divendres, 8 de setembre de 2017

Premio Nobel a ratos - Premi Nobel a estones

Premi Nobel a estones

Suu Kyi, líder de Birmània, autoritza la persecució de la minoria musulmana rohignya i embruta dissortadament el premi que va rebre fa 19 anys.
Des del 1989 al 2010 va ésser víctima de detencions intermitents, amb més períodes d’arrest domiciliari que no pas de llibertat. Opositora de la Junta Militar birmana, el Comitè noruec li va concedir l’any 1991 el Premi Nobel de la Pau, un guardó que enalteix en primer lloc la promoció de la pau. Tot i que el mèrit autèntic de Suu Kyi consistia en enfrontar-se a un règim totalitari i en pagar-ho amb l’empresonament, que no és poc, els atorgants a més a més deurien d’entreveure en ella l‘esperit de la pau.
Arribat el moment de demostrar que els noruecs no anaven errats, resulta que la Nobel birmana no ho fa. La persecució a mort dels rehignya i l’èxode a Bangla Desh de fins a 270.000 persones deceben per complet. Suu Kyi, que s’escuda al·legant que hi ha hagut atacs terroristes per part dels rehignya,  defrauda com a guardonada i com a budista. Lluitar contra els dirigents terroristes és legítim, no ho és expulsar tot un poble. Practicar el budisme és legítim, no ho és trair la seva prèdica de no fer mal tot permetent una neteja ètnica de musulmans.
La Nobel de la Pau ho deu haver estat només a estones. La condició humana esdevé frustrant una vegada més. Potser el Nobel de la Pau hauria de ser un premi honorífic post mórtem, quan la biografia del personatge ja fos definitiva.  


Premio Nobel a ratos

Suu Kyi, líder de Birmania, autoriza la persecución de la minoría musulmana rohignya y ensucia desdichadamente el premio que recibió hace 19 años.
De 1989 a 2010 fue víctima de detenciones intermitentes, con más períodos de arresto domiciliario que de libertad. Opositora de la Junta Militar birmana, el Comité noruego le concedió el año 1991 el Premio Nobel de la Paz, un galardón que enaltece en primer lugar la promoción de la paz. Aunque el mérito auténtico de Suu Kyi consistía en enfrentarse a un régimen totalitario y en pagarlo con el encarcelamiento, que no es poco, los otorgantes además deberían de entrever en ella el espíritu de la paz.
Llegado el momento de demostrar que los noruegos no estaban equivocados, resulta que la Nobel birmana no lo hace. La persecución a muerte de los rehignya y el éxodo a Bangladesh de hasta 270.000 personas decepcionan por completo. Suu Kyi, que se escuda alegando que ha habido ataques terroristas por parte de los rehignya, defrauda como galardonada y como budista. Luchar contra los dirigentes terroristas es legítimo, no lo es expulsar a todo un pueblo. Practicar el budismo es legítimo, no lo es traicionar su prédica de no hacer daño permitiendo una limpieza étnica de musulmanes.

La Nobel de la Paz lo debe de haber sido sólo a ratos. La condición humana resulta frustrante una vez más. Quizás el Nobel de la Paz tendría que ser un premio honorífico post mórtem, cuando la biografía del personaje ya fuera definitiva.