divendres, 4 de setembre de 2015

                                                      Masclisme d’alt nivell

                El candidat a liderar el partit laborista britànic, Jeremy Corbyn, un esquerrà emblemàtic que es mostra contrari a les polítiques l’austeritat, que es declara a favor de més impostos per als rics i en contra de les armes nuclears, de cop i volta ha sortit amb un estirabec que el col·loca en una gran incoherència. Se sol donar per suposat que la gent d’esquerra es progressista en tots els sentits, però no és exactament així, com ho demostra Corbyn al proposar que al metro i al tren s’estableixin vagons només per a dones. Resulta que hi ha homes que assetgen les dones als mitjans de transport,  i el que se li ha acudit és que siguin elles les que canviïn els seus hàbits, no pas ells.
                Hi ha solucions molt més raonables, com per exemple, incrementar la presència d’empleats, de policies i de càmeres de vigilància. Aquestes serien mesures in situ; més enllà, i encara més important, hi ha la d’educar a fons nens i homes. Que aprenguin que les dones no són objectes a la seva disposició, que mereixen respecte. Si no ho entenen i no són capaços de controlar-se, llavors ja no són persones sinó bestioles, i en conseqüència requereixen sancions i la intervenció de la llei. No són les dones les que s’han d’apartar esporuguides, no són les disposicions retrògrades les que cal aplaudir, no és aquest el camí, Jeremy Corbyn.
               

Machismo de alto nivel 

El candidato a liderar el partido laborista británico, Jeremy Corbyn, un izquierdista de pro que se muestra contrario a las políticas la austeridad, que se declara a favor de más impuestos para los ricos y en contra de las armas nucleares, de sopetón ha salido con un dislate que lo coloca en una gran incoherencia. Se suele dar por supuesto que la gente de izquierdas es progresista en todos los sentidos, pero no es exactamente así, como lo demuestra Corbyn al proponer que en el metro y en el tren se establezcan vagones sólo para mujeres. Resulta que hay hombres que asedian a las mujeres en los medios de transporte, y lo que se le ha ocurrido es que sean ellas las que cambien sus hábitos, no ellos.

                Hay soluciones mucho más razonables, como por ejemplo, incrementar la presencia de empleados, policías y cámaras de vigilancia. Estas serían medidas in situ; más allá, y todavía más importante, hay la de educar a fondo a niños y hombres. Que aprendan que las mujeres no son objetos a su disposición, que merecen respeto. Si no lo entienden y no son capaces de controlarse, entonces ya no son personas sino bestezuelas, y en coneqüencia requieren sanciones y la intervención de la ley. No son las mujeres las que  tienen que apartarse amedrentadas, no son las disposiciones retrógradas las que hay que aplaudir, no es ese el camino, Jeremy Corbyn.