divendres, 17 de novembre de 2017

Pagar 383 millones de euros por un cuadro - Pagar 383 milions d’euros per un quadre

                        Pagar 383 milions d’euros per un quadre

A la galeria de subhastes Christie’s  s’ha venut un quadre per 383 milions d’euros. Diuen que el va pintar Leonardo Da Vinci, però tant se val; el que impacte és la quantitat esmerçada. Qui té tants diners per gastar-se’ls en una tela? Així, com aquell qui res. Bé, Intermón Oxfam i altres fons ja adverteixen de que, en el nostre món, la riquesa material està en unes poques mans.  I es veu que, com que no saben què fer-ne, de tants diners, els llencen. Sí, els llencen, perquè una pintura és fràgil. Corre el risc de esquinçar-s o mullar-se i ja no valer res de res. Una fortuna perduda. És clar que, per qui ha pogut abonar tants diners només deu representar una petita fortuna.
Ara què en farà, de l’oli? L’exhibirà a casa seva, el tancarà amb pany i clau per por de que li robin? Ben mirat, s’hagués pogut lluir més i hagués pogut estar més tranquil si en comptes d’invertir tants milions d’euros en art ho hagués fet en ajudar els milers de pobres que l’envolten, encara que potser no se’ls miri. Però hi són, tan palpables com un quadre i menys fràgils, ja que estan acostumats a entomar mullenes sense esquinçar-se, tot aguantant com sigui les adversitats.
Hagués pogut exhibit en un marc la certificació de com havia pal·liat la penúria d’uns quants milers de persones. Un paper que, tot i que podria esquinçar-se i mullar-se, mai quedaria invalidat el valor d’allò que representava.

Pagar 383 millones de euros por un cuadro

En la galería de subastas Christie's se ha vendido un cuadro por 383 millones de euros. Dicen que lo pintó Leonardo Da Vinci, pero da igual; lo que impacta es la cantidad invertida. ¿Quién posee tanto dinero para gastárselo en una tela? Así, como si nada. Bueno, Intermón Oxfam y otras fuentes ya advierten de que, en nuestro mundo, la riqueza material está en unas pocas manos. Y por lo visto, como no saben qué hacer, con tanto dinero, lo tiran. Sí, lo tiran, dado que una pintura es muy frágil. Corre el riesgo de cuartearse o mojarse y ya no valer nada en absoluto. Una fortuna perdida. Claro está que, para quien ha podido abonar tanto dinero no debe de representar más que una pequeña fortuna.
¿Ahora qué hará, con el óleo? ¿Lo exhibirá en su casa, lo guardará bajo llave por miedo a que se lo roben? De hecho, se hubiera podido lucir más y hubiera podido estar más tranquilo si en lugar de invertir tantos millones de euros en arte lo hubiera hecho en ayudar a los millares de pobres que le rodean, pese a que quizás no se los mire. Pero existen, tan palpables como un cuadro y menos frágiles, ya que están acostumbrados a soportar lluvias sin cuartearse, aguantando como sea las adversidades.

Hubiera podido exhibir en un marco el certificado de cómo había paliado la penuria de unos cuantos miles de personas. Un papel que, aunque podría rasgarse y mojarse, nunca quedaría invalidado el valor de aquello que representaba.