divendres, 23 de gener de 2015

De Simone Weil a Davos

Militant d’esquerres, participant en el moviment obrer i professora de Filosofia, Simone Weil va néixer a París l’any 1909 i va morir prop de Londres a l’edat de 34 anys. Mort prematura per tuberculosi després que abandonés la docència per treballar en diverses fàbriques, baixés a la mina i es negués a menjar més que no pas els francesos que es trobaven a la zona ocupada.
L’any 1928 va escriure: Hi ha una classe de persones que tenen a les seves mans totes les riqueses que la humanitat ha creat, ja siguin objectes fabricats o coneixements. Quina és la situació del poble en tot això? La participació en les riqueses i la ciència que li deixa la classe dirigent consisteix en fer-les productives mitjançant el seu treball. L’elit forma un grup superior al qual pertany d’una manera natural el poder.
Gairebé cent anys després, quan a Davos es reuneixen els líders financers i industrials, l’1% de la població mundial és tan ric com el 99% restant. La filòsofa, pensadora, compromesa i coherent fins a morir, potser mai no va arribar a pensar que el poder d’uns pocs sobre els altres esdevingués tan aclaparador.


De Simone Weil a Davos

Militante de izquierdas, participante en el movimiento obrero y profesora de Filosofía, Simone Weil nació en París el año 1909 y murió cerca de Londres a la edad de 34 años. Muerte prematura por tuberculosis después que abandonara la docencia parar trabajar en diversas fábricas, bajara a la mina y se negara a comer más de lo que podían hacerlo los franceses que se encontraban en la zona ocupada.
En el año 1928 escribió: Hay una clase de personas que tienen en sus manos todas las riquezas que la humanidad ha creado, ya sean objetos fabricados o conocimientos. ¿Cuál es la situación del pueblo en todo esto? La participación en las riquezas y la ciencia que le deja la clase dirigente consiste en hacerlas productivas mediante su trabajo. La elite forma un grupo superior al cual pertenece de una manera natural el poder.
Casi cien años después, cuando en Davos se reúnen los líderes financieros e industriales, el 1%  de la población mundial es tan rico como el 99% restante. La filósofa, pensadora, comprometida y coherente hasta morir, quizá nunca llegó a pensar que el poder de unos pocos sobre los demás resultaría tan colosal.