divendres, 29 de juny de 2018

El nombre no hace a la cosa - El nom no fa la cosa


                                   El nom no fa la cosa

Si hi parem atenció, comprovarem que hi ha paraules que han estat desterrades del nostre llenguatge. Han estat substituïdes per altres que aporten el mateix significat i que pel que sembla sonen millor.
Millor que quines? I, per què ara les anteriors ens repel·leixen? Tal vegada alguns exemples ens condueixin a clarificar una mica la qüestió.
Un dels vocables en auge és el de “resiliència”, el sentit del qual equival als precedents “estoïcisme” o “resignació”. Ja ningú no utilitza aquests darrers, desdenyant la filosofia grega, en el primer cas, repudiant la noció cristiana, en el segon. Resiliència s’ha convertit en el concepte culte actual.
Una altra mostra de substitució la trobem en una paraula tan en voga com és  ”empatia”. Actualment no se sent “compassió”, sinó que es té empatia. A la gent no se la compadeix; senzillament, s’és empàtic o s’és indiferent a les desgràcies alienes.
Admetent que el nom no fa la cosa, vindria a ser indiferent que es faci servir una expressió o una altra. Tot i que, potser no és exactament així. ¿Experimentem el mateix sentiment essent estoics o essent resilients; sentim el mateix practicant la resignació o la resiliència?
Finalment, portem a col·lació un terme estrella, el de “solidaritat”. Si abans s’era caritatiu, en aquests moments cal ser solidari. Sembla que la idea de “caritat”, una virtut teologal cristiana, repel·leix, i cal preguntar-se el perquè. Una explicació plausible podríem trobar-la en el creixent laïcisme que impregna la nostra societat.
Al capdavall, si el que importa és la cosa i no el nom, tan sols es tracta d’un joc de paraules. No obstant, també és veritat que tots els fets contenen un rerefons.


El nombre no hace a la cosa

Si ponemos atención en ello, comprobaremos que hay palabras que han sido desterradas de nuestro lenguaje. Han sido sustituidas por otras que aportan el mismo significado y que al parecer suenan mejor.
¿Mejor que cuáles? Y, ¿por qué ahora nos repelen las anteriores? Quizás algunos ejemplos nos conduzcan a esclarecer un poco la cuestión.
Uno de los vocablos en auge es el de “resiliencia”, cuyo sentido equivale a los precedentes de “estoicismo” o “resignación”. Ya nadie usa estos últimos, desdeñando la filosofía griega, en el primer caso, repudiando la noción cristiana, en el segundo. Resiliencia se ha convertido en el concepto culto actual.
Otra muestra de sustitución la hallamos en una palabra tan en boga como es la de “empatía”. Actualmente no se siente “compasión”, sino que se tiene empatía. A la gente no se la compadece; sencillamente, se es empático o se es indiferente a las desgracias ajenas.
Admitiendo que el nombre no hace a la cosa, vendría a dar igual que se emplee una expresión u otra. Aunque, quizás no sea exactamente así. ¿Experimentamos el mismo sentimiento siendo estoicos o siendo resilientes; sentimos lo mismo practicando la resignación o la resiliencia?
Por último, saquemos a colación un término estrella, el de “solidaridad”. Si antes se era caritativo, en estos momentos hay que ser solidario. Parece que la idea de “caridad”, una virtud teologal cristiana, repele, y cabe preguntarse el porqué. Una explicación plausible podríamos encontrarla en el creciente laicismo que impregna nuestra sociedad.
A fin de cuentas, si lo que importa es la cosa y no el nombre, tan solo se trata de un juego de palabras. Sin embargo, también es verdad que todo contiene un trasfondo.