dissabte, 12 de desembre de 2015

                Abengoa i les energies renovables

Just quan a París la cimera sobre el canvi climàtic decideix sobre el futur del planeta, o sigui sobre la pervivència de l’espècie humana pel que respecta al cosmos -que no respecte d’un possible extermini atòmic-, ve a succeir que la companyia Abengoa, considerada un gegant de les renovables, entra en crisi. La notícia va caure com una bomba, econòmica s’entén, quan no hauria d’haver estat així.
Fa pocs dies, el diari digital Vozpopuli  publicava un article sobre el treball d’Economia d’un alumne de batxillerat, Pepe Baltá, realitzat fa un any. En ell ja deia que “el passiu corrent era molt superior a l’actiu corrent i que si en un moment donat havia de saldar deutes tindria problemes", i que els comptes del 2012 “ja reflectien aquesta situació". Quelcom que a Deloitte, que va cobrar 8 milions d’euros el 2014 per auditar la companyia energètica, li va passar desapercebut.
Dues consideracions com a mínim. 1) Descoratjador que els experts no alertessin de la situació, per ineficàcia o per avenir-se a tancar els ulls. 2) Un desastre per a tots nosaltres, soferta ciutadania.
Experts creïbles adverteixen que el govern actual s’ha embarcat en una reforma elèctrica que posa en perill el compliment de l’objectiu del 20 % de fonts d’energia renovable el 2020, al qual Espanya està obligada pel dret europeu. La caiguda d’Abengoa se suma al retrocés en la substitució de les energies fòssils per les netes. Greenpeace ha dibuixat un sol al voltant de l’Arc de Triomf parisenc. Si alguna cosa cal exigir els governants espanyols és que en això no hi vegin sols un símbol sinó una urgència ineludible.

Abengoa y las energías renovables

Justo cuando en París la cumbre sobre el cambio climático decide sobre el futuro del planeta, o sea sobre la pervivencia de la especie humana por lo que respecta al cosmos -que no respecto de un posible extermino atómico-, viene a suceder que la compañía Abengoa, considerada un gigante de las renovables, entra en crisis. La noticia cayó como una bomba, económica se entiende, cuando no debería haber sido así.
Hace pocos días, el diario digital Vozpopuli publicaba un artículo sobre el trabajo de Economía de un alumno de bachillerato, Pepe Baltá, realizado hace un año. En él ya decía que “el pasivo corriente era muy superior al activo corriente y que si en un momento dado tenía que saldar deudas tendría problemas", y que las cuentas de 2012 "ya reflejaban esa situación". Algo que a Deloitte, que cobró 8 millones de euros en 2014 por auditar a la compañía energética, le pasó desapercibido.
Dos consideraciones como mínimo. 1) Desalentador que los expertos no alertaran de la situación, por ineficacia o por avenirse  a cerrar los ojos. 2) Un desastre para todos nosotros, sufrida ciudadanía.

Expertos creíbles advierten de que el gobierno actual se ha embarcado en una reforma eléctrica  que pone en peligro el cumplimiento del objetivo del 20 % de fuentes de energía renovable en 2020, al que España está obligada por el derecho europeo. La caída de Abengoa se suma al retroceso en la sustitución de las energías fósiles por las limpias. Greenpeace ha dibujado un sol alrededor del Arco de Triunfo parisino. Si algo hay que exigir a los gobernantes españoles es que en esto no vean solo un símbolo sino un apremio ineludible.