divendres, 3 de novembre de 2017

Destapar la olla del acoso sexual -Destapar l’olla de l’assetjament sexual

Destapar l’olla de l’assetjament sexual

Diverses són les artistes de cinema de Hollywood que han decidit destapar els assetjaments sexuals que han sofert. Res de nou, per descomptat, però fins ara no havia estat posat al descobert sense pal·liatius. Per què ha existit el silenci durant tants anys? ¿Vergonya, por de no merèixer crèdit, necessitat de conservar la feina adquirida per mitjà de la seva humiliació? Una amalgama de tot plegat, sens dubte, unit a l’herència de submissió procedent d’àvies, besàvies i rebesàvies. L’abús masculí és tan antic com la humanitat. És la força bruta exercida pel més fort. Força dels músculs, força del poder econòmic.
També abusos d’homes per part d’homes, però menys. El panorama per antonomàsia està constituït per pageses, criades, obreres, pels segles dels segles. I a més, administratives, infermeres, executives, polítiques. Pulsió sexual masculina, caprici, assumpció d’un dret de gènere, tot plegat combinat per grapejar, potser violar, l’objecte de desig.
Massa han trigat les estrelles a divulgar els fets i acusar els perpetradors, però a la fi ho han fet. Han establert les bases per mantenir a ratlla els potencials assetjadors i per fer que les dones vulnerables no tinguin por de parlar. Com acostuma a succeir, els més ben situats, les més ben situades en aquest cas, aplanen el camí a seguir per a la resta de mortals.

Destapar la olla del acoso sexual

Varias son las artistas de cine de Hollywood que han decidido destapar los acosos sexuales que han padecido. Nada nuevo, por supuesto, pero hasta ahora no había sido puesto al descubierto sin paliativos. ¿Por qué ha existido el silencio durante tantos años? ¿Vergüenza, miedo a no merecer crédito, necesidad de conservar el trabajo adquirido a través de su humillación? Una amalgama de todo ello, sin duda, unido a la herencia de sumisión procedente de abuelas, bisabuelas y tatarabuelas. El abuso masculino es tan antiguo como la humanidad. Es la fuerza bruta ejercida por el más fuerte. Fuerza de los músculos, fuerza del poder económico.
También abusos de hombres por parte de hombres, pero menos. El panorama por antonomasia está constituido por campesinas, criadas, obreras, por los siglos de los siglos. Y además, administrativas, enfermeras, ejecutivas, políticas. Pulsión sexual masculina, capricho, asunción de un derecho de género, todo en conjunto combinado para manosear, tal vez violar, al objeto de deseo.
Demasiado han tardado las estrellas en divulgar los hechos y acusar a los perpetradores, mas al fin lo han hecho. Han sentado las bases para mantener a raya a los potenciales acosadores y para hacer que las mujeres vulnerables no teman hablar. Como suele ocurrir, los mejor situados, las mejor situadas en este caso, allanan el camino a seguir para el resto de mortales.