divendres, 2 de febrer de 2018

Asediar a los corruptos - Assetjar els corruptes


Assetjar els corruptes

Segons càlculs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el cost de la corrupció a Espanya s’eleva a l’exorbitant xifra de 90.000 milions d’euros anuals.  A la majoria de corruptes se’ls detecta, denuncia, persegueix, enjudicia i empresona. D’altres continuen immunes, però el que comparteixen ambdós grups és el no-retorn del cabal robat. Els perjudicats, és a dir, el conjunt de la ciutadania, ens preguntem per què no queda mai clar, en els casos enjudiciats, on han anat a parar els diners i per què no han estat tornats mai. Que potser som un país subdesenvolupat, sense mecanismes per assetjar degudament els malfactors en tots els termes? Doncs, ho sembla. Així ho fa patent la comparació amb l’Aràbia Saudita, ni de lluny considerat un Estat democràtic i avançat.
Ve a succeir, que la monarquia absoluta islamista ha posat setge als corruptes no sols empresonant-los sinó obligant-los a rescabalar l’erari públic. Gairebé 400 detinguts i posat preu a la llibertat en forma de devolució del que han furtat. La suma obtinguda fins al moment assoleix els 86.000 milions d’euros. Casualment, una quantitat semblant a l’atribuïda a l’anual desfalc espanyol.
Que la monarquia saudita amagui possibles intencions espúries en aquesta persecució no invalida el resultat final, ni deixa de posar en evidència que fer pagar materialment als corruptes és possible. Constatació capaç d’elevar al quadrat la indignació que experimenta la soferta bona gent.

                            Asediar a los corruptos

Según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el coste de la corrupción en España asciende a la exorbitante cifra de 90.000 millones de euros anuales.  A la mayoría de corruptos se les detecta, denuncia, persigue, enjuicia y encarcela. Otros siguen inmunes, pero lo que comparten ambos grupos es el no retorno del caudal robado. Los perjudicados, es decir, el conjunto de la ciudadanía, nos preguntamos por qué nunca queda claro, en los casos enjuiciados, dónde ha ido a parar el dinero y por qué nunca ha sido devuelto. ¿Acaso somos un país subdesarrollado, sin mecanismos para asediar debidamente a los malhechores en todos los términos? Pues, eso parece. Así lo hace patente la comparación con Arabia Saudita, ni de lejos considerado un Estado democrático y avanzado.
Viene a suceder, que la monarquía absoluta islamista ha puesto cerco a los corruptos no solo encarcelándoles sino obligándoles a resarcir al erario público. Cerca de 400 detenidos y puesto precio a la libertad en forma de devolución de lo que han hurtado. La suma obtenida hasta el momento alcanza los 86.000 millones de euros. Casualmente, una cantidad semejante a la atribuida al anual desfalco español.
Que la monarquía saudí oculte posibles intenciones espurias en esta persecución no invalida el resultado final, ni deja de poner en evidencia que hacer pagar materialmente a los corruptos es posible. Constatación capaz de elevar al cuadrado la indignación que experimenta la sufrida buena gente.