divendres, 28 de desembre de 2018

Amanuenses del siglo XXI - Amanuenses del segle XXI


                                Amanuenses del segle XXI

Quan la quantitat d’analfabets era considerable, els amanuenses es dedicaven a escriure cartes i altres documents en nom d’aquells. Era un ofici necessari i reconegut socialment quan saber llegir i escriure venia a ser privilegi d’uns quants. Actualment, entre nosaltres l’ensenyament obligatori i gratuït inclou per complet la població, i no obstant això, resulta que hi ha persones que no saben escriure, o almenys consideren que no ho fan bé. Per això a Barcelona han sorgit dues dones amanuenses en ple segle XXI.
El passat ha tornat en forma d’encàrrecs d’àvies per als seus nets, fills per als seus pares, amants per al seu amor. Les noves amanuenses fins i tot decoren les missives per tal de fer-les més atractives. És obvi que no tothom sap dibuixar, però, escriure? Potser costa d’embastar les idees, potser es tracta de no estar segurs amb l’ortografia, tal vegada és que es té mala lletra. Al capdavall, és possible que en realitat sigui un efecte col·lateral de WhatsApp, omnipresent per a comunicacions ràpides, curtes, amb abreviatures a preu fet i amb l’auto atorgament de cometre faltes d’ortografia sense rubor.
Persones que es mutilen a si mateixes com a escrivents constitueixen las parroquianes d’aquestes dues amanuenses contemporànies inserides en una societat instruïda. No absolutament, segons es constata. En qualsevol cas, que la seva feina d’amanuenses faci feliços tant els remitents de les seves cartes com els receptors resulta plausible. Alhora que sorprenent a les portes de l’any 2019.

  Amanuenses del siglo XXI

Cuando la cantidad de analfabetos era considerable, los amanuenses se dedicaban a escribir cartas y otros documentos en nombre de aquellos. Era un oficio necesario y reconocido socialmente cuando saber leer y escribir venía a ser privilegio de unos pocos. Actualmente, entre nosotros la enseñanza obligatoria y gratuita abarca al completo la población, y no obstante, resulta que hay personas que no saben escribir, o al menos consideran que no lo hacen bien. De ahí que en Barcelona hayan surgido dos mujeres amanuenses en pleno siglo XXI.
El pasado ha regresado en forma de encargos de abuelas para sus nietos, hijos para sus padres, amantes para su amor. Las nuevas amanuenses incluso decoran las misivas para hacerlas más atractivas. Es obvio que no todo el mundo sabe dibujar, pero, ¿escribir? Quizás cuesta hilvanar las ideas, tal vez se trata de no andar seguro con la ortografía, o es que se tiene mala letra. A fin de cuentas, es posible que en realidad sea un efecto colateral de WhatsApp, omnipresente para comunicaciones rápidas, cortas, con abreviaturas a destajo y con la auto otorgación de cometer faltas de ortografía sin rubor.
Personas que se mutilan a sí mismas como escribientes son las parroquianas de estas dos amanuenses contemporáneas insertas en una sociedad instruida. No absolutamente, según se constata. En cualquier caso, que su trabajo de amanuenses haga felices tanto a los remitentes de sus cartas como a los receptores resulta plausible. A la vez que sorprendente a las puertas del año 2019.