divendres, 5 de gener de 2018

Controlar al máximo a según qué personas - Controlar al màxim segons quines persones

   Controlar al màxim segons quines persones

Els veïns de Girona ja poden controlar que fan en hores de feina... ¿els polítics, els alts càrrecs, els regidors? No pas. Els controlats són els escombraires -peons els hi diuen també-, els quals ja surten a netejar els carrers  equipats amb un GPS que emet cada 30 segons la seva posició. A partir del mes de febrer, els habitants de la ciutat podran consultar el web municipal per saber si els empleats de la neteja pública fan bé o no la seva feina. Saber per quins carrers han passat, quan de temps s’hi han estat, a quina hora han començat la seva tasca i quan l’han acabada.  Algunes persones potser se sentiran importants pel fet de poder vigilar-ne unes altres, potser creuran que augmenten de categoria tot considerant que hi ha algú per sota d’elles. D’altres potser mai no utilitzaran el web fiscalitzador, avergonyides només de pensar-hi. Els que de ben segur no estan gens satisfets són els escombraires. ¡Quina desconfiança, quina humiliació!...
Com a totes les feines, tots els sectors i tots els nivells, deuen haver-hi bons i mals escombriaires. Que hi hagi un encarregat de comprovar qui compleix i qui no, és normal i exigible; que no se’ls tregui l’ull de sobre minut a minut no solament és una exageració sinó una discriminació. Ho és donat que no experimenten un control similar els de més amunt en l’escalafó laboral. Tu neteja a la perfecció i sense aturar-te que jo et miro, però a mi no em mira ningú. Ah, i encara bo!...  Perquè si aquest sistema arribés a estendre’s, ¿què en quedaria de la llibertat individual, de la responsabilitat de cadascú, de la satisfacció de treballar bé sense l’ull vigilant? El GPS de l’ajuntament de Girona pot haver obert una caixa de Pandora que els responsables encara estan a temps de tancar.

Controlar al máximo a según qué personas

Los vecinos de Girona ya pueden controlar qué hacen en horas de trabajo... ¿los políticos, los altos cargos, los concejales? No. Los controlados son los barrenderos -peones los llaman también-, los cuales ya salen a limpiar las calles equipados con un GPS que emite cada 30 segundos su posición. A partir del mes de febrero, los habitantes de la ciudad podrán consultar la web municipal para saber si los empleados de la limpieza pública hacen bien o no su trabajo. Podrán saber por qué calles han pasado, durante cuánto tiempo han estado, a qué hora han empezado su tarea y cuándo la han acabado.  Algunas personas quizás se sentirán importantes por el hecho de poder vigilar a otras, quizás creerán que aumentan de categoría considerando que hay alguien por debajo de ellas. Otras quizás nunca utilizarán la web fiscalizadora, avergonzadas con solo pensarlo. Los que a buen seguro no están nada satisfechos son los barrenderos. ¡Qué desconfianza, qué humillación!...

Como en todos los trabajos, todos los sectores y todos los niveles, debe de haber buenos y malos barrenderos. Que alguien se encargue de comprobar quien cumple y quien no, es normal y exigible; que no se les quite el ojo de encima minuto a minuto no solo es una exageración sino una discriminación. Lo es dado que no experimentan un control similar los de más arriba en el escalafón laboral. Tú limpia a la perfección y sin parar que yo te miro, pero a mí no me mira nadie. ¡Ah, y por suerte!... Porque si este sistema llegara a extenderse, ¿qué quedaría de la libertad individual, de la responsabilidad de cada uno, de la satisfacción de trabajar bien sin el ojo vigilante? El GPS del ayuntamiento de Girona puede haber abierto una caja de Pandora que los responsables todavía están a tiempo de cerrar.