dissabte, 23 de gener de 2016

Dues voltes criatura

            Ho deia la meva mare, “a la vellesa, dues voltes criatura”. Ho tenia ben clar, fins i tot abans d’envellir. Ho deuria haver vist des de jove en altres persones, això de tornar als costums de la infantesa a mesura que s’acumulen anys sobre l’esquena.
                Si per cas algú ho posa en dubte, només cal que pari atenció a una recent notícia: a la cimera de Davos s’ha proposat que les empreses -potents, és clar-, habilitin guarderies per a la gent gran tal com algunes ja en tenen per a la mainada. Si al anar a treballar, el pare o la mare, potser l’avi o l’àvia, s’han de quedar sols a casa quan no convé, doncs que estiguin recollits a la llar d’avis de l’empresa i tothom tranquil. Que els treballadors deixin d’estar inquiets i estiguin més per la feina, tot augmentant la productivitat, i que les persones ancianes no pateixin abandonament, tot gaudint de les mateixes atencions que els infants.
                Les guarderies van néixer perquè cada vegada eren més les mares amb treball extern, la qual cosa impedia que restessin  a casa per tenir cura dels fills. En principi, de vells no n’hi havia gaires perquè la mort arribava més aviat. Però ara hi són, i a Davos, on els assistents s’interessen pel benestar general, han tingut aquesta bona idea, tot i que no pugui ésser aplicada a totes les empreses, des de les multinacionals a les més petites. Quina culpa en té l’elit mundial que hi hagi tantes diferències?!...

Dos veces niño

Lo decía mi madre, “a la vejez, dos veces niño”. Lo tenía muy claro, incluso antes de envejecer. Seguramente lo habría visto desde joven en otras personas, eso de volver a las costumbres de la infancia a medida que se acumulan años sobre la espalda.
                 Por si acaso alguien lo pone en duda, sólo hace falta que preste atención a una reciente noticia: en la cumbre de Davos se ha propuesto que las empresas -potentes, claro está-, habiliten guarderías para las personas mayores tal como algunas ya tienen para los niños. Si al ir a trabajar, el padre o la madre, quizás el abuelo o la abuela, han de quedarse solos en casa cuando no conviene, mejor que estén recogidos en la residencia de ancianos de la empresa y todos tranquilos. Que los trabajadores dejen de estar inquietos y estén más por el trabajo, aumentando la productividad, y que las personas ancianas no sufran abandono, disfrutando de las mismas atenciones que los niños.

 Las guarderías nacieron porque cada vez eran más las madres con trabajo externo, lo cual impedía que se quedaran en casa para cuidar de sus hijos. En principio, ancianos no había muchos porque la muerte llegaba más pronto. Pero ahora los hay, y en Davos, donde los asistentes se interesan por el bienestar general, han tenido esta magnífica idea, aunque no pueda ser aplicada a todas las empresas, desde las multinacionales a las más pequeñas. ¿Qué culpa tiene la elite mundial de que haya tantas diferencias!...