divendres, 4 de desembre de 2015

Dones “marines”

Vagi un avenç!... A partir d’ara, les dones dels Estats Units ja poden servir a l’exèrcit en totes les destinacions, per perilloses que siguin. Ho tenien vedat fins al moment, però acaben de pujar-les de categoria. Ja conduiran carros de combat, dispararan artilleria, dirigiran unitats d’infanteria en missions de combat. Són 220.000 llocs de treball a la seva disposició. Sens dubte, el número ha crescut amb això d’involucrar-se en aquesta tercera guerra mundial encoberta en què ens trobem. El pacifisme fa aigües no perquè deixi de tenir la raó sinó perquè aquesta raó no és assumida per tot el món. No és assumida pels que fan negoci amb les armes, no ho és pels que manegen peons en forma de soldats per defensar els seus interessos, no ho és per als qui són tan pobres que escullen una feina a la milícia perquè no troben cap altre medi de vida.
És ben sabut que l’exèrcit dels Estats Units recluta principalment als barris pobres de les ciutats. Salari, uniforme i vanaglòria per als exclosos socials. Està essent així des de fa dècades. Al principi, els enrolats eren homes. A poc a poc es van anar sumant algunes dones, encara que només per a tasques específiques. Quina discriminació!... Fins que per fi ja poden aixafar amb els tancs, manejar canons i matar amb obusos, combatre amb la infanteria. Posades a guanyar-se la vida com sigui, millor prostitutes.                    

Mujeres “marines”

¡Vaya un avance!... A partir de ahora, las mujeres estadounidenses ya pueden servir en el ejército en todos los destinos, por peligrosos que sean. Lo tenían vedado hasta el momento, pero acaban de subirlas de categoría. Ya conducirán carros de combate, dispararán artillería, dirigirán unidades de infantería en misiones de combate. Son 220.000 puestos de trabajo a su disposición. Sin duda, el número ha crecido con esto de involucrarse en esta tercera guerra mundial encubierta en que nos hallamos. El pacifismo hace aguas no porque deje de asistirle la razón sino porque esta razón no es asumida por todo el mundo. No es asumida por los que hacen negocio con las armas, no lo es por los que manejan peones en forma de soldados para defender sus intereses, no lo es para quienes son tan pobres que eligen un trabajo en la milicia porque no encuentran otro medio de vida.

Sabido es que el ejército de los Estados Unidos recluta mayormente en los barrios pobres de las ciudades. Salario, uniforme y vanagloria para los excluidos sociales. Está siendo así desde hace décadas. En un principio, los enrolados eran hombres. Poco a poco se fueron sumando algunas mujeres, aunque solo para unas tareas específicas. ¡Qué discriminación!... Hasta que por fin ya pueden aplastar con los tanques, manejar cañones y matar con obuses, combatir con la infantería. Puestas a ganarse la vida cómo sea, mejor prostitutas.