divendres, 4 de gener de 2019

¿Quién vota a Bolsonaro y demás? - Qui vota Bolsonaro i d’altres?


Qui vota Bolsonaro i d’altres?

Sí, ¿qui són els votants de l’extrema dreta? Aquí i més enllà, Bolsonaro i els altres, governants que prometen, executen polítiques contràries als interessos de la immensa majoria. Tal vegada la dreta, i encara menys l’extrema, defensarà els interessos de la gent corrent? Treballadors, aturats, classe baixa, necessitats… Votants que sumen un important percentatge, indispensable per guanyar unes eleccions.
La gent està despistada o és que realment li sembla bé que Bolsonaro faci una purga ideològica dels funcionaris que no pensen com ell? Primer seran ells, després podrà ser qualsevol. ¿Els sembla bé que governi a favor dels interessos dels terratinents i en contra dels agricultors, els indígenes, els ecologistes defensors del medi ambient?
Interrogants aplicables, alhora i amb matisos diversos, als votants de Trump o de Salvini. Més a prop i encara sense governar, als votants de Vox. Si la meitat de la població amb dret a vot és femenina, podria ser que el 50% dels sufragis obtinguts procedissin de dones. Desitgen aquestes que les polítiques a favor de protegir-les del masclisme siguin derogades? Moltes preguntes, poques respostes satisfactòries.
 Tant si és que no ho preveien com si allò a què realment donen suport els votants són les pràctiques polítiques que van en contra dels drets d’homes i dones corrents, caldrà suposar que no estaven ben informats. Que no s’han procurat anàlisis contrastades, que no s’han aturat a pensar. Potser és que tanta distracció ambiental, tants jocs virtuals, tantes xarxes socials, tanta pressa per conèixer tot sense aprofundir en res deixa desvalguda gran part de la població. Tan desvalguda que uns quants, més sagaços i menys distrets, remenen les cireres amb enorme facilitat.
               
¿Quién vota a Bolsonaro y demás?

Sí, ¿quiénes son los votantes de la extrema derecha? Aquí y más allá, Bolsonaro y los demás, gobernantes que prometen, ejecutan políticas contrarias a los intereses de la inmensa mayoría. ¿Acaso la derecha, y aún menos la extrema, defenderá los intereses de la gente de a pie? Trabajadores, parados, clase baja, necesitados… Votantes que suman un importante porcentaje, indispensable para ganar unas elecciones.
¿La gente anda despistada o realmente le parece bien que Bolsonaro haga una purga ideológica de los funcionarios que no piensan como él? Primero serán ellos, después podrá ser cualquiera. ¿Les parece bien que gobierne en favor de los intereses de los terratenientes y en contra de los agricultores, los indígenas, los ecologistas defensores del medio ambiente?
Interrogantes aplicables, asimismo y con matices diversos, a los votantes de Trump o de Salvini. Más cerca y aún sin gobernar, a los votantes de Vox. Si la mitad de la población con derecho a voto es femenina, podría ser que el 50% de los sufragios obtenidos procedieran de mujeres. ¿Desean estas que las políticas en favor de protegerlas del machismo sean derogadas?
Muchas preguntas, pocas respuestas satisfactorias.
                Tanto si no lo preveían como si lo que realmente apoyan los votantes son las prácticas políticas que van en contra de los derechos de hombres y mujeres corrientes, habrá que suponer que no estaban bien informados. Que no se han procurado análisis contrastados, que no se han detenido a pensar. Quizás es que tanta distracción ambiental, tantos juegos virtuales, tantas redes sociales, tanta premura para conocer todo sin profundizar en nada deja desvalida a gran parte de la población. Tan desvalida que unos pocos, más sagaces y menos distraídos, se adueñan del cotarro con suma facilidad.