divendres, 27 d’abril de 2018

No hay “manadas” de mujeres - No hi ha “manades” de dones


                        No hi ha “manades” de dones

Us podeu imaginar cinc dones acorralant un home, empentant-lo cap a un racó i agredint-lo sexualment una a una? Bé, imaginar ens podem imaginar qualsevol cosa, atès que la fantasia no té portes, sols que hi ha imaginacions totalment allunyades de la realitat. L’esmentada en seria una, mera fantasia. En canvi, pel que fa als homes no és simple fantasia, com es va fer palès durant els sanfermines  de Pamplona de l’any 2016.
Gran indignació va provocar en el seu dia l’assalt sexual d’una dona per part de cinc homes, i gran indignació ha provocat la recent sentència a només 9 anys de presó per als autoproclamats “La Manada”, fatxendes en quadrilla per delinquir. Tots els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials en primer pla, estan clamant contra el feble càstig  imposat. Alarma social, en efecte, tot i que, més enllà d’aquest episodi en concret cal una reflexió que entronca amb la pregunta de l’inici. Per què els homes sí i les dones no?
Implícitament s’admet que ells, per naturalesa, tenen l’instint sexual més desbocat que no pas elles, de tal manera que, malgrat la socialització que se’ls hi ha aplicat segle darrera segle, encara hi ha mascles que es comporten com els animals dits irracionals. Persegueixen les femelles i, hala, a copular! Malgrat que pot semblar una evidència, no és pas correcte adjudicar el qualificatiu de bèsties als assetjadors i als violadors.
Entre les bèsties, els mascles no copulen si la femella no ho vol; gairebé sempre empren arts de seducció per convèncer-la; si són refusats, acaten i es retiren. Només a l’homo sapiens se li ha hagut d’anar ensenyant que les dones no són de la seva propietat, i alguns dels seus components encara no ho han aprés. Espècie autoproclamada sapiens sense ser-ho.

No hay “manadas” de mujeres

¿Pueden ustedes imaginarse a cinco mujeres acosando a un hombre, empujándolo hacia un rincón y agrediéndolo sexualmente una a una? Bueno, imaginar nos podemos imaginar cualquier cosa, dado que la fantasía no tiene puertas, lo que ocurre es que hay imaginaciones totalmente alejadas de la realidad. La mencionada sería una de ellas, mera fantasía. En cambio, en cuanto a los hombres no es simple fantasía, como se hizo patente durante los sanfermines de Pamplona del año 2016.
Gran indignación provocó en su día el asalto sexual de una mujer por parte de cinco hombres, y gran indignación ha provocado la reciente sentencia a solo 9 años de prisión para los autoproclamados “La Manada”, fachendas en cuadrilla para delinquir. Todos los medios de comunicación, con las redes sociales en primer plano, están clamando contra el flaco castigo impuesto. Alarma social, en efecto, aunque más allá de este episodio en concreto es necesaria una reflexión que entronca con la pregunta del inicio. ¿Por qué los hombres sí y las mujeres no?
Implícitamente se admite que ellos, por naturaleza, tienen los instintos sexuales más desbocados que ellas, de tal manera que, no obstante la socialización que se les ha aplicado siglo tras siglo, todavía hay machos que se comportan como los animales dichos irracionales. Persiguen a las hembras y ¡hala, a copular! Aunque pueda parecer una evidencia, no es correcto adjudicar el calificativo de bestias a los asediadores y a los violadores.
Entre las bestias, los machos no copulan si la hembra no lo desea; casi siempre utilizan artes de seducción para convencerla; si son rehusados, acatan y se retiran. Tan solo al homo sapiens se le ha debido ir enseñando que las mujeres no son de su propiedad, y algunos de sus componentes todavía no lo han aprendido. Especie autoproclamada sapiens sin serlo.