divendres, 29 de desembre de 2017

Jubilados activos - Jubilats actius

                            Jubilats actius

Quan acaba l’any, govern i mitjans de comunicació consideren necessari parlar de les pensions i dels jubilats. Que per part d’aquests la pèrdua de poder adquisitiu és un fet, ningú no ho dubte. Amb números a la mà, esdevé inqüestionable. El que mereix ésser examinat és la imatge que s’ofereix de la gent que ja no pertany a la població activa. Sempre em fa mal als ulls veure que per il·lustrar la vida que porten els pensionistes se’ls presenti jugant al dominó o asseguts en un banc prenent el sol.  
¡Quina aberració!... En primer lloc, de jubilats, com en altres sectors de la població, n’hi ha de diverses edats. No es mouen pel món de la mateixa manera els que tenen 65 anys i els que en tenen 80 o 90. Com no són iguals un adult de 25 anys i un de 50. I en segon lloc, està comprovat que la gran majoria de jubilats, si la salut els ho permet i no són massa vells, porten una vida summament activa. Ajudant en major mesura a fills, nets, nebots i a qui calgui. Alguns assistint a cursos acadèmics, a classes d’idiomes, aprofundint en les noves tecnologies. També viatjant, anant a cines i teatres, a fi de comptes, activant el consum i l’economia de forma significativa.
Ara que s’estila qualificar la perfecció o la imperfecció amb un barem que va de cinc estrelles a fins només una, aquests que caracteritzen tan inadequadament els jubilats mereixen ser enviats al pou de la valoració negativa.

Jubilados activos

Cuando acaba el año, gobierno y medios de comunicación consideran necesario hablar de las pensiones y de los jubilados. Que en lo que concierne a estos la pérdida de poder adquisitivo es un hecho, nadie lo pone en duda. Con números en la mano, se hace incuestionable. Lo que sí merece ser examinado es la imagen que se ofrece de la gente que ya no pertenece a la población activa. Siempre me sienta fatal ver que para ilustrar la vida que llevan los pensionistas se los presente jugando al dominó o sentados en un banco tomando el sol. 
¡Qué aberración!... En primer lugar, de jubilados, como en otros sectores de la población, los hay de varias edades. No se mueven por el mundo de la misma manera los que tienen 65 años y los que tienen 80 o 90. Como no son iguales un adulto de 25 años y uno de 50. Y en segundo lugar, está comprobado que la gran mayoría de jubilados, si la salud se lo permite y no son demasiado viejos, llevan una vida sumamente activa. Ayudando en mayor medida a hijos, nietos, sobrinos y a quien haga falta. Algunos asistiendo a cursos académicos, a clases de idiomas, profundizando en las nuevas tecnologías. También viajando, yendo a cines y teatros, a fin de cuentas, activando el consumo y la economía de forma significativa.
Ahora que se estila calificar la perfección o la imperfección con un baremo que va de cinco estrellas a sólo una, quienes caracterizan tan inadecuadamente a los jubilados merecen ser enviados al pozo de la valoración negativa.