dissabte, 14 de maig de 2016

                            Remenant l’olla de la tribu

                Quin rebombori amb una declaració de l’Anna Gabriel!... Encara no s’havia emès per Catalunya Ràdio l’entrevista que li havien fet i ja havia saltat a la palestra una de les frases difoses per avançat. Vet aquí que a la diputada de  la CUP li agradaria tenir fills en comú, com en una tribu, s’ha exclamat molta gent. Els escarafalls a la xarxes socials i altres mitjans han estat espectaculars, talment com si hagués exposat una cosa de l’altre món. En tot cas, més que dir “tenir”, hagués estat millor que Gabriel hagués especificat “educar”, tot evitant malentesos.
                Tal vegada a casa nostra, a l’Occident contemporani, no existeixen comunitats de famílies que viuen plegades, compartint taula, cuina, sofàs, i criatures de què tenir cura i a les quals atorgar atencions? No és res nou, tot i que no sigui corrent; el que no cal és remuntar-nos a les tribus.
                Per altra banda, ella no imposa res a ningú, ni tan sols proposa cap llei pel que fa al cas. Senzillament exposa el que li agradaria per a si mateixa.  Si us plau, menys esgarips i més  respecte a la llibertat d’expressió.

Removiendo la olla de la tribu

 Qué alboroto con una declaración de Anna Gabriel!... Todavía no se había emitido por Catalunya Ràdio la entrevista que le habían hecho y ya había saltado a la palestra una de las frases difundidas por avanzado. He aquí que a la diputada de la CUP le gustaría tener hijos en común, como en una tribu, se ha soliviantado mucha gente. Los aspavientos en las redes sociales y otros medios han sido espectaculares, talmente como si hubiera expuesto una cosa del otro mundo. En todo caso, más que decir “tener”, hubiera sido mejor que Gabriel hubiera especificado “educar”, evitando malentendidos.
                ¿Acaso en nuestros lares, en el Occidente contemporáneo, no existen comunidades de familias que viven juntas, compartiendo mesa, cocina, sofás, y criaturas de quienes cuidar y a las cuales otorgar atenciones? No se trata de nada nuevo, aunque no sea corriente; en todo caso, no es necesario remontarnos a las tribus.
                Por lo demás, ella no impone nada a nadie, ni siquiera propone ley alguna al respecto. Sencillamente, expone lo que le gustaría para sí misma. Por favor, menos exclamaciones y más respeto a la libertad de expresión.