divendres, 18 de maig de 2018

Punto y final a los telegramas - Punt i final als telegrames


Punt i final als telegrames

Fa 139 anys, Samuel Morse va inventar la telegrafia, un avenç substancial en les comunicacions. Durant tot aquest temps, els telegrames han ofert un gran servei, però ara ha arribat el seu final. L’obsolescència els ha estat provocada per sistemes tan ràpids i barats com el WhatsApp o l’e-mail, i a França en concret, han estat desterrats des d’aquest mes de maig.
S’ha acabat l’angoixa d’obrir un telegrama sense saber si portava bones o males notícies. Actualment, totes arriben a gran velocitat, immediatament, siguin positives o negatives. No hi ha temps mort per a l’angoixa, i tampoc no podem ja resistir la més mínima espera. Els invents avancen implacables, convertint allò que ens va meravellar en un estri inservible. Per exemple, el fax.
Què sorprenent va ésser que la còpia d’un full de paper escrit introduït en un artefacte arribés als antípodes en pocs minuts!... En ocasions, fins i tot gaudia de validesa com a document oficial, professional, notarial. El cert és que, a poc a poc, la capacitat de sorprendre’ns va desapareixent. Tot se’ns mostra tan fàcil, tan còmode, però alhora, tan aclaparador, absorbent, exigent.
Els telegrames, com els faxos, aviat seran exhibits als museus. Caducats com l’època de la gent gran; o no tant, simplement madura.                    

Punto y final a los telegramas

Hace 139 años, Samuel Morse inventó la telegrafía, un avance substancial en las comunicaciones. Durante todo este tiempo, los telegramas han prestado un gran servicio, mas ahora ha llegado su final. La obsolescencia les ha sido provocada por sistemas tan rápidos y baratos como el WhatsApp o el e-mail, y en Francia en concreto, han sido desterrados desde el presente mes de mayo.
Se acabó la angustia de abrir un telegrama sin saber si traía buenas o malas noticias. Actualmente, todas llegan a gran velocidad, de inmediato, sean positivas o negativas. No existe tiempo muerto para la inquietud, y tampoco podemos ya resistir la más mínima espera. Los inventos avanzan implacables, convirtiendo aquello que nos maravilló en un cacharro inservible. Por ejemplo, el fax.
¡Qué sorprendente fue que la copia de una hoja de papel escrito introducida en un artilugio llegara a las antípodas en pocos minutos!... En ocasiones, incluso gozaba de validez como documento oficial, profesional, notarial. Lo cierto es que, poco a poco, la capacidad de asombrarnos va desapareciendo. Todo se nos muestra tan fácil, tan cómodo, pero a la vez, tan agobiante, absorbente, exigente.
Los telegramas, como los faxes, pronto serán exhibidos en los museos. Caducados como la época de la gente anciana; o no tanto, simplemente madura.