divendres, 1 de gener de 2016

                               Optimisme Verd

Valgui començar el 2016 amb bones notícies climàtiques. Siguin benvingudes entre d’altres tan negatives com les referides a les devastadores inundacions que estan afectant  bona part del món.
Greenpeace ha difós un comunicat en el qual fa constar diversos èxits obtinguts durant l’any que hem deixat enrere. Entre ells el de que 7 milions de signatures han aconseguit que les Nacions Unides hagin aprovat un tractat vinculant per a la protecció de la vida marina en aigües internacionals, amb especial èmfasi sobre l’Àrtic. D’antuvi, Rússia, Noruega, Canadà, Grenlàndia i Estats Units ja han subscrit un acord que impedeix temporalment la pesca industrial a l’Àrtic. Si, el risc està en la temporalitat. Fins quan, ens preguntem? Amb tot, la treva hi és, i si de cas s’hauria de tornat a pressionar per tal de no retrocedir. Una altra mostra de la força que assoleix aquest acord la trobem en el fet que Shell hagi desistit d’explotar l’Àrtic, no tant per motius econòmics, que hi són, com per preservar la seva reputació front l’exigència de milions de firmes.
A més, Greenpeace es congratula d’haver aconseguit amb una intensa campanya que el Banc Santander deixi de finançar la destrucció dels boscos d’Indonèsia. Afer en què estava involucrat tot donant finançament a la paperera APRIL, considerada com a la major destructora de l’arbreda indonèsia.
Essent ben sabut que l’erosió és la causant de tantes greus inundacions, la salvaguarda dels terrenys arbrats ens ha de reconfortar tant com la de les aigües marines. Potser només són petits trumfos, però al cap d’avall, aptes per encarar millor el nou any.  

Optimismo Verde

Valga empezar el 2016 con buenas noticias climáticas. Sean bienvenidas entre otras tan negativas como las referidas a las devastadoras inundaciones que están afectando a buena parte del mundo.
Greenpeace ha difundido un comunicado en el cual hace constar varios éxitos obtenidos durante el año que hemos dejado atrás. Entre ellos, el de que 7 millones de firmas han conseguido que las Naciones Unidas hayan aprobado un tratado vinculante para la protección de la vida marina en aguas internacionales, con especial énfasis sobre el Ártico.  De entrada, Rusia, Noruega, Canadá, Groenlandia y Estados Unidos ya han suscrito un acuerdo que impide temporalmente la pesca industrial en el Ártico. Si, el riesgo está en la temporalidad. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos? No obstante, la tregua está, y si acaso habría que volver a presionar a fin de no retroceder. Otra muestra de la fuerza que alcanza este acuerdo la hallamos en el hecho de que Shell ha desistido de explotar el Ártico, no tanto por motivos económicos, que los hay, como para preservar su reputación frente la exigencia de millones de firmas.
Por añadidura, Greenpeace se congratula de haber conseguido con una intensa campaña que el Banco Santander deje de financiar la destrucción de los bosques de Indonesia. Asunto en el que estaba involucrado aportando financiación a la papelera APRIL, considerada como la mayor destructora de la arboleda indonesia.
Sabiéndose que la erosión es la causante de tan graves inundaciones, la salvaguarda del terreno arbolado nos ha de reconfortar tanto como la de las aguas marinas. Quizás sólo sean pequeños triunfos, pero a fin de cuentas, aptos para encarar mejor el nuevo año.