divendres, 8 de desembre de 2017

El partido que yo votaría - El partit que jo votaria

                                   El partit que jo votaria

He d’utilitzar el condicional per dos motius. Primer, perquè les eleccions catalanes a celebrar el 21 de desembre d’enguany no són normals. Gens normals, atès que estar intervingut deixa de ser una situació normal; atès que haver candidats a la presó no és normal. Segon, perquè en cap dels programes hi figuren, no hi han figurat pràcticament mai, les propostes que jo votaria. Per suposat que, vistes les circumstàncies actuals, encara esdevé més difícil que hi figurin. Al marge de si els vots van cap als espanyolistes o cap als independentistes, elecció  sens dubte transcendental, hi ha una programàtica que cobejo des de fa temps. És la següent:
M’agradarien les llistes obertes. Fa anys i panys que se’n parla, en d’altres països hi són, però no hi ha manera d’introduir-les aquí. També m’agradaria que els programes electorals fossin vinculants, és a dir, que existís el manament imperatiu. Qui no compleixi les seves promeses, fora, expulsat dels parlaments. També m’agradaria, i potser és una extrapolació una mica sorprenent, que algun partit es proposés de denunciar la directora del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, per haver-se apujat el sou així que va prendre possessió l’any 2011, en plena crisis mundial i mentre exigia retallades per als més pobres. Per què ningú, cap partit ho ha fet? No es tracta pas d’un mal menor. Que torni el que ha cobrat de més en un salari ja de per sí exorbitant, i que sigui un bon exemple front les males conductes.
En fi, tant debò existís un partit que defensés el que esmento. Com que de moment no és així, hauré d’elegir entre els que tinc a l’abast.

El partido que yo votaría

Debo utilizar el condicional por dos motivos. Primero, porque las elecciones catalanas a celebrar el 21 de diciembre de este año no son normales. En absoluto normales, dado que estar intervenido no es una situación normal; dado que haber candidatos en la cárcel no es normal. Segundo, porque en ninguno de los programas figuran, no han figurado prácticamente nunca, las propuestas que yo votaría. Por supuesto que, vistas las circunstancias actuales, todavía resulta más difícil que figuren. Al margen de si los votos van hacia los españolistas o hacia los independentistas, elección sin duda trascendental, tengo en mente una programática que anhelo desde hace tiempo. Es la siguiente:
Me gustarían las listas abiertas. Hace años que se habla de ello, en otros países están vigentes, pero no hay forma de que se introduzcan aquí. También me gustaría que los programas electorales fueran vinculantes, es decir, que existiera el mandato imperativo. Quien no cumpla sus promesas, fuera, expulsado de los parlamentos. También me gustaría, y quizás es una extrapolación algo sorprendente, que algún partido se propusiera denunciar a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por haberse subido el sueldo en cuanto tomó posesión el año 2011, en plena crisis mundial y mientras exigía recortes para los más pobres. ¿Por qué nadie, ningún partido lo ha hecho? No se trata de un mal menor. Que devuelva lo que ha cobrado de más en un salario ya de por sí exorbitante, y que sea un buen ejemplo frente a las malas conductas.

En fin, ojalá existiera un partido que defendiera lo mencionado. Y puesto que por ahora no es así, me conformaré con elegir entre los que tengo a mi alcance.