divendres, 25 de setembre de 2015

                               El sermó del Papa

Francesc ha predicat al Capitoli de Washington, i ho ha fet abordant dos temes transcendents per a la societat dels Estats Units. Un concerneix al sistema polític i l’altre, a l’econòmic. La del Papa ha estat una intervenció de caire moral, com correspon a tot sermó.
                Ha demanat la derogació de la pena de mort en un país on, dels 50 Estats que el componen, només 19 l’han abolit. Els 31 restants, ¿es faran eco de les paraules de Francesc? Els conceptes arrelats solen ser difícils de sanejar, tot i això, no hi ha dubte que, en qualsevol cas, resultarà més factible renunciar a assassinar en nom de l’Estat que atendre l’altre requeriment plantejat  pel Pontífex. 
                Demanar el final del comerç d’armes apareix com un gest tan bé intencionat com infructuós. Els Estats Units són el comerciant d’armes més gran del món, venent sense escrúpols (igual com d’altres, cal dir), a 170 països. El negoci de l’armament constitueix un lucratiu pastís sagnant sobre el qual l’arenga del Papa relliscarà fins a fondre’s en el no-res. És el que tenen les bones prèdiques, que és fàcil pronunciar-les, aporten tranquil·litat d’esperit, remouen algunes consciències..., i n’exasperen d’altres, si prèviament no s’han tapat les orelles. 
El que ha dit, dit està. I quedarà per als annals, independentment del resultat.

El sermón del Papa

                Francisco ha predicado en el Capitolio de Washington, y lo ha hecho abordando dos temas trascendentes para la sociedad estadounidense. Uno concierne al sistema político y el otro, al económico. La del Papa ha sido una intervención de cariz moral, como corresponde a todo sermón.
                Ha pedido la derogación de la pena de muerte en un país donde, de los 50 Estados que lo componen, solo 19 la han abolido. Los 31 restantes, ¿se harán eco de las palabras de Francisco? Los conceptos arraigados suelen ser difíciles de sanear, sin embargo, no cabe duda de que, en cualquier caso, resultará más factible renunciar a asesinar en nombre del Estado que atender al otro requerimiento planteado por el Pontífice.
                Pedir el fin del comercio de armas aparece como un gesto tan bien intencionado como infructuoso. Estados Unidos es el mayor comerciante de armas del mundo, vendiendo sin escrúpulos (al igual que otros, forzoso es decir), a 170 países. El negocio del armamento constituye un lucrativo pastel sangriento sobre el cual la arenga del Papa resbalará hasta fundirse en la nada. Es lo que tienen las buenas prédicas, que es fácil pronunciarlas, aportan tranquilidad de espíritu, remueven algunas conciencias…, y exasperan a otras, si previamente no se han taponado los oídos.
Lo dicho, dicho está. Y quedará en los anales, independientemente del resultado.