dissabte, 1 de desembre de 2018

Comprar o no cerca de casa - Comprar o no prop de casa-


Comprar o no prop de casa

Sembla que comprar per internet ens converteix en més moderns, més joves, gent més cool. Deu ser aquest el motiu pel qual, posant un exemple, es generen a Catalunya 39 milions de desplaçaments anuals per lliurar la multitud de compres realitzades on line. El 85% d’aquests subministraments s’efectuen a domicili, sigui el particular o en el lloc de treball, la resta es fan en punts de recollida. És a dir, un 15% dels compradors han de desplaçar-se per obtenir la seva comanda. En aquest cas, quin és l’avantatge efectiu de fer l’encàrrec per internet?
Interrogacions a part, existeix una constatació que s’erigeix en inqüestionable: els milions de viatges per al repartiment provoquen un trànsit i una contaminació mediambiental insostenibles. Tot i això, malgrat resultar tan obvi, només un 30% dels compradors en línia es mostra conscient de les conseqüències nefastes d’aquest tipus de consum.
Davant el creixent augment del repartiment de mercaderies, la Generalitat catalana propugna la instal·lació de punts de recollida a fi de restringir en un 25% els lliuraments a domicili. Un pedaç, en llenguatge col·loquial, atès que la quantitat de desplaçaments motoritzats continuarà essent descomunal i, per tant, en extrem contaminant.
A tot això, per què no es compra a prop de casa? No esdevé fàcil entendre per què la gent no va a la botiga del costat, mira, remena, elegeix, es comunica de viva veu, se’n porta la mercaderia, tret que pesi massa. Confiem en que el seny retorni, en que les botigues de barri no morin i, en especial, en que la salut de l’aire no desaparegui i amb ella la salut dels mortals.  
                   
Comprar o no cerca de casa

Parece que comprar por internet nos convierte en más modernos, más jóvenes, gente más cool. Será este el motivo por el cual, poniendo un ejemplo, se generan en Catalunya 39 millones de desplazamientos anuales para entregar la multitud de compras realizadas on line. El 85% de estos suministros se efectúan a domicilio, sea el particular o en el lugar de trabajo, el resto se hacen en puntos de recogida. Es decir, un 15% de los compradores han de desplazarse para obtener su pedido. En este caso, ¿cuál es la ventaja efectiva de hacer el encargo por internet?
Interrogaciones aparte, existe una constatación que se erige en incuestionable: los millones de viajes para el reparto provocan un tránsito y una contaminación medioambiental insostenibles. Sin embargo, pese a resultar tan obvio, solamente un 30% de los compradores en línea se muestra consciente de las consecuencias nefastas de este tipo de consumo.
Ante el creciente aumento del reparto de mercancías, la Generalitat catalana propugna la instalación de puntos de recogida a fin de restringir en un 25% las entregas a domicilio. Paños calientes, en lenguaje coloquial, puesto que la cantidad de desplazamientos motorizados continuará siendo descomunal y, por lo tanto, en extremo contaminante.
A todo eso, ¿por qué no se compra cerca de casa? No es fácil entender por qué la gente no va a la tienda de al lado, mira, remueve, elige, se comunica de viva voz, se lleva la mercancía consigo, a no ser que pese demasiado. Confiemos en que la sensatez retorne, en que las tiendas de barrio no mueran y, en especial, en que la salud del aire no desaparezca y con ella la salud de los mortales.