divendres, 7 de setembre de 2018

Venta de armas y eufemismos - Venda d’armes i eufemismes


Venda d’armes i eufemismes

No cal felicitar-se per l’anunciat bloqueig en la venda d’armes espanyoles. Ho ha garantit la secretària d’Estat de Comerç al reunir-se amb representants de les ONG que reclamen al govern que no exporti armament utilitzable en accions que vulnerin els drets humans. Oxfam Intermón, Amnistia Internacional, Greenpeace i FundiPau demanden en especial que no es proveeixi Israel i Aràbia Saudita, incriminats en atacs contra la població civil. Examinat l’anunci, l’ànima ens cau als peus. Que potser existeix alguna acció armada que no vulneri els drets humans? Hi ha alguna guerra actual que no afecti plenament la població civil? És possible controlar que les armes no siguin utilitzades contra els civils? Eufemismes, només eufemismes.
Espanya és el setè exportador mundial d’armes, amb un volum dinerari de 4.000 milions d’euros el 2017. Ocupa el lloc 30 en la població mundial i el 51 en extensió, però li correspon el lloc 7 en el sagnant negoci de l’armament.
Innegables bones intencions a la campanya Armas Sota Control llançada per les esmentades ONG, tant com en les 100.000 firmes obtingudes per exigir el Govern que cessi les vendes a Israel a fi de frenar els excessos a Palestina, i a l’Aràbia Saudita, en el mateix sentit respecte del Iemen. Pedaços, només pedaços. Per desgràcia, això que es denomina la Cultura de Pau continua essent mer anhel, mera esperança en un remot món millor. Tot i que el rebuig de la guerra no deixa de  créixer,  encara som pocs.

Venta de armas y eufemismos

No cabe felicitarse por el anunciado bloqueo en la venta de armas españolas. Lo ha garantizado la secretaria de Estado de Comercio al reunirse con representantes de las ONG que reclaman al gobierno que no exporte armamento utilizable en acciones que vulneren los derechos humanos. Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, Greenpeace y FundiPau demandan en especial que no se provea a Israel y Arabia Saudita, incriminados en ataques contra la población civil. Examinado el anuncio, el alma se nos cae a los pies. ¿Acaso existe alguna acción armada que no vulnere los derechos humanos? ¿Hay alguna guerra actual que no afecte plenamente a la población civil? ¿Es posible controlar que las armas no sean utilizadas contra los civiles? Eufemismos, solo eufemismos.
España es el séptimo exportador mundial de armas, con un volumen dinerario de 4.000 millones de euros en 2017. Ocupa el lugar 30 en la población mundial y el 51 en extensión, pero le corresponde el lugar 7 en el sangriento negocio de las armas.
Innegables buenas intenciones en la campaña Armas Bajo Control emprendida por las citadas ONG, tanto como en las 100.000 firmas obtenidas para exigir al Gobierno que cese las ventas a Israel a fin de frenar los excesos en Palestina, y a Arabia Saudita, en el mismo sentido respecto del Yemen. Parches, solo parches. Por desgracia, eso que se denomina la Cultura de Paz continúa siendo mero anhelo, mera esperanza en un remoto mundo mejor. Pese a que el repudio de la guerra no cesa de crecer, todavía somos pocos.