divendres, 14 de setembre de 2018

Pisos como los soviéticos - Pisos com els soviètics


                                    Pisos com els soviètics

El capitalisme està imitant els pisos soviètics. A semblança del que succeïa a l’URSS a mitjans del segle XX, aquí i ara hi ha a Barcelona un edifici que conté habitacles de 2m per 1,20m, amb un lavabo a compartir juntament amb un microones i amb accés a wifi. Aquests dos estris marquen una diferència, tecnològica. Fora d’això, els russos soviètics ja van inventar com aconseguir que la gent no dormís al carrer.
Els deien kommunalka, i eren blocs amb apartaments familiars d’una sola habitació. Els parents, en general nombrosos, menjaven i dormien en comú, i copulaven a estones, potser en presència dels altres. Com a l’actual edifici barceloní esmentat, els apartaments compartien el lavabo i la cuina, ara microones. Per desgràcia, mancaven de wifi.
Extraordinari que després de glorificar el capitalisme com a un sistema molt superior en benestar al comunisme, es caigui en idèntica misèria que la soviètica.    

Pisos como los soviéticos

El capitalismo está imitando los pisos soviéticos. A semejanza de lo que ocurría en la URSS a mediados del siglo XX, aquí y ahora hay en Barcelona un edificio que contiene habitáculos de 2m por 1,20m, con un aseo a compartir junto con un microondas y con acceso a wifi. Estos dos utensilios marcan una diferencia, tecnológica. Por lo demás, los rusos soviéticos ya inventaron cómo conseguir que la gente no durmiera en la calle.
Los llamaban kommunalka, y eran bloques con apartamentos familiares de una sola habitación. Los parientes, por lo general numerosos, comían y dormían en común, y copulaban a ratos, quizás en presencia de los demás. Como en el actual edificio barcelonés mencionado, los apartamentos compartían el aseo y la cocina, ahora microondas. Por desgracia, carecían de wifi.
Extraordinario que después de glorificar el capitalismo como un sistema muy superior en bienestar al comunismo, se caiga en idéntica miseria que la soviética.