Albiol y la menuda Forcadell -dos polos ideológicamente opuestos configurando una curiosa imagen periodística-, se intercambien besos puede ser tachado de obsceno, (del griego, que no merece salir a escena).
Por extensión, reproduzcamos a la cancillera Merkel accediendo por fin a besarse con los dignatarios, algo a lo que de entrada se resistía. Y reproduzcamos el gesto de ministras, consejeras, alcaldesas y demás ofreciendo sus mejillas mientras que los cargos masculinos se limitan a estrecharse las manos.

¡Más natural, señoras y señores, y más higiénico!... Porque si tenemos que exponernos a la transmisión de resfriados, gripe, etc. que sea por amor. Con besos entre familiares, amigos o amantes.