divendres, 22 de juny de 2018

¿Y si ellos fueran emigrantes? - I si ells fossin emigrants?


I si ells fossin emigrants?

Sí, el ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, el president dels Estats Units, Donald Trump.  La vida fa molts tombs, diu la saviesa popular, i és cert que res hi ha d’inamovible sobre la Terra. Avui manen, demà podrien estar perseguits per la justícia, la màfia; podrien estar famolencs; podrien trucar a les portes d’un país que no fos el seu i trobar-les tancades. Serien com la carn humana que Salvini repudia, com les famílies que Trump va separar sense escrúpols i que potser tornin a retrobar-se no pas per la bondat d’ell sinó per l’escàndol que ha causat. Més de 2.000 nens emigrants van ser separats dels seus pares i reclosos en centres d’internament en només sis setmanes. Mandataris que són com moles pètries però que amb un gir de la història podrien convertir-se en carn humana a la deriva.
Serien nàufrags propicis en fràgils llanxes, en vaixells salvadors que precisament per ser-ho són denunciats per la justícia més injusta. Embarcacions d’ONG que Salvini titlla de “desgraciades”. Quina supèrbia, tant la seva com la de Trump!... Són incapaços de prendre consciència de la seva vulnerabilitat com a éssers humans, de com el poder cec que exerceixen se’ls pot escapar de les mans i trobar-se ran de l’abisme. Que sigui poc probable no significa que no sigui possible. I sobretot, no oculta l’aversió que desperten en milions de persones.
Són uns miserables governants avalats per persones tan pobres de sentiments com ells. Per descomptat que el seu món, el seu sistema, la seva pretesa democràcia no són el desitjable. Hauran d’apartar-se, ells i els seus acòlits.                         

  ¿Y si ellos fueran emigrantes?

Sí, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  La vida da muchas vueltas, dice la sabiduría popular, y es cierto que nada hay inamovible sobre la Tierra. Hoy mandan, mañana podrían estar perseguidos por la justicia, la mafia; podrían estar hambrientos; podrían llamar a las puertas de un país que no fuera el suyo y encontrarlas cerradas. Serían como la carne humana que Salvini repudia, como las familias que Trump separó sin escrúpulos y que quizás vuelvan a reencontrarse no por la bondad de él sino por el escándalo que ha causado. Más de 2.000 niños emigrantes fueron separados de sus padres y recluidos en centros de internamiento en solo seis semanas. Mandatarios que son como moles pétreas pero que con un giro de la historia podrían convertirse en carne humana a la deriva.
Serían náufragos propicios en frágiles lanchas, en barcos salvadores que precisamente por serlo son denunciados por la justicia más injusta. Embarcaciones de ONG que Salvini tacha de “desgraciadas”. ¡Qué soberbia, tanto la suya como la de Trump!... Son incapaces de tomar conciencia de su vulnerabilidad como seres humanos, de cómo el poder ciego que ejercen se les puede ir de las manos y encontrarse al filo del abismo. Que sea poco probable no significa que no sea posible. Y sobre todo, no oculta la aversión que despiertan en millones de personas.
Son unos miserables gobernantes apoyados por personas tan pobres de sentimientos como ellos. Por supuesto que su mundo, su sistema, su pretendida democracia no son lo deseable. Tendrán que apartarse, ellos y sus acólitos.