divendres, 15 de gener de 2016

                               La federació segons Tocqueville

L’any 1835, Alexis de Tocqueville va publicar La democràcia a Amèrica. Durant la visita que va fer als Estats Units s’havia entusiasmat amb el sistema democràtic americà, tot comparant-lo amb els règims polítics europeus. Gairebé dos-cents anys més tard, la seva obra encara és citada molt sovint. Del llibre se’n poden extreure diverses reflexions, entre les quals una referida al sistema federal. Diu Tocqueville que “per tenir èxit no sols es requereixen bones lleis sinó circumstàncies que l’afavoreixin”. I continua, “tots el pobles que hem vist confederar-se tenien un cert nombre d’interessos comuns, que venien a ésser com els llaços intel·lectuals de l’associació”. En aquest sentit, té clar que “als Estats Units hi ha un fet que afavoreix l’existència del govern federal. Els diversos Estats no només tenen els mateixos interessos poc més o menys sinó el mateix origen i la mateixa llengua, cosa que facilita en gran mesura l’acord entre ells”.
És bo rememorar Tocquenville tot preguntant-nos si potser les propostes de federalisme per part d’alguns no són més que entelèquies per anar passant el temps.

                               La federación según Tacquenville

En el año 1835, Alexis de Tocqueville publicó La democracia en América. Durante la visita que hizo a Estados Unidos se había entusiasmado con el sistema democrático americano, comparándolo con los regímenes políticos europeos. Casi doscientos años más tarde, su obra todavía es citada muy a menudo. Del libro se pueden extraer varias reflexiones, entre las cuales una referida al sistema federal. Dice Tocqueville que “para tener éxito no solo se requieren buenas leyes sino circunstancias que lo favorezcan”. Y continúa, “todos los pueblos que hemos visto confederarse tenían un cierto número de intereses comunes, que venían a ser como los lazos intelectuales de la asociación”. En este sentido, tiene claro que “en Estados Unidos hay un hecho que favorece la existencia del gobierno federal. Los diversos Estados no sólo tienen los mismos intereses poco más o menos sino el mismo origen y la misma lengua, cosa que facilita en gran manera el acuerdo entre ellos”.
Es bueno rememorar Tocquenville preguntándonos si quizás las propuestas de federalismo por parte de algunos no son más que entelequias para ir tirando.