dissabte, 17 d’octubre de 2015

A respirar més porqueria

Al govern espanyol li semblen escassos els nivells de contaminació dels motors dièsel i demana a la Unió Europea que s’aprovi l’ampliació dels límits vigents. Si fins ara el reglament marca un màxim de contaminació per òxids de nitrogen (NOx) de 80mg/km, cal elevar-lo a 184 mg/km. Tenint en compte que a la pràctica els vehicles no respecten el reglament vigent des del 1998, en lloc d’instar al seu compliment cal obviar-ho i facilitar que es moguin dins de la llei. Que la contaminació afecti la salut poc importa; en primer lloc es troba la fabricació, el negoci. ¿Serà perquè els legisladors són éssers immunes, alienígenes a qui els sedueix respirar una porqueria que a ells no els perjudica? Segons sembla, tampoc no és nociva per als seus fills, parents diversos, estimats amics. D’entre totes les estupideses possibles, la proposta en qüestió és de les més clamoroses. A les portes de celebrar-se una nova cimera sobre el canvi climàtic -a París el proper mes de desembre-, amb totes les alarmes disparades, l’esmentat disbarat sobre el dièsel mereix una total reprovació. Els ecologistes ja han posat el crit al cel. La Generalitat de Catalunya ha titllat de frau ambiental aital martingala. Una maniobra que no s’ha de dur a terme sota cap concepte.               

                                A respirar más porquería


Al gobierno español le parecen escasos los niveles de contaminación de los motores diesel y pide a la Unión Europea que se apruebe la ampliación de los  límites vigentes. Si hasta ahora el reglamento marca un máximo de contaminación por óxidos de nitrógeno (NOx) de 80mg/km, hay que elevarlo a 184 mg/km. Habida cuenta que en la práctica los vehículos no respetan el reglamento vigente desde 1998, en lugar de instar a su cumplimiento hay que obviarlo y facilitar que se hallen dentro de la ley. Que la contaminación afecte a la salud  poco importa; en primer lugar se halla la fabricación, el negocio. ¿Será porque los legisladores son seres inmunes, alienígenos a quienes les seduce respirar una porquería que a ellos no les perjudica? Según parece, tampoco es nociva para sus hijos, parientes diversos, queridos amigos. De entre todas las estupideces posibles, la propuesta en cuestión es de las más clamorosas. A las puertas de celebrarse una nueva cumbre sobre el cambio climático -en París el próximo mes de diciembre-, con todas las alarmas disparadas, el mencionado disparate sobre el diesel merece una total reprobación. Los ecologistas ya han puesto el grito en el cielo. La Generalitat de Catalunya ha tachado de fraude ambiental semejante componenda. Una maniobra que no debe llevarse a término bajo  ningún concepto.