divendres, 21 de setembre de 2018

San Suu Kyi cambia de chaqueta - San Suu Kyi canvia de camisa


                   San Suu Kyi canvia de camisa

La que va ser activista per a la democràcia a Birmània, va patir arrest domiciliari i va obtenir el Premi Nobel de la Pau el 1991, ha canviat dissortadament de camisa. Des que el 2015 va passar a formar part del govern militar birmà, ja no és la mateixa persona.
L’última notícia és que ha avalat la condemna a set anys de presó d’un comentarista polític que la va criticar a Facebook. Intocable actualment la mateixa que va ser perseguida. També deplorable la seva justificació de que dos periodistes hagin estat empresonats per haver investigat la persecució i matança de que són objecte els rohingyas. Una minoria musulmana que està essent víctima, segons l’ONU, de neteja ètnica i designi genocida per part de l’exèrcit birmà, essent Suu Kyi Consellera d’Estat i sense que ho hagi qüestionat, i encara menys, impedit.
Una dona que havia lluitat per la democràcia i els drets humans, ha consentit que 700.000 rohingyas hagin hagut de fugir a Bangla Desh. Allà malviuen en camps de refugiats en els quals hi ha escassetat d’aigua potable, de menjar, d’higiene. Creuen la frontera abandonant llurs cases destruïdes i es converteixen en apàtrides.
Què se n’ha fet de la Premi Nobel de la Pau? Es vesteix amb una altra camisa, ha mudat de pell com els rèptils, i ja són moltes les veus internacionals que suggereixen que li sigui retirat el Premi.
De fet, potser el Nobel de la Pau només hauria de ser atorgat en qualitat de pòstum.

San Suu Kyi cambia de chaqueta

La que fue activista para la democracia en Birmania, padeció arresto domiciliario y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1991, ha cambiado desdichadamente de chaqueta. Desde que en 2015 pasó a formar parte del gobierno militar birmano, ya no es la misma persona.
La última noticia es que ha avalado la condena a siete años de cárcel de un comentarista político que la criticó en Facebook. Intocable actualmente la misma que fue perseguida. También deplorable tu justificación de que dos periodistas hayan sido encarcelados por haber investigado la persecución y matanza de que son objeto los rohingyas. Una minoría musulmana que está siendo víctima, según la ONU, de limpieza étnica i designio genocida por parte del ejército birmano, siendo Suu Kyi Consejera de Estado y sin que lo haya cuestionado, y aún menos, impedido.
Una mujer que había luchado por la democracia y los derechos humanos, ha consentido que 700.000 rohingyas hayan tenido que huir a Bangla Desh. Allí malviven en campos de refugiados en los que hay escasez de agua potable, de comida, de higiene. Cruzan la frontera abandonando sus casas destruidas y se convierten en apátridas.
¿Qué se ha hecho de la Premio Nobel de la Paz? Se viste con otra chaqueta, ha mudado de piel como los reptiles, y ya son muchas las voces internacionales que sugieren que le sea retirado el Premio.
De hecho, quizás el Nobel de la Paz solo debería ser otorgado en calidad de póstumo.