divendres, 2 de març de 2018

Tecnología para identificar a los peligrosos - Tecnologia per identificar els perillosos


                        Tecnologia per identificar els perillosos

A la Copa Mundial de Futbol, que tindrà lloc aquest estiu a Rússia, s’utilitzarà la tecnologia GPU per impedir l’accés a qualsevol individu susceptible  d’ésser un malfactor. En concret, es recorrerà a la tecnologia de reconeixement facial Herta, desenvolupada precisament a la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d’una spin-off que, com es comprova, ha assolit un èxit internacional.
A una velocitat summament ràpida, durant la celebració del Mundial de la FIFA processarà les imatges captades per les càmeres de vigilància i identificarà el rostre de qualsevol sospitós. Alerta malfactors!... Però, sospitosos de què? Carteristes, provocadors, terroristes…? Una altra pregunta a fer-se és si identificarà entre els possibles espectadors a caps de govern amb ànimes infames.
Si el president de Síria, Bashar al-Assad, acudís a la competició futbolera, se l’identificaria com a l’home que ha ordenat bombardejar hospitals i ambulàncies, ha matat i privat de socors mèdics, ha utilitzat armes químiques? En conseqüència, se li negaria l’entrada?
Un altre rostre a detectar per la tecnologia GPU podria ser el de Htin Kyaw, president de Birmània, responsable del genocidi de què són objecte els Roginyes. I així una llarga llista de facinerosos amb patent de cors instal·lats en llurs altíssims càrrecs. Quin gran defecte de forma i de fons en la qualificació dels delictes!... Portes tancades només per a un tipus de delinqüents; obertes a tot l’ample món per a altres amb els més terribles actes al seu historial.


Tecnología para identificar a los peligrosos

En la Copa Mundial de Fútbol, que tendrá lugar este verano en Rusia, se utilizará la tecnología GPU para impedir el acceso a cualquier individuo susceptible de ser un malhechor. En concreto, se echará mano de la tecnología de reconocimiento facial Herta, desarrollada precisamente en la Universitat Politècnica de Catalunya. Se trata de una spin-off que, como se comprueba, ha alcanzado un éxito internacional.
A una velocidad sumamente rápida, durante la celebración del Mundial de la FIFA procesará las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia e identificará el rostro de cualquier sospechoso. ¡Alerta maleantes!... Pero, ¿sospechosos de qué? ¿Carteristas, provocadores, terroristas…? Otra pregunta a hacerse es si identificará entre los posibles espectadores a jefes de gobierno con almas infames.
Si el presidente de Siria, Bashar al-¿Asad, acudiera a la competición futbolera, ¿se le identificaría como el hombre que ha ordenado bombardear hospitales y ambulancias, ha matado y privado de socorro médico, ha utilizado armas químicas? En consecuencia, ¿se le negaría la entrada?
Otro rostro a detectar por la tecnología GPU podría ser el de Htin Kyaw, presidente de Birmania, responsable del genocidio de que son objeto los Roginyas. Y así una larga lista de facinerosos con patente de corso instalados en sus altísimos cargos. ¡Qué gran defecto de forma y de fondo en la calificación de los delitos!... Puertas cerradas solo para un tipo de delincuentes; abiertas en todo el ancho mundo para otros con los más terribles actos en su haber.