divendres, 11 de maig de 2018

Más interpretaciones sobre “La Manada” - Més interpretacions sobre “La Manada”


                        Més interpretacions sobre “La Manada”

Arran de les meves reflexions sobre el cas de “La Manada” i els seus integrant en concret, m’han arribat diverses opinions al respecte, amb noves interpretacions dignes d’ésser incorporades.
L’alcohol, la seva presència como a desencadenant de l’escomesa i la violació. Acabar begut en anar de festa s’ha convertit en una lacra social. Perdre l’oremus, o la mica de dignitat que hi pugui haver en certs individus, és el que propicia l’alcohol. Aquesta seria una de les interpretacions aplicables al succés de Pamplona, no pas eximent de culpa sinó tan sols explicativa. Peticionària de que s’estableixin unes limitacions sobre la venda de begudes, quelcom difícil de dur a terme però desitjable, indispensable.
La pornografia, l’accés fàcil a tota hora  i a qualsevol edat. Aquest és un altre element exposat com a impulsor de conductes nocives. Allò de què temps enrere se’n parlava d’amagat, amb vergonya, circula ara lliurement per la televisió i per tot tipus de xarxes socials, fins el punt que s’ha arribat a dir que actua com a educació sexual. Total aberració com a mitjà educatiu, sí, però, per altra banda, s’ha convertit en un fet que escapa a la supervisió, pel que fa als adolescents, i que és capaç d’inculcar tant en ells com en els adults una visió nefasta sobre la vàlua de les dones. A les produccions pornogràfiques, elles sempre estan sotmeses al desig masculí.
Si de ben joves, quasi encara nens, xuclen les imatges pornogràfiques, la porta a les desviacions queda oberta. Tan oberta com tancada resta la porta dels escolars quan es tanquen a la seva habitació per estudiar. Un castell d’ivori al qual els progenitors no tenen accés. Quan criatures i adolescents feien deures al menjador, no hi havia ordinadors, ni tauletes, ni mòbils, ni individualitat. Més o menys, es podia saber què feien, i per descomptat que, de mirar pornografia, res de res.
Fins aquí, noves reflexions al voltant del repugnant assalt perpetrat per la “La Manada”.

  Más interpretaciones sobre “La Manada”

A raíz de mis reflexiones sobre el caso de “La Manada” y sus integrantes en concreto, me han llegado varias opiniones al respecto, con nuevas interpretaciones dignas de ser incorporadas.
El alcohol, su presencia como desencadenante del ataque y la violación. Acabar bebido al ir de fiesta se ha convertido en una lacra social. Perder la cabeza, o la pizca de dignidad que pueda haber en ciertos individuos, es lo que propicia el alcohol. Esta sería una de las interpretaciones aplicables al suceso de Pamplona, no eximente de culpa sino tan sólo explicativa. Peticionaria de que se establezcan unas limitaciones sobre la venta de bebidas, algo difícil de llevar a cabo pero deseable, indispensable.
La pornografía, el acceso fácil en todo momento y a cualquier edad. Este es otro elemento expuesto como impulsor de conductas nocivas. Aquello de que tiempo atrás se hablaba a escondidas, con vergüenza, circula ahora libremente por la televisión y por todo tipo de redes sociales, hasta el punto que se ha llegado a decir que actúa como educación sexual. Aberración total como medio educativo, sí, pero, por otra parte, se ha convertido en un hecho que escapa a la supervisión, con respecto a los adolescentes, y que es capaz de inculcar tanto en ellos como en los adultos una visión nefasta sobre la valía de las mujeres. En las producciones pornográficas, ellas siempre están sometidas al deseo masculino.
Si de muy jóvenes, casi todavía niños, chupan las imágenes pornográficas, la puerta a las desviaciones queda abierta. Tan abierta como cerrada permanece la puerta de los escolares cuando se encierran en su habitación para estudiar. Un castillo de marfil al cual los progenitores no tienen acceso. Cuando criaturas y adolescentes hacían sus deberes en el comedor, no había ordenadores, ni tabletas, ni móviles, ni individualidad. Más o menos, era posible saber qué hacían, y por supuesto que, de mirar pornografía, nada de nada.
Hasta aquí, nuevas reflexiones en torno al repugnante asalto perpetrado por la “La Manada”.