diumenge, 28 de desembre de 2014                                                    Fam, mòbils, incongruència

                Vet aquí dues notícies consecutives. A Girona han observat que hi ha alumnes de secundària que passen gana. Ja no dinen a l’escola perquè fan jornada intensiva i a casa no tenen suficient menjar.  L’ajuntament hi ha pres part i els pagarà el dinar a la cafeteria del centre. Sense pausa, s’anuncia que la Conselleria d’Ensenyament vol que el telèfon mòbil formi part del currículum. Es veu que donen per segur que tots escolars en disposen. Els que tenen fam no poden comprar prou aliments però si que poden comprar mòbils. Sembla que a Ensenyament viuen a la seva bombolla i no s’assabenten de què passa més enllà. ¿O potser és que pensen regalar mòbils als que no en tinguin? No sabíem pas que als nous pressupostos hi sobressin diners. I encara un altre detall important. ¿Tots els pares i mares volen que els seus fills encara petits tinguin mòbil?
                En resum, ni tots els que volen poden ni es pot obligar als que no ho volen. Tan senzill i necessari com no ésser incongruents.

                                                  Hambre, móviles, incongruencia

                He aquí dos noticias consecutivas. En Girona se ha observado que hay alumnos de secundaria que pasan hambre. Ya no comen en la escuela porque hacen jornada intensiva y en su casa no tienen bastante comida. El ayuntamiento se ha implicado y les pagará el almuerzo en la cafetería del centro. Sin pausa, se anuncia que la Conselleria d’Ensenyament quiere que el teléfono móvil forme parte del currículum. Por lo visto dan por sentado que todos los escolares los poseen. Quienes están hambrientos no pueden comprar suficientes alimentos pero sí que pueden comprar móviles. Tal parece que en Ensenyament viven en su burbuja y no se enteran de lo que pasa más allá. ¿O tal vez es que piensan regalar móviles a los que no tengan? Ignorábamos que en los nuevos presupuestos sobrara dinero. Y aún otro detalle importante. ¿Todos los padres y madres quieren que sus hijos todavía pequeños tengan móvil?
                En resumen, ni todos los que quieren pueden ni se puede obligar a los que no quieren. Tan sencillo y necesario como no ser incongruente.