divendres, 11 de març de 2016


                                     La milícia a l’escola? 

                Al Saló de l’Ensenyament de Barcelona, l’alcaldessa Ada Colau ha irritat les Forces Armades en dir que l’Ajuntament hagués preferit que no hi haguessin militars al saló. Més enllà de l’anècdota i de l’estand en qüestió, existeix un assumpte molt més crucial. Es tracta del propòsit d’introduir a primària i secundaria, a partir del curs vinent, assignatures sobre l’Exèrcit. Himne, bandera, escut, les forces armades com a transmissores de valors socials i cívics, com a símbol d’ètica, és el que es proclama. Si el govern espanyol no canvia de color, el proper curs la presència dels militars al Saló de l’Ensenyament estarà plenament fonamentada.
                Molt perillosa la intromissió de la cultura castrense entre les criatures. No només ho considera un Consistori, juntament amb altres moltes persones anònimes, sinó que una intel·ligència inqüestionable com va ser Albert Einstein ja ho va sostenir fa prop de cent anys. Al 1930 va subscriure un manifest en que es deia que, “l’entrenament militar és l’educació de la ment i del cos en la tècnica de matar. Frustra el desenvolupament de la voluntat de pau de l’home”. Així doncs, introduir la cultura militar a l’escola esdevindria tan aberrant com maligne. 

¿La milicia en la escuela? 

                En el Salón de la Enseñanza de Barcelona, la alcaldesa Ada Colau ha irritado a las Fuerzas Armadas al decir que el Ayuntamiento hubiera preferido que no hubiera militares en el salón. Más allá de la anécdota y del stand en cuestión, existe un asunto mucho más crucial. Se trata del propósito de introducir en primaria y secundaría, a partir del próximo curso, asignaturas sobre el Ejército. Himno, bandera, escudo, las fuerzas armadas como transmisoras de valores sociales y cívicos, como símbolo de ética, es lo que se proclama. Si el gobierno español no cambia de color, el próximo curso la presencia de los militares en el Salón de la Enseñanza estará plenamente fundamentada.
                Muy peligrosa la intromisión de la cultura castrense entre los niños y adolescentes. No sólo lo cree un Consistorio, junto con otras muchas personas anónimas, sino que una inteligencia incuestionable como fue Albert Einstein ya lo sostuvo hace cerca de cien años. En 1930 suscribió un manifiesto en que se decía que, “el entrenamiento militar es la educación de la mente y del cuerpo en la técnica de matar. Frustra el desarrollo de la voluntad de paz del hombre”. Así pues, introducir la cultura militar en la escuela resultaría tan aberrante como maligno.